Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Po umiestnení kurzora myši na ikonu sa zobrazia kontextové popisy. Na dotykových obrazovkách zavolajte nápovedu jediným klepnutím na príslušnú ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Ak chcete navrhnúť svoj preklad, dvakrát kliknite / klepnite na príslušnú ikonu alebo stlačte Ctrl a kliknite.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ak je preklad zobrazený v texte stránky, ak chcete ponúknuť vlastnú verziu prekladu, dvakrát kliknite / ťuknite na príslušný blok prekladu alebo Ctrl + kliknite.

Запитання й відповідіOtázky a odpovede

Найчастіше задавані питання

Індексація додається до твердої суми аліментів, чи як?

А чи враховує Вам розрахунок правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 04.06.2019 у справі №916/190/18, відповідно до якої нарахування інфляційних втрат за наступний період з урахуванням збільшення суми боргу на індекс інфля

В мене двоє дітей бивший чоловік зараз військовий скільки він зобов'язаний сплачувати аліментів і в нього ще є борг в сто тисяч

Відповідно до судового наказу нараховані аліменти 50% прожиткового мінімуму, якщо чоловік рік вже цей мінімум не сплачує, як буде нараховуватись борг, все ті ж 50% чи + пеня буде до суми? дякую.

Дата початку розрахунку пені 25.11.2021, але калькулятор починає рахувати з 10.01.2022. Чому?

Дуже класний калькулятор. А можна дізнатися формулу?

З кого стягуються відсотки, які отримує виконавча служба?

З кого стягуються судові витрати?Komu sa účtujú súdne trovy?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Podľa akého vzorca sa má vypočítať pokuta za neplatenie alebo oneskorené platenie výživného?

За якою формулою розраховуються 3% річних?Podľa akého vzorca sa vypočítavajú 3 % ročne?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Aký je vzorec na výpočet úroku za každý deň?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Aký je vzorec na výpočet úroku za rok?

Ким проводиться індексація аліментів?Kto indexuje výživné?

Мінімальна заробітна плата цеToto je minimálna mzda

Пеня нараховується на суму з ПДВ чи без?

Підкажіть,а якщо чоловік працює сам на себе,але зарплата ніде не фіксується,як вирахувати аліменти,бо заробляє він немало

Рахує добре.А як виділить ПДВ з суми. Якщо 20% ділили на 6- а якщо 14% на скільки ділить...

Скажіть будь ласка як правильно порахувати суму аліментів, якщо призначано 1/4 від всього доходу але не менше 50% від прожиткового мінімуму?

Скажіть будь ласка якщо мій чоловік уже є елеменщиком від попереднього шлюбу двоє дітей з 4 ,10 років присудили 33відсотки , я хочу подати також дитині 3 міс і я в декреті що зміниться для попереднього шлюбу і які виплати будуть мені

Скажіть будьласка, якщо я подала на чоловіка на аліменти на трьох дітей, але він вже є аліменшіком іншої дитини. Чи повліяє це на аліменти які він має виплачувати мені?

Скільки буде од чотириста тисяч гривень три процента годових

У мене чоловік сплачує аліменти на 4 дітей віком від 9 до 15 років. Яка сума аліментів повинна бути згідно закону? Працює офіційно на мінімальну заробітну плату. Останній раз отримала 238.28

Ціна позову цеCena žaloby je takáto

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?Môže výška pokuty prekročiť dvojnásobnú diskontnú sadzbu Národnej banky Ukrajiny?

Чи може суд зменшити штраф?Môže súd znížiť pokutu?

Чи можете роз'яснити наступну ситуацію. Ми підприємство, отримали Наказ від виконавця про стягнення аліментів з працівника на 2-х дітей віком від 8 до 15 років, де зазначено стягнення 1/3 заробітку. Провели утримання 33%. Зараз отримали з виконавчої претен

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?Je možné uložiť pokutu a penále za oneskorené splnenie povinnosti?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Môžu zmluvné podmienky vylúčiť zodpovednosť za úmyselné porušenie povinnosti?

Чи підлягає індексації сума аліментів?Podlieha výška výživného indexácii?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Vzniká zodpovednosť za neplatenie výživného?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?Je pokuta za každý deň omeškania zákonná?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Aká je platba úrokov za použitie peňazí iných ľudí?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Aká je pokuta za výšku daňového dlhu?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Aký je výpočet inflačných strát?

Що таке облікова ставка Національного банку?Aká je diskontná sadzba národnej banky?

Що таке процесуальні строки?Aké sú procesné lehoty?

Що таке інфляція?čo je inflácia?

Я отримую аванс и зарплатню! З яких коштів вираховуються аліменти?

Як визначається розмір аліментів?Ako sa určuje výška výživného?

Як визначається ціна позову?Ako sa určuje cena pohľadávky?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Ako vyriešiť spor o výšku nedoplatkov na výživnom?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Ako sa pri výpočte inflačných strát zohľadňuje deflácia?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Ako je stanovená minimálna mzda?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Ako nahradiť škody spôsobené nedodržaním podmienok zmluvy?

Як порахувати інфляцію, коли взяв у забудівника квартиру у розтермінування. З 7 місяця вони почнуть рахувати інфляцію

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Ako vypočítať celkovú výšku penále za neplatenie alebo oneskorené platenie výživného?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Ako vypočítať výšku výživného?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Ako vypočítať pokutu pri dvojnásobnej sadzbe NBÚ?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Ako vypočítať pokutu pri diskontnej sadzbe NBU?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Ako vypočítať súhrnný index inflácie?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Aká je zodpovednosť za oneskorené platby spotrebovaných energií?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Aký je vzorec percentuálnej pokuty za každý deň?

Яка формула пені у відсотках річних?Aký je vzorec pokuty v percentách za rok?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Aký je vzorec na výpočet penále z výšky daňového dlhu?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Aký je vzorec na výpočet inflačných strát?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Ako sa postupuje pri pripisovaní úrokov z výživného?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Aká je výška úroku zo sumy daňového dlhu?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Aká je premlčacia lehota pri podaní návrhu na súd na vymáhanie dlhov za služby?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Aká je premlčacia lehota pri podaní návrhu na súd na výber pokuty za komunálne služby?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Aký normatívny dokument upravuje stanovenie sankcií v zmluve?

Якщо ми визначаємо індексацію орендної плати в розмірі 1000 грн за 5 років. Підкажіть, орендна плати з урахуванням індексації розраховується шляхом: - Множення сталої орендної плати на індекс інфляції щороку, тобто 1000*1,02, наступний пі

Якщо у мене чоловік колишній інвалід 3 групи ,по суду 1/3 скільки повинен платити на двох дітей

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Aké sú náklady na súdny spor?

Які правові підстави виникнення неустойки?Aké sú právne dôvody na uloženie pokuty?

Які підстави нарахування 3% річних?Aké sú dôvody na účtovanie 3 % ročne?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Aké sú sankcie za oneskorené splnenie zákonom stanovených povinností?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Aké sankcie sú stanovené v hospodárskych vzťahoch?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Aké sankcie sú stanovené v občianskom práve?

розмір відрахувань із зарплати боржника обчислюють із суми, яка залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ, із суми заробітку "до виплати" так?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Právna kalkulačka je užitočným nástrojom na zjednodušenie a optimalizáciu implementácie právnych výpočtov v súlade s platnou legislatívou Ukrajiny i mimo nej.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. V závislosti od vašich potrieb môžete použiť samostatnú alebo konsolidovanú kalkulačku.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Vo všeobecnosti možnosti jednotlivých kalkulačiek vyhovejú väčšine potrieb, no pre profesionálneho právnika existuje profesionálne riešenie. Profesionálna kalkulačka poskytuje konsolidovaný výpočet, umožňuje vypočítať dlh na zozname prvotných dokladov s prihliadnutím na požiadavky zákona, špecifikovať jednotlivé termíny, nastaviť individuálne parametre a umožňuje uložiť výpočet pre ďalšiu úpravu a prepočet do dnešného dňa. Profesionálna kalkulačka vám umožní ľahko vykonávať aj zložité výpočty, stiahnuť dokument vo vhodnom formáte, vykonať potrebné zmeny a pripojiť ho k balíku právnych dokumentov bez veľkého úsilia.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Podporované sú nasledujúce typy výpočtov (zoznam sa neustále rozširuje)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;výpočet výšky dlhu pre jeden alebo viac záväzkov;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;prírastok inflácie k výške dlhu;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;časové rozlíšenie 3 % ročne za omeškanie s plnením záväzkov;
 • нарахування процентів за користування коштами ;pripisovanie úrokov za použitie finančných prostriedkov;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;pripisovanie úrokov za oneskorené splnenie peňažných záväzkov vo forme úrokov alebo sadzieb NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;časové rozlíšenie úrokov vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBÚ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;časové rozlíšenie úrokov vo výške 120 % diskontnej sadzby NBÚ;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;časové rozlíšenie úrokov za energie vo výške 0,01 % za každý deň;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .pripisovanie úrokov z omeškania s platením výživného.
 • та інші ...a ďalšie ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Výpočty sa vykonávajú s prihliadnutím na aktuálne údaje vrátane

 • індекси інфляції ,inflačné indexy,
 • облікові ставки НБУ ,diskontné sadzby NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,všeobecné a osobitné premlčacie lehoty,
 • норми законодавства.normy legislatívy.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Výsledky výpočtu vo forme textového dokumentu obsahujú

 • підсумок розрахунку;výsledok výpočtu;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabuľky so zoznamom dokladov a výpočtom dlhu;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;normatívne zdôvodnenie uplatňovaných podmienok a vzniknutých sankcií;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;vzorce použité pri výpočte;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabuľky s výpočtami sankcií na základe užívateľských údajov a oficiálnych indexov;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Prílohy: oficiálne údaje o indexe inflácie NBU a/alebo diskontnej sadzbe za požadované obdobie.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент