Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміNazwisko, imię, patronim pracownika w dowolnej formie

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіData rozpoczęcia pracy i data zakończenia obliczania okresu zatrudnienia

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяJeśli okresy pracy częściowo się pokrywają, kalkulator wykluczy nakładające się okresy

Включити перевірку дублюванняWłącz sprawdzanie duplikatów

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Oblicza staż pracy dla dodatku za wysługę lat, do wypłaty tymczasowej niezdolności do pracy, do emerytury.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.Staż pracy to staż pracy i innych rodzajów działalności, z którymi wiążą się prawa człowieka, głównie w zakresie świadczenia emerytalno-rentowego, jednak należy zauważyć, że staż pracy ma wpływ na obliczenie emerytury. Głównym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest książeczka pracy, w przypadku braku której lub odpowiednich wpisów w niej staż pracy ustala się na podstawie innych dokumentów wystawionych przez miejsce pracy, służbę, szkolenie, a także instytucje archiwalne.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Rozróżnia się ogólne doświadczenie zawodowe i doświadczenie zawodowe związane z konkretną pracą. Szereg konsekwencji prawnych zależy od rodzaju doświadczenia zawodowego: przyznanie urlopu podstawowego i dodatkowego, powołanie i wysokość emerytury itp. Głównym dokumentem poświadczającym doświadczenie zawodowe jest książeczka pracy.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Lata służby to okres pracy, który jest liczony w latach i pod pewnymi warunkami daje prawo do emerytury i odpowiednich świadczeń (dodatkowe urlopy, płatności gotówkowe itp.). Ustawodawstwo określa niektóre kategorie pracowników i żołnierzy, którym zwykle przyznaje się emerytury za lata służby, niezależnie od wieku i zdolności do pracy.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуRóżnica między doświadczeniem zawodowym a doświadczeniem ubezpieczeniowym

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;staż pracy (ogólny) to okresy pracy służbowej potwierdzone wpisami do książeczki pracy. Doświadczenie zawodowe może obejmować takie pojęcia, jak ogólne, preferencyjne i specjalne doświadczenie zawodowe. W Ustawie Ukrainy „O świadczeniach emerytalnych” pojęcie całkowitego stażu pracy służy głównie do odróżnienia go od stażu pracy, który daje prawo do świadczeń emerytalnych;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;specjalny to całkowity czas trwania określonej działalności zawodowej w odpowiednich rodzajach pracy, co daje prawo do wcześniejszego mianowania emerytury pracowniczej;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;karencja to okres wykonywania pracy w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych lub szczególnych w ciągu pełnego dnia pracy. Wykaz branż, robót, zawodów, stanowisk i wskaźników, według których okres aktywności zawodowej można przypisać służbie preferencyjnej, zatwierdzony uchwałami Gabinetu Ministrów Ukrainy;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").ubezpieczenie (emerytura) to okres, w którym dana osoba podlegała obowiązkowemu państwowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i za który comiesięczne składki były opłacane w wysokości nie mniejszej niż minimalna składka ubezpieczeniowa (art. 24 ustawy Ukrainy „O obowiązkowej państwowej emeryturze Ubezpieczenie") .

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.Pojęcie „ubezpieczonego stażu pracy” zostało wprowadzone 1 stycznia 2004 r. Ustawą Ukrainy „O obowiązkowym państwowym ubezpieczeniu emerytalnym”. Główna innowacja tego terminu polega na tym, że występowanie stażu pracy jest bezpośrednio związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie emerytalne, tj. od 1 stycznia 2004 r. do ubezpieczenia zaliczane są tylko te okresy, w których opłacano składki ubezpieczeniowe. staż pracy oraz w wysokości proporcjonalnie opłaconych składek.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Całe doświadczenie zawodowe nabyte przed 1 stycznia 2004 r. jest wliczane do doświadczenia ubezpieczeniowego na warunkach poprzednio obowiązujących przepisów.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.Doświadczenie ubezpieczeniowe nabyte przed 1 stycznia 2004 roku potwierdza księga pracy.

Нормативні документиPrzepisy prawne

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Тривалість відпустки Число прописом
Дивіться також:
калькулятор стажу роботи загальний стаж роботи калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн розрахунок стажу роботи як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці калькулятор стажу роботи онлайн стаж роботи калькулятор порахувати трудовий стаж онлайн калькулятор загального стажу роботи калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу обчислення стажу роботи розрахунок стажу роботи калькулятор калькулятор трудового стажу україна трудовий стаж калькулятор онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно калькулятор розрахунку трудового стажу калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн україна калькулятор трудового стажу онлайн украина як розрахувати трудовий стаж україна калькулятор стажу роботи україна калькулятор стаж роботи калькулятор трудового стажу онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент