Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Dicas de ferramentas pop-up aparecem quando você passa o mouse sobre o ícone. Nas telas de toque para chamar a dica, dê um único toque no ícone correspondente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir sua tradução, clique duas vezes / toque no ícone apropriado ou Ctrl + clique.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se a tradução for exibida no texto da página, para oferecer sua própria versão da tradução, clique duas vezes / toque no bloco de tradução correspondente ou Ctrl + clique.

Судовий збір 2021 - все що треба знатиTaxa judicial 2021 - tudo o que você precisa saber

Судовий збір 2021 - все що треба знати

Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом України "Про судовий збір". Судовий збір включається до складу судових витрат (ст. 1 ЗУ "Про судовий збір").

У яких випадках стягується судовий збір

Відповідно до статті 3 Закону України «Про судовий збір» судовий збір стягується:

 • за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;
 • за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
 • за видачу судами документів;
 • у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом.

У яких випадках не стягується судовий збір

Судовий збір не стягується за подання:

 • заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
 • заяви про скасування судового наказу;
 • заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
 • заяви про поворот виконання судового рішення;
 • заяви про винесення додаткового судового рішення;
 • заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;
 • заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за -загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
 • заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 • заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 • заяви про видачу обмежувального припису;
 • позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду;
 • заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб;
 • клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах;
 • заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Розміри ставок судового збору

Судовий збір стягується відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" станом на 1 січня 2021 року установлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі - 2270 гривень.

Ставки судового збору у 2021 році встановлюються у таких розмірах

Найменування документа і дії, за яку справляється збір

Ставка збору

Розмір збору, грн.

мін.

макс.

1. За подання до суду:

1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:

юридичною особою

1,5% ціни позову, але не менше 1 і не більше 350 п.м.

2270,00

794500,00

фізичною особою або ФОП

1% ціни позову, але не менше 0,4 та не більше 5 п.м.

908,00

11350,00

2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:

юридичною особою або ФОП

1 п.м.

2270,00

фізичною особою

0,4 п.м.

908,00

3) позовної заяви:

про розірвання шлюбу

0,4 п.м.

908,00

про поділ майна при розірванні шлюбу

1% ціни позову, але не менше 0,4 та не більше 3 п.м.

908,00

6810,00

4) заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів»; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:

юрособою або ФОП

0,5 п.м.

1135,00

фізичною особою

0,2 п.м.

454,00

4-1) заяви про видачу судового наказу

0,1 п.м.

227,00

4-2) заяви про скасування судового наказу

0,05 п.м.

113,50

4-3) заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України

0,2 п.м.

454,00

5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

позовної заяви немайнового характеру

0,4 п.м.

908,00

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди

1,5% ціни позову, але не менше 1 п.м.

3405,00

6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

340,50

1191750,00

7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги

200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

908,00

1589000,00

9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:

юридичною особою або ФОП

1 п.м.

2270,00

фізичною особою

0,2 п.м.

454,00

2. За подання до господарського суду:

1) позовної заяви майнового характеру

1,5% ціни позову, але не менше 1 і не більше 350 п.м.

2270,00

794500,00

2) позовної заяви немайнового характеру

1 п.м.

2270,00

2-1) заяви про видачу судового наказу

0,1 п.м.

227,00

2-2) заяви про скасування судового наказу

0,05 п.м.

113,50

3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення

0,5 п.м.

1135,00

4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

3405,00

1191750,00

5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство

200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

4540,00

1589000,00

7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

1 п.м.

2270,00

8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство

2 п.м.

4540,00

9) заяви про порушення справи про банкрутство

10 п.м.

22700,00

10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

2 п.м.

4540,00

3. За подання до адміністративного суду:

1) адміністративного позову:

майнового характеру, який подано:

суб’єктом владних повноважень, юрособою

1,5% ціни позову, але не менше 1 і не більше 10 п.м.

2270,00

22700,00

фізичною особою або ФОП

1% ціни позову, але не менше 0,4 та не більше 5 п.м.

908,00

11350,00

немайнового характеру, який подано:

суб’єктом владних повноважень, юрособою або ФОП

1 п.м.

2270,00

фізичною особою

0,4 п.м.

908,00

2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 п.м.

1362,00

34050,00

3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги

200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 п.м.

1816,00

45400,00

5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги

1 п.м.

2 270,00

6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

0,3 п.м.

681,00

4. За видачу судами документів:

1) за повторну видачу копії судового рішення

0,003 п.м. за аркуш паперу

6,81

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 п.м.

68,10

5) за виготовлення копії у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із законом «Про доступ до судових рішень»

0,003 п.м. за кожний аркуш

6,81

6) за виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 п.м. за кожний аркуш

6,81

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,2 п.м.

454,00

Запитання й відповіді

Як подати заяву на компенсацію пошкодженного житла

Відкрити

Корисні посилання

Найкращий курс UAH / USD у місті КиївA melhor taxa de câmbio UAH / USD na cidade de Kyiv

Найкращий курс UAH / EUR у місті КиївA melhor taxa de câmbio UAH / EUR na cidade de Kyiv

Найкращий курс UAH / CHF у місті КиївA melhor taxa de câmbio UAH / CHF na cidade de Kyiv

Найкращий курс UAH / PLN у місті КиївA melhor taxa de câmbio UAH / PLN na cidade de Kyiv

Найкращий курс UAH / GBP у місті КиївA melhor taxa de câmbio UAH / GBP na cidade de Kyiv

Найкращий курс UAH / USD у місті КовельA melhor taxa de câmbio UAH / USD na cidade de Kovel

Найкращий курс UAH / EUR у місті КовельA melhor taxa UAH / EUR na cidade de Kovel

Найкращий курс UAH / GBP у місті КовельA melhor taxa de câmbio UAH / GBP na cidade de Kovel

Найкращий курс UAH / CHF у місті КовельA melhor taxa de câmbio UAH / CHF na cidade de Kovel

Найкращий курс UAH / PLN у місті КовельA melhor taxa UAH / PLN na cidade de Kovel

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент