Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміSobrenome, primeiro nome, patronímico do funcionário em qualquer forma

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіData de início de trabalho e data de término para cálculo do período de emprego

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяSe os períodos de trabalho se sobrepuserem parcialmente, a calculadora excluirá o período de sobreposição

Включити перевірку дублюванняAtivar verificação duplicada

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Calcula o tempo de serviço para o subsídio de antiguidade, para o pagamento de incapacidade temporária, para a pensão.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.O tempo de serviço é o tempo de trabalho e outros tipos de atividade a que os direitos humanos estão associados, principalmente no domínio da prestação de pensões, no entanto, importa referir que o tempo de serviço do seguro afeta o cálculo da pensão. O principal documento que comprova o tempo de serviço é o livro de trabalho, na ausência do qual ou de entradas relevantes nele, o tempo de serviço é estabelecido com base em outros documentos emitidos pelo local de trabalho, serviço, treinamento, bem como instituições arquivísticas.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Há uma distinção entre experiência de trabalho geral e experiência de trabalho de um trabalho específico. Várias consequências legais dependem do tipo de experiência de trabalho: a concessão de férias básicas e adicionais, a nomeação e o valor das pensões, etc. O principal documento que certifica a experiência de trabalho é o livro de trabalho.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Anos de serviço é o período de atividade laboral, que é calculado em anos e em certas condições dá direito a uma pensão e benefícios correspondentes (férias adicionais, pagamentos em dinheiro, etc.). A legislação estabelece algumas categorias de empregados e militares que geralmente recebem pensões por anos de serviço, independentemente da idade e capacidade de trabalho.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуA diferença entre experiência de trabalho e experiência de seguro

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;tempo de serviço (geral) são períodos de atividade de trabalho oficial confirmados por registros no livro de trabalho. A experiência de trabalho pode incluir conceitos como experiência de trabalho geral, preferencial e especial. Na Lei da Ucrânia "Sobre a provisão de pensões", o conceito de tempo total de serviço é usado principalmente para distingui-lo do tempo de serviço, que dá direito a benefícios de pensão;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;especial é a duração total de uma determinada atividade laboral nos tipos de trabalho correspondentes, o que dá direito à nomeação antecipada de pensão trabalhista;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;um período de carência é um período de atividade laboral em condições nocivas, perigosas ou específicas durante uma jornada completa de trabalho. A lista de indústrias, obras, profissões, cargos e indicadores, segundo os quais o período de atividade laboral pode ser atribuído ao serviço preferencial, aprovado por resoluções do Conselho de Ministros da Ucrânia;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").seguro (pensão) é um período de tempo durante o qual uma pessoa estava sujeita ao seguro obrigatório de pensão estatal e para o qual as contribuições mensais foram pagas em um valor não inferior à contribuição mínima de seguro (artigo 24 da Lei da Ucrânia "Sobre a pensão obrigatória do Estado Seguro").

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.O conceito de "seguro de tempo de serviço" foi introduzido em 1 de janeiro de 2004 pela Lei da Ucrânia "Sobre o seguro obrigatório de pensão estatal". A principal inovação deste termo é que a presença de antiguidade está diretamente relacionada ao pagamento das contribuições previdenciárias obrigatórias do Estado, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2004, apenas os períodos em que foram pagas contribuições previdenciárias estão incluídos no seguro. antiguidade, e nas contribuições proporcionalmente pagas.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Toda experiência de trabalho adquirida antes de 1º de janeiro de 2004 está incluída na experiência de seguro nas condições da legislação anteriormente vigente.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.A experiência em seguros adquirida antes de 1º de janeiro de 2004 é confirmada pela carteira de trabalho.

Нормативні документиRegulamentos

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Тривалість відпустки Інфляція та проценти
Дивіться також:
трудовий стаж калькулятор обчислення стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн україна онлайн калькулятор стажу роботи розрахунок стажу роботи порахувати трудовий стаж онлайн розрахунок стажу роботи калькулятор стаж роботи калькулятор калькулятор стажу роботи україна розрахунок стажу роботи онлайн загальний стаж роботи калькулятор калькулятор загального стажу роботи калькулятор розрахунку трудового стажу онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор трудового стажу україна як розрахувати трудовий стаж україна калькулятор стажу роботи калькулятор розрахунку стажу роботи стаж роботи онлайн калькулятор калькулятор трудового стажу калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор стажу роботи онлайн калькулятор трудового стажу онлайн як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент