Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор індексації орендної плати Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію орендної плати

Сума орендної плати, яка підлягає індексаціїСумма арендной платы, подлежащая индексации

Базовий місяць орендної платиБазовый месяц арендной платы

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Конечный месяц расчета (включительно)

Оприлюдені індекси інфляції (індекси споживчих цін)Обнародованы индексы инфляции (индексы потребительских цен)

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПочта, на которую будет выслан результат расчета, а также начисляться бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.Индексация арендной платы или ее отсутствие должны быть зафиксированы в условиях договора. Поэтому, прежде всего, следует проверить условия конкретного договора.

Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.Размер арендной платы и ее индексация определяются по договоренности сторон.

Індексація за договором оренди державного майнаИндексация по договору аренды государственного имущества

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.Согласно статье 17 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" арендная плата подлежит корректировке на индекс инфляции согласно Методике расчета арендной платы. Если арендатор получил имущество в аренду без проведения аукциона, соответствующая корректировка арендной платы на индекс инфляции производится ежемесячно.

З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.С 19.06.2021 года по отношению к государственному имуществу следует применять Методику расчета арендной платы за государственное имущество от 28.04.2021 года № 630.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.Размер арендной платы за каждый последующий месяц определяется путём корректировки размера месячной арендной платы за предыдущий месяц на индекс инфляции за текущий месяц.

Індексація за договором оренди земельної ділянкиИндексация по договору аренды земельного участка

Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.Требованиями ст. 21 Закона Украины "Об аренде земли" от 06.10.1998 года № 161-XIV, арендная плата исчисляется с учетом индексов инфляции, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. То есть, арендная плата подлежит увеличению на индекс инфляции, если иное не установлено условиями договора.

Розраховується за формулою: Рассчитывается по формуле

[Орендна плата з урахуванням індексів інфляції] = [Орендна плата] × [Індекс інфляції (%)] / 100% [арендная плата с учетом индексов инфляции] = [арендная плата] × [индекс инфляции (%)] / 100%

Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. Где:
[Арендная плата] – сумма арендной платы, подлежащая увеличению индекса инфляции.
[Индекс инфляции (%)] – произведение ежемесячных индексов за соответствующий период.

Корисні калькулятори:

Калькулятор пені Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Сукупна інфляція Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
індексація орендної плати за землю коефіцієнт індексації для орендної плати землі калькулятор розрахунку орендної плати калькулятор розрахунку орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантин нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати sars-cov-2 калькулятор індексації заробітної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати ковід індексація орендної плати за приміщення індекс інфляції для розрахунку орендної плати за землю коефіцієнт індексації для орендної плати землі невиробничі приміщення калькулятор індексації з плати розрахунок орендної плати з урахуванням індексу інфляції індексація орендної плати нерухомого майна нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час дії карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час карантину коригування орендної плати на індекс інфляції як розрахувати індексацію орендної плати індексація орендної плати приміщення індексація орендної плати індекс інфляції для розрахунку орендної плати калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації орендної плати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент