Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Професійний юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміPartes da obrigação de qualquer forma

Взаєморозрахунки:Acordos mútuos

Назва та дата зобов'язання у довільній форміNome e data da obrigação sob qualquer forma

Поле для вставки даних з таблиць Word/Excel , або введення даних у форматі:
[Назва документа];[Дата];[До сплати];[Оплата]Campo para inserção de dados de tabelas do Word/Excel, ou inserção de dados no formato:
[Nome do documento]; [Data]; [Pendente]; [Pagamento]

Таблиця введення даних про взаєморозрахунки Tabela de dados de entrada sobre acordos mútuos

Назва документаДатаДо сплатиСплата

Таблиця взаєморозрахунків для перевірки введених данихTabela de acordos mútuos para verificar os dados inseridos

№ з/пНазва документаДатаДо сплатиСплатаСальдо
Відсутні дані.

Якщо виникли питання, вам допоможе приклад розрахункуSe você tiver dúvidas, um exemplo de cálculo irá ajudá-lo


Дати та строки:Datas e prazos

Дата подачі позовної заяви до суду Data de ajuizamento da ação

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Defina uma data de término diferente para o cálculo

Дата, по яку будуть нараховані санкції A data em que as sanções serão cobradas

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)O prazo geral de prescrição é de 3 anos
Tendo em conta a suspensão do período de quarentena (COVID-19)

Змінити Mudar

Строк позовної давності у роках Prazo de prescrição em anos

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTendo em conta a suspensão do período de quarentena

Санкції:Sanções

Розрахувати інфляційні втратиCalcular as perdas de inflação

Розрахувати суму процентівCalcule o valor dos juros

Ставка може бути у процентах річних/в день A taxa pode ser em porcentagem por ano / por dia

Розрахувати суму пеніCalcule o valor da multa

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ O valor dos juros pode ser uma porcentagem por ano / por dia, ou um múltiplo das taxas NBU

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Calculadora leva em conta o tempo de quarentena (opcional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Durante a quarentena estabelecida pelo Gabinete de Ministros da Ucrânia, o prazo de prescrição é calculado levando em consideração medidas para impedir o surgimento, disseminação e disseminação de epidemias, pandemias de coronavírus (COVID-19), de acordo com a Lei da Ucrânia "Em Alterações a certos atos legislativos da Ucrânia para fornecer garantias sociais e econômicas adicionais em conexão com a propagação da doença por coronavírus (COVID-19) "№ 540-IX de 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

ВзаєморозрахункиAcordos mútuos

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Princípios legais de regulamentação, organização, contabilidade de acordo com a Lei da Ucrânia "Sobre Contabilidade e Relatórios Financeiros na Ucrânia".

Строк позовної давностіPeríodo de limitação

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). O prazo geral de prescrição é de 3 anos, de acordo com a Parte 1 do art. 257 do Código Civil da Ucrânia. O prazo prescricional estabelecido por lei pode ser aumentado por acordo das partes. O acordo sobre o aumento do prazo de prescrição é celebrado por escrito (Parte 1 do artigo 259 do Código Civil da Ucrânia).

Інфляційні нарахуванняTaxas de inflação

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. De acordo com o artigo 625 do Código Civil da Ucrânia, um devedor em atraso, a pedido do credor, é obrigado a pagar o valor da dívida, levando em consideração o índice de inflação estabelecido para todo o período de atraso.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Os índices relevantes são calculados pelo Comitê Estatal de Estatística da Ucrânia (antigo Ministério de Estatística da Ucrânia), começando mensalmente a partir de agosto de 1991 e publicado, em particular, no jornal "Correio Governamental". Esses indicadores, publicados na mídia impressa com referência ao Comitê Estadual de Estatísticas da Ucrânia, são oficiais de acordo com os artigos 19, 21 e 22 da Lei da Ucrânia "Sobre a Informação".

Розраховується за формулою: Calculado pela fórmula

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Encargos de inflação] = [Valor da dívida] × [Índice de inflação (%)] / 100% - [Valor da dívida]
Onde:
[Valor da dívida] - o valor da dívida vencida.
[Índice de inflação (%)] - produto dos índices mensais do período.

Три проценти річних від простроченої сумиTrês por cento ao ano do valor em atraso

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. De acordo com o artigo 625 do Código Civil da Ucrânia, o devedor que está em atraso, a pedido do credor, é obrigado a pagar três por cento ao ano do valor em atraso, salvo disposição em contrário por contrato ou lei.

Розраховується за формулою: Calculado pela fórmula

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Juros] = [Valor da dívida] × [Taxa de juros por dia (%)] / 100% × [Número de dias]
ou:
[Juros] = [Valor da dívida] × [Taxa de juros por ano (%)] / 100% × [Número de dias] / [Número de dias por ano]
Onde:
[Valor da dívida] - o valor da dívida vencida;
[Taxa de juros (%)] - taxa de juros por dia/ano, respectivamente;
[Número de dias] - a diferença entre a data final do cálculo e a data inicial do cálculo;
[Número de dias em um ano] - número de dias em um ano civil.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньMulta por atraso no cumprimento de obrigações pecuniárias

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. De acordo com os requisitos do artigo 547 do Código Civil da Ucrânia, as transações para garantir o cumprimento das obrigações são feitas por escrito.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. De acordo com o artigo 549 do Código Civil da Ucrânia, uma penalidade (penalidade) é uma quantia em dinheiro ou outros bens que o devedor deve transferir para o credor em caso de violação da obrigação pelo devedor. Multa é uma multa calculada como uma porcentagem do valor da obrigação pecuniária vencida para cada dia de atraso.

Строк спеціальної позовної давності O prazo prescricional

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). A prescrição especial de um ano aplica-se, em particular, aos requisitos para a cobrança de penalidades (multas, penalidades) (parágrafo 1 da Parte 2 do artigo 258 do Código Civil da Ucrânia).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). O prazo de prescrição estabelecido por lei pode ser aumentado por acordo das partes (Parte 1 do artigo 259 do Código Civil da Ucrânia).

Строк, через який припиняється нарахування пені O período após o qual cessa a acumulação de juros

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). A acumulação de penalidades por atraso no cumprimento da obrigação, salvo disposição em contrário por lei ou contrato, será rescindida seis meses a partir da data em que a obrigação deveria ser cumprida (Parte 6 do artigo 232 do Código Civil da Ucrânia).

Обмеження розміру пені Limite de penalidade

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). A multa é calculada a partir do valor do pagamento em atraso e não pode exceder o dobro da taxa de desconto do Banco Nacional da Ucrânia, que estava em vigor durante o período pelo qual a multa é paga (Artigo 3 da Lei da Ucrânia "Sobre responsabilidade por Desempenho atrasado").

Розраховується за формулою: Calculado pela fórmula

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Taxa de juros percentual para cada dia:
[Penalidade] = [Valor da dívida] × [Taxa de multa por dia (%)] / 100% × [Número de dias]
ou taxa de juros em porcentagem ao ano:
[Penalidade] = [Valor da dívida] × [Taxa de juros por ano (%)] / 100% / [Número de dias por ano] × [Número de dias]
ou a taxa de juros é um múltiplo das taxas NBU:
[Penalidade] = [Valor da dívida] × [Proporção] × [taxa NBU] / 100% / [Número de dias por ano] × [Número de dias]
Onde:
[Valor da dívida] - o valor da dívida vencida.
[Taxa de juros por dia (%)] - taxa de juros estimada por dia
[Taxa de juros por ano (%)] - taxa de juros estimada em porcentagem por ano
[Coeficiente] - o coeficiente pelo qual a pilha NBU é multiplicada
[NBU rate] é a taxa de desconto do Banco Nacional da Ucrânia
[Número de dias por ano] - número de dias por ano
[Número de dias] - o número de dias em atraso.

Як розрахувати?Como calcular?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Юридичний Калькулятор пені Калькулятор інфляції Стаж роботи
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання позов про стягнення заборгованості розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок компенсації втрати частини доходів інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост сплата аліментів це цивільний позов розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid позов про визначення розміру аліментів та стягнення

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент