Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняSuma, na ktorú sa pripočítava pokuta

Дата початку періодуDátum začiatku obdobia

Дата кінця періодуDátum ukončenia obdobia

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняDvojnásobná diskontná sadzba NBU za obdobie omeškania

Контактна інформаціяKontaktné informácie

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na ktorú bude zaslaný výsledok výpočtu, ako aj bonusy sa budú kumulovať

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnovšie recenzie

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Výstraha!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Pomocou nasledujúcich kalkulačiek zohľadnite zvláštnosti výpočtu premlčacej doby počas karanténneho obdobia ustanoveného kabinetom ministrov Ukrajiny.

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Podľa požiadaviek čl. 547 Občianskeho zákonníka Ukrajiny transakcie na zabezpečenie plnenia záväzkov sa vykonáva písomne.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Podľa článku 549 Občianskeho zákonníka Ukrajiny sankcia (pokuta) je peňažná suma alebo iný majetok, ktorý musí dlžník previesť na veriteľa v prípade porušenia povinnosti dlžníkom. Penále je penále vypočítané ako percento zo sumy omeškaného peňažného záväzku za každý deň omeškania.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Za porušenie podmienok peňažného záväzku má veriteľ právo uplatniť peňažné sankcie, najmä pokutu vo výške určenej v zmluve.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Penále je penále vypočítané ako percento zo sumy omeškaného peňažného záväzku za každý deň omeškania. Úroky z úrokov sa nepripisujú. Zaplatenie pokuty nezbavuje dlžníka jeho vecnej povinnosti.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Diskontná sadzba národnej banky je jedným z menových nástrojov, ktoré národná banka používa na stanovenie benchmarku pre účastníkov peňažného trhu z hodnoty požičaných a umiestnených finančných prostriedkov za príslušné obdobie a je hlavnou úrokovou sadzbou, ktorá závisí od makroekonomických procesov. rozpočtové oblasti a peňažný trh.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. Podľa článku 3 zákona Ukrajiny „O zodpovednosti za oneskorené plnenie peňažných záväzkov“ a časti druhej článku 343 Občianskeho zákonníka Ukrajiny výška sankcie za oneskorenú platbu nesmie presiahnuť dvojnásobok diskontnej sadzby národnej banky. Ukrajiny. Ak je v dohode zmluvných strán určená vyššia výška pokuty, ako je ustanovená v tejto norme, použije sa pokuta vo výške uvedenej dvojnásobnej diskontnej sadzby. Obmedzenie výšky sankcie ustanovené v článku 3 uvedeného zákona sa nevzťahuje na sankciu stanovenú inými legislatívnymi aktmi, ako je vysvetlené v odseku 2.9 uznesenia zo 17.12.2013 č. 14.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: Pokuta vo výške dvojnásobku sadzby NBÚ sa vypočíta podľa vzorca

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Pokuta] = [Výška dlhu] × 2 × [Sadzba NBU] / 100 % / [Počet dní za rok] × [Počet dní]
Kde:
[Výška dlhu] - výška dlhu po lehote splatnosti.
[sadzba NBU] je diskontná sadzba Národnej banky Ukrajiny
[Počet dní v roku] - počet dní v roku
[Počet dní] – počet dní po splatnosti.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор пені Калькулятор 3% річних Кількість днів Інфляція, проценти, пеня
Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент