Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняO valor sobre o qual a multa é acumulada

Дата початку періодуData de início do período

Дата кінця періодуData de término do período

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахунку120% da taxa NBU, a maior das taxas em vigor na data de início ou na data de término do cálculo

Контактна інформаціяInformações de contato

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreio para o qual o resultado do cálculo será enviado, bem como os bônus serão acumulados

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisoes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Aviso!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Use as seguintes calculadoras para levar em conta as peculiaridades do cálculo do prazo de prescrição durante o período de quarentena estabelecido pelo Gabinete de Ministros da Ucrânia.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. De acordo com a subcláusula 129.1.1 da cláusula 129.1 do artigo 129.º do Código Tributário, é acumulada uma multa sobre o valor da dívida fiscal após o vencimento dos prazos de reembolso da obrigação pecuniária pactuada estabelecida pelo Código.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. De acordo com o parágrafo 129.4 do artigo 129 do Código, a penalidade prevista no parágrafo 129.1.1 do parágrafo 129.1 deste artigo é acumulada sobre o valor da dívida fiscal (incluindo o valor das multas se houver e excluindo o valor dos juros) em 120 por cento da taxa de desconto anual do Banco Nacional da Ucrânia no dia da ocorrência de tal dívida fiscal ou no dia de seu (sua parte) reembolso, dependendo de qual dos valores dessas taxas é maior, para cada calendário dia de atraso no seu pagamento.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. A multa é acumulada no dia do pagamento efectivo da dívida fiscal (parte da dívida fiscal) por cada dia de calendário de atraso no pagamento, incluindo o dia desse reembolso.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. A taxa de desconto do Banco Nacional é um dos instrumentos monetários utilizados pelo Banco Nacional para definir uma referência para os participantes do mercado monetário sobre o valor dos fundos emprestados e colocados para o período relevante e é a principal taxa de juros que depende dos processos macroeconômicos. , áreas orçamentais e mercado monetário.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: A penalidade de 120% da taxa NBU é calculada pela fórmula

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ amortização da dívida] × [Dias] / 100% × [UNBU] × 1,2 / [R]
Onde:
[Y] - o valor da multa acumulada sobre o valor efetivamente reembolsado da dívida tributária (sempre arredondado para a segunda casa decimal)
[∑ reembolso da dívida] - o valor da dívida fiscal
[UNBU] - a mais alta das taxas de desconto do Banco Nacional da Ucrânia, em vigor na data da dívida fiscal ou no dia do seu reembolso (parcial)
1.2 - coeficiente que permite calcular 120% das taxas anuais do NBU
[Dias] - o número de dias de atraso no pagamento da obrigação tributária
[R] - número de dias em um ano civil.

Корисні калькулятори:

Калькулятор пені Індексація оренди Калькулятор інфляції
Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 калькулятор облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент