Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор індексації орендної плати онлайн розрахунокCalculadora de indexação de cálculo de aluguel online

Розрахувати індексацію орендної плати

Скоро буде [у розробці]Em breve [em desenvolvimento]

Калькулятор знаходиться у розробці.A calculadora está em desenvolvimento.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Você pode chamar a atenção dos desenvolvedores para acelerar o trabalho clicando no botão [Acelerar]. Além disso, para receber uma mensagem, indique isso no campo apropriado abaixo.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEnvie esta calculadora por e-mail para começar

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде вислане повідомленняO correio para o qual a mensagem será enviada

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.A indexação do aluguel ou sua ausência deve ser registrada no contrato. Portanto, você deve primeiro verificar os termos de um determinado contrato.

Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.O valor do aluguel e sua indexação são determinados por acordo das partes.

Індексація за договором оренди державного майнаIndexação ao abrigo do contrato de arrendamento de bens do Estado

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.De acordo com o artigo 17 da Lei da Ucrânia "Sobre Arrendamento de Imóveis Estatais e Municipais", o aluguel está sujeito a ajuste pelo índice de inflação de acordo com a Metodologia de cálculo do aluguel. Se o locatário arrendar o imóvel sem realizar leilão, o ajuste correspondente do aluguel ao índice de inflação é feito mensalmente.

З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.A partir de 19.06.2021, a Metodologia para cálculo do aluguel de imóveis do estado de 28.04.2021 слід 630 deve ser aplicada aos imóveis do estado.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.O valor do aluguel para cada mês subsequente é determinado ajustando o valor do aluguel mensal do mês anterior ao índice de inflação do mês atual.

Індексація за договором оренди земельної ділянкиIndexação no contrato de arrendamento de terras

Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.Os requisitos do art. 21 da Lei da Ucrânia "On Land Lease" de 06.10.1998 № 161-XIV, o aluguel é calculado levando em conta os índices de inflação, salvo disposição em contrário do arrendamento de terras. Ou seja, o aluguel está sujeito a aumento pelo índice de inflação, salvo disposição em contrário nos termos do contrato.

Розраховується за формулою: Calculado pela fórmula

[Орендна плата з урахуванням індексів інфляції] = [Орендна плата] × [Індекс інфляції (%)] / 100% [Aluguel considerando índices de inflação] = [Rent] × [Índice de inflação (%)] / 100%

Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. Onde:
[Rent] - o valor do aluguel a ser aumentado pelo índice de inflação.
[Índice de inflação (%)] - produto dos índices mensais do período.

Дивіться також:
калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації заробітної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантин індексація орендної плати нерухомого майна калькулятор індексації орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid19 калькулятор індексації аліментів нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати sars-cov-2 нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid-19 нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час карантину калькулятор індексації індексація орендної плати калькулятор розрахунку орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати ковід калькулятор розрахунку орендної плати калькулятор нарахування індексації калькулятор розрахунку індексації нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантинні особливості індексація орендної плати приміщення індекс інфляції для розрахунку орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час дії карантину індексація орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати у період карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент