Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Юридичний калькулятор онлайн розрахунокPrávna kalkulačka online výpočet

Юридичний калькулятор - це легко та зручно

Тут Ви отримаєте Точний, Якісний, Зрозумілий, Обґрунтований результат в Зручному форматі, Що збереже ваш час і Суттєво полегшить процес Підготовки документів Необхідних для вашої роботи, У тому числі для ґрунтовного Відстоювання цивільних прав, Як це вже зробили 383194 користувачів, Які починаючи з 2011 року, Виконали 2035042 розрахунок За допомогою онлайн калькулятора Юридичний калькулятор санкцій

Так виглядає професійний розрахунок

Окремі розрахунки індексації, процентів, днів та інше

Швидкий старт
Мінімум необхідних даних
Безкоштовний розгорнутий розрахунок
Безкоштовне завантаження .PDF документаRýchly štart
Minimálne požadované údaje
Podrobná kalkulácia zdarma
Bezplatné stiahnutie dokumentu .PDF
Окремі санкції:Nejaké sankcie
Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Пеня з ЖКП
Орендна плата:Nájomné
Індексація оренди
Податки:dane
Розрахунок ПДВ Розрахунок 20% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ Розрахунок 14% ПДВ Пеня 120% НБУ
Строки та терміни:
Позовна давність Процесуальні строки
Трудові відносини:Pracovné vzťahy
Стаж роботи Тривалість відпустки Мінімальна зарплата
Аліменти:Výživné
Розмір аліментів Індексація аліментів Пеня по аліментах
Числа та суми:
Число та сума прописом Число прописом Сума прописом
Дні, дати та час:
Калькулятор часу Інтервал часу Кількість днів Плюс кількість днів Робочий день Калькулятор днів Конвертер днів Дата прописом
Текст:
Кількість знаків Статистика тексту
Обмін валют:Zmenáreň
Найкращий курс
Супутні розрахунки:Súvisiace výpočty
Сукупна інфляція Кодифікатор статей

Зведені розрахунки санкцій

Повний розрахунок всіх санкцій
Гнучкі строки розрахунку
Алгоритмічний аналіз взаєморозрахунків
Безкоштовний підсумок розрахунку
Збереження даних та результатів
Завантаження результату в зручному форматі .PDF або .DOC Úplný výpočet všetkých sankcií
Flexibilné platobné podmienky
Algoritmická analýza vzájomného vyrovnania
Voľný výsledok výpočtu
Ukladanie údajov a výsledkov
Stiahnite si výsledok vo vhodnom formáte .PDF alebo .DOC
Зведені санкції:Konsolidované sankcie
Професійний Юридичний Інфляція та проценти Юридичний ЖКП

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Právna kalkulačka je užitočným nástrojom na zjednodušenie a optimalizáciu implementácie právnych výpočtov v súlade s platnou legislatívou Ukrajiny i mimo nej.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. V závislosti od vašich potrieb môžete použiť samostatnú alebo konsolidovanú kalkulačku.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Vo všeobecnosti možnosti jednotlivých kalkulačiek vyhovejú väčšine potrieb, no pre profesionálneho právnika existuje profesionálne riešenie. Profesionálna kalkulačka poskytuje konsolidovaný výpočet, umožňuje vypočítať dlh na zozname prvotných dokladov s prihliadnutím na požiadavky zákona, špecifikovať jednotlivé termíny, nastaviť individuálne parametre a umožňuje uložiť výpočet pre ďalšiu úpravu a prepočet do dnešného dňa. Profesionálna kalkulačka vám umožní ľahko vykonávať aj zložité výpočty, stiahnuť dokument vo vhodnom formáte, vykonať potrebné zmeny a pripojiť ho k balíku právnych dokumentov bez veľkého úsilia.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Podporované sú nasledujúce typy výpočtov (zoznam sa neustále rozširuje)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;výpočet výšky dlhu pre jeden alebo viac záväzkov;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;prírastok inflácie k výške dlhu;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;časové rozlíšenie 3 % ročne za omeškanie s plnením záväzkov;
 • нарахування процентів за користування коштами ;pripisovanie úrokov za použitie finančných prostriedkov;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;pripisovanie úrokov za oneskorené splnenie peňažných záväzkov vo forme úrokov alebo sadzieb NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;časové rozlíšenie úrokov vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBÚ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;časové rozlíšenie úrokov vo výške 120 % diskontnej sadzby NBÚ;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;časové rozlíšenie úrokov za energie vo výške 0,01 % za každý deň;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .pripisovanie úrokov z omeškania s platením výživného.
 • та інші ...a ďalšie ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Výpočty sa vykonávajú s prihliadnutím na aktuálne údaje vrátane

 • індекси інфляції ,inflačné indexy,
 • облікові ставки НБУ ,diskontné sadzby NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,všeobecné a osobitné premlčacie lehoty,
 • норми законодавства.normy legislatívy.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Výsledky výpočtu vo forme textového dokumentu obsahujú

 • підсумок розрахунку;výsledok výpočtu;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabuľky so zoznamom dokladov a výpočtom dlhu;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;normatívne zdôvodnenie uplatňovaných podmienok a vzniknutých sankcií;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;vzorce použité pri výpočte;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabuľky s výpočtami sankcií na základe užívateľských údajov a oficiálnych indexov;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Prílohy: oficiálne údaje o indexe inflácie NBU a/alebo diskontnej sadzbe za požadované obdobie.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент