Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняO valor sobre o qual a multa é acumulada

грн.

Дата початку періодуData de início do período

Дата кінця періодуData de término do período

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу УкраїниDe acordo com o artigo 196 do Código da Família da Ucrânia

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості1% do valor da pensão alimentícia não paga para cada dia de atraso desde a data do atraso no pagamento da pensão até a data do seu reembolso integral ou até a data da decisão do tribunal de impor uma multa, mas não mais de 100% do valor da pensão alimentícia dívida

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. De acordo com o artigo 196 do Código de Família da Ucrânia, em caso de atraso devido a uma pessoa obrigada a pagar alimentos por decisão judicial ou por acordo entre os pais, o beneficiário da pensão alimentícia tem direito a uma multa (pena) de um por cento do pensão alimentícia não paga para cada dia de atraso a partir do dia do atraso no pagamento da pensão alimentícia até o dia do seu pagamento integral ou até o dia da decisão do tribunal de impor uma penalidade, mas não mais de 100 por cento da dívida.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. A regra de cobrança de uma multa (multa) de um por cento do valor de alimentos não pagos por cada dia de atraso significa que, ao calcular o valor total da multa por atraso no pagamento de alimentos, leva em consideração o valor dos alimentos não pagos e o número de dias em atraso. Como a pensão alimentícia é provisionada mensalmente, o prazo dessa obrigação será diferente, de modo que o número de dias em atraso também variará de acordo com o número de dias do mês. Ou seja, a multa por atraso no pagamento da pensão alimentícia deve incidir sobre o valor total da pensão alimentícia não paga para cada dia de atraso no seu pagamento, não se limitando a sua acumulação ao mês em que a cobrança não foi efetuada.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: Portanto, o valor total da multa por não pagamento ou atraso no pagamento de pensão alimentícia deve ser calculado de acordo com a fórmula

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (A1 x 1% x Q1) + (A2 x 1% x Q2) + (. (An x 1% x Qn),
Onde:
p - o valor total da multa por falta de pagamento ou atraso no pagamento de pensão alimentícia, calculada pelo autor no momento da propositura da ação;
A1 - valor da pensão alimentícia acumulada no primeiro mês;
Q1 - o número de dias em atraso de alimentos para o primeiro mês;
A2 - valor da pensão alimentícia acumulada para o segundo mês;
Q2 - o número de dias em atraso de alimentos para o segundo mês;
An - valor acumulado de pensão alimentícia referente ao último mês antes de ajuizar a ação;
Qn - o número de dias em atraso de pensão alimentícia para o último mês.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. A multa por atraso de alimentos incide sobre o valor total dos alimentos não pagos por cada dia de atraso no seu pagamento, não se limitando a sua acumulação ao mês em que não foi efectuada qualquer cobrança.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. Portanto, a obrigação de pagar pensão alimentícia é periódica e deve ser realizada mensalmente; portanto, ao considerar disputas sobre a cobrança nos termos da primeira parte do artigo 196 da CI da Ucrânia, a pena de pensão alimentícia não paga, o tribunal deve determinar o valor da pensão alimentícia não paga para cada desses pagamentos periódicos, estabelecer o prazo pelo qual cada uma dessas obrigações deveria ser cumprida, e levando em consideração o estabelecido - calcular o valor dos juros com base no valor da pensão alimentícia não paga para cada mês separadamente da data do descumprimento pensão alimentícia pelo devedor até que o tribunal decida a cobrança de juros, somando o valor dos juros acumulados para cada um dos pagamentos em atraso e determinando o seu valor total.

Як розрахувати?Como calcular?
Дивіться також:
калькулятор заборгованості по аліментам розрахунок пені по аліментам онлайн калькулятор розрахунку пені по аліментам індексація аліментів калькулятор як дізнатись суму заборгованості по аліментам індексація аліментів нарахування аліментів калькулятор пені по аліментам пеня за несплату аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор приклад розрахунку пені по аліментам розрахунок аліментів калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації аліментів як розрахувати пеню по аліментам онлайн розрахунок пені по аліментам стягнення пені по аліментам калькулятор по сплаті аліментів розмір аліментів калькулятор аліментів пеня по аліментам сумма заборгованості по аліментам розрахунок пені по аліментам на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина калькулятор розрахунку аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент