Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняСумма на которую начисляется пеня

Дата початку періодуДата начала периода

Дата кінця періодуДата конца периода

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Размер пени может быть в процентах годовых/в день или кратен ставкам НБУ

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 5.00 (1)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Внимание!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Для учета особенностей расчета срока исковой давности во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, воспользуйтесь следующими калькуляторами

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Согласно требованиям ст. 547 ГК Украины сделка по обеспечению исполнения обязательства совершается в письменной форме.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Согласно статье 549 Гражданского кодекса Украины неустойкой (пеней) является денежная сумма или другое имущество, которое должник должен передать кредитору в случае нарушения должником обязательства. Пенею является неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. За нарушение сроков исполнения денежного обязательства кредитор вправе применять финансовые санкции, в частности начислять пеню в размере, установленном в договоре.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Пеня – это неустойка, исчисляемая в процентах от суммы несвоевременно исполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения. Проценты на пеню не начисляются. Уплата пени не освобождает должника от исполнения своей обязанности в натуре.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Учетная ставка Национального банка — один из монетарных инструментов, с помощью которого Национальный банк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период и является основной процентной ставкой, которая зависит от происходящих в макроэкономической процессов. , бюджетной сфере и на денежно-кредитном рынке.

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: В зависимости от условий договора пеня рассчитывается по одной из формул.

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Ставка пени в процентах за каждый день:
[Пеня] = [Сумма долга] × [Ставка пени в день (%)] / 100% × [Количество дней]
или ставка пени в процентах годовых:
[Пеня] = [Сумма долга] × [Ставка пени в год (%)] / 100% / [Количество дней в году] × [Количество дней]
или ставка пени кратна ставкам НБУ:
[Пеня] = [Сумма долга] × [Коэффициент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Количество дней в году] × [Количество дней]
Где:
[Сумма долга] – сумма просроченного долга.
[Ставка пени в день (%)] – расчетная ставка пени в процентах в день
[Ставка пени на год (%)] – расчетная ставка пени в процентах годовых
[Коэффициент] - коэффициент на умножаемый стак НБУ
[Ставка НБУ] - учетная ставка Национального банка Украины
[Количество дней в году] – количество дней в году
[Количество дней] – количество дней просрочки обязательства.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Юридичний Кількість днів
Дивіться також:
порядок нарахування пені за договором covid-19 порядок нарахування пені за договором covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину нарахування пені за договором під час карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 нарахування пені за договором під час дії карантину нарахування пені за договором covid-19 порядок нарахування пені за договором калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину нарахування пені за договором калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості нарахування пені за договором sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду нарахування пені за договором карантин калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 нарахування пені за договором covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин порядок нарахування пені за договором ковід порядок нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент