Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Всплывающие подсказки с переводом появляются при наведении курсора на иконку. На сенсорных экранах для подсказки выполните одинарный тап на соответствующую иконку.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Для того чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующей иконке, или Ctrl+клик.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.В случае показа перевода в тексте страницы, чтобы предложить свой вариант перевода, выполните двойной клик/тап на соответствующем блоке перевода, или Ctrl + клик.

Калькулятор індексації орендної плати онлайн розрахунокКалькулятор индексации арендной платы онлайн расчет

Розрахувати індексацію орендної плати

Скоро буде [у розробці]Скоро будет [в разработке]

Калькулятор знаходиться у розробці.Калькулятор находится в разработке.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Вы можете обратить внимание разработчиков на ускорение выполнения работ, нажав соответствующую кнопку [Ускорить]. Также для получения сообщения укажите об этом в поле ниже.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуОтправить сообщение о начале работы этого калькулятора на почту

Контактна інформаціяКонтактная информация

Пошта, на яку буде вислане повідомленняПочта, на которую будет выслано сообщение

** - рекомендоване поле

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последние отзывы

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.Индексация арендной платы или ее отсутствие должны быть зафиксированы в условиях договора. Поэтому, прежде всего, следует проверить условия конкретного договора.

Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.Размер арендной платы и ее индексация определяются по договоренности сторон.

Індексація за договором оренди державного майнаИндексация по договору аренды государственного имущества

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.Согласно статье 17 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" арендная плата подлежит корректировке на индекс инфляции согласно Методике расчета арендной платы. Если арендатор получил имущество в аренду без проведения аукциона, соответствующая корректировка арендной платы на индекс инфляции производится ежемесячно.

З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.С 19.06.2021 года по отношению к государственному имуществу следует применять Методику расчета арендной платы за государственное имущество от 28.04.2021 года № 630.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.Размер арендной платы за каждый последующий месяц определяется путём корректировки размера месячной арендной платы за предыдущий месяц на индекс инфляции за текущий месяц.

Індексація за договором оренди земельної ділянкиИндексация по договору аренды земельного участка

Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.Требованиями ст. 21 Закона Украины "Об аренде земли" от 06.10.1998 года № 161-XIV, арендная плата исчисляется с учетом индексов инфляции, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. То есть, арендная плата подлежит увеличению на индекс инфляции, если иное не установлено условиями договора.

Розраховується за формулою: Рассчитывается по формуле

[Орендна плата з урахуванням індексів інфляції] = [Орендна плата] × [Індекс інфляції (%)] / 100% [арендная плата с учетом индексов инфляции] = [арендная плата] × [индекс инфляции (%)] / 100%

Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. Где:
[Арендная плата] – сумма арендной платы, подлежащая увеличению индекса инфляции.
[Индекс инфляции (%)] – произведение ежемесячных индексов за соответствующий период.

Дивіться також:
індексація орендної плати приміщення нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid-19 калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації аліментів калькулятор нарахування індексації нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час карантину калькулятор розрахунку орендної плати калькулятор індексації калькулятор індексації орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати у період карантину калькулятор індексації орендної плати за землю індексація орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час дії карантину індексація орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати sars-cov-2 нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантин нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid індекс інфляції для розрахунку орендної плати калькулятор розрахунку орендної плати за землю калькулятор індексації заробітної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid19 індексація орендної плати нерухомого майна нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантинні особливості нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати ковід нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент