Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяSuma, na ktorú sa naakumuluje inflácia

Дата початку періодуDátum začiatku obdobia

Дата кінця періодуDátum ukončenia obdobia

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК УкраїниInflačné straty podľa čl. 625 Občianskeho zákonníka Ukrajiny

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуSúhrnný index inflácie sa vypočítava vynásobením mesačných indexov za obdobie existencie dlhu

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Výstraha!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Pomocou nasledujúcich kalkulačiek zohľadnite zvláštnosti výpočtu premlčacej doby počas karanténneho obdobia ustanoveného kabinetom ministrov Ukrajiny.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Podľa druhej časti článku 625 Občianskeho zákonníka Ukrajiny je dlžník, ktorý je po lehote splatnosti peňažného záväzku, na žiadosť veriteľa povinný zaplatiť sumu dlhu, pričom sa zohľadní stanovený index inflácie za celé obdobie meškanie.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Výška dlhu, berúc do úvahy index inflácie, by sa mala vypočítať na základe indexu inflácie za každý mesiac (rok) omeškania, bez ohľadu na to, či v určitom období bol index inflácie nižší ako jedna (tj nedochádzalo k inflácii, ale k deflácii) [rozhodnutie Najvyššieho hospodárskeho súdu Ukrajiny z 05.04.2011 № 23/466 a list Najvyššieho súdu Ukrajiny „Odporúčania k postupu pri uplatňovaní indexov inflácie v súdnych sporoch“ z 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). Inflačné straty sa vypočítajú vynásobením výšky dlhu agregovaným indexom inflácie za obdobie omeškania. Výška dlhu, ktorá vznikla od 1 do 15 dní v mesiaci, sa indexuje s prihliadnutím na tento mesiac, a ak výška dlhu vznikla od 16 do 31 dní v mesiaci, výpočet sa začne nasledujúci mesiac. Podobne, ak je dlh splatený od 1 do 15 dní v mesiaci, inflačné straty sa počítajú bez zohľadnenia tohto mesiaca, a ak od 16 do 31 dní v mesiaci, inflačné straty sa počítajú s prihliadnutím na tento mesiac. prax Najvyššieho obchodného súdu Ukrajiny samostatné normy hmotného práva zo dňa 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Zákonné právo veriteľa požadovať zaplatenie dlhu s prihliadnutím na index inflácie sú spôsoby ochrany jeho vlastníckych práv a záujmov, ktorých podstatou je kompenzácia materiálnych strát veriteľa zo znehodnotenia peňažných prostriedkov v dôsledku inflácie. Zvýšenie inflácie sa teda pripočítava k výške dlhu a je druhom kompenzácie za straty pri plnení peňažných záväzkov v zlom úmysle.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). Záväzok zaniká riadnym plnením (článok 599 Občianskeho zákonníka Ukrajiny). Súčasne platná právna úprava nespája zánik peňažného záväzku s existenciou rozhodnutia súdu o vymáhaní pohľadávky s prihliadnutím na zistený index inflácie ani začatie exekučného konania na výkon takéhoto rozhodnutia (pozri Najvyšší súd sp. Ukrajina zo dňa 04.07.2011 № 13/210 / 10 a zo dňa 12.09.2011 № 6 / 433-42 / 183 a rozhodnutie Najvyššieho hospodárskeho súdu Ukrajiny zo dňa 16.03.2011 № 11/109).

Розраховується за формулою: Vypočítané podľa vzorca

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Inflačné poplatky] = [Výška dlhu] × [Inflačný index (%)] / 100 % – [Výška dlhu]
Kde:
[Výška dlhu] - výška dlhu po lehote splatnosti.
[Index inflácie (%)] - súčin mesačných indexov za dané obdobie.

Як розрахувати?Ako vypočítať?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Калькулятор процентів
Дивіться також:
калькулятор нарахування інфляційних втрат калькулятор інфляційних калькулятор інфляційних та 3 процентів річних розрахунок інфляційних втрат розрахунок інфляційних витрат розрахунок 3 річних та інфляційних втрат калькулятор розрахунку інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн формула розрахунку інфляційних втрат інфляційних збитків розрахунок інфляційних нарахувань калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат та 3 річних нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних та 3 річних розрахунок інфляційних онлайн калькулятор інфляційних збитків розрахунок інфляційних втрат калькулятор розрахунок інфляційних втрат формула розрахунок інфляційних збитків розрахунок інфляційних розрахунок 3 річних та інфляційних калькулятор інфляційних втрат та 3 річних стягнення 3 річних та інфляційних онлайн калькулятор інфляційних втрат

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент