Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняKwota, od której naliczana jest kara

Дата початку періодуData rozpoczęcia okresu

Дата кінця періодуData zakończenia okresu

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0,01% kwoty długu za każdy dzień, bez zastosowania art. 232 Kodeksu Cywilnego Ukrainy

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Ostrzeżenie!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Skorzystaj z poniższych kalkulatorów, aby uwzględnić specyfikę obliczania przedawnienia w okresie kwarantanny ustanowionym przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. Kara za mieszkanie i usługi komunalne jest karą za nieprzestrzeganie warunków płatności za usługi komunalne. Naliczana jest od kwoty długu za każdy dzień opóźnienia w spłacie usług mieszkaniowych i komunalnych.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Zgodnie z wymogami art. 26 ustawy „O mieszkalnictwie i usługach komunalnych”, w przypadku opóźnień w płatnościach za mieszkanie i usługi komunalne konsument jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości określonej w umowie, ale nie więcej niż 0,01 procent długu za każdy dzień opóźnienia. Łączna kwota zapłaconych odsetek nie może przekroczyć 100 procent całkowitego zadłużenia.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Naliczanie odsetek rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po ostatnim dniu terminu płatności za mieszkanie i usługi komunalne.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. Kara nie jest naliczana, jeśli istnieje dług państwa z tytułu świadczeń i dotacji mieszkaniowych udzielanych ludności i/lub jeśli konsument ma zaległości w wynagrodzeniach, należycie potwierdzonych.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Zgodnie z wymogami art. 547 Kodeksu Cywilnego Ukrainy transakcji w celu zapewnienia wykonania zobowiązań dokonuje się w formie pisemnej.
Zgodnie z art. 549 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, kara (kara) to suma pieniędzy lub innego mienia, które dłużnik musi przekazać wierzycielowi w przypadku naruszenia zobowiązania przez dłużnika. Kara to kara liczona jako procent kwoty zaległego zobowiązania pieniężnego za każdy dzień zwłoki.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Za naruszenie warunków zobowiązania pieniężnego wierzycielowi przysługuje prawo do zastosowania sankcji finansowych, w szczególności do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w umowie.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Kara to kara liczona jako procent kwoty zaległego zobowiązania pieniężnego za każdy dzień zwłoki. Odsetki od odsetek nie są naliczane. Zapłata kary nie zwalnia dłużnika z obowiązku w naturze.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: Kara w wysokości 0,01% kwoty zadłużenia za każdy dzień wyliczana jest według wzoru

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Kara] = [Kwota zadłużenia] × 0,01% / 100% × [Liczba dni]
Gdzie:
[Kwota zadłużenia] - kwota przeterminowanego zadłużenia.
[Liczba dni] - liczba dni przeterminowanych.

Корисні калькулятори:

Подвійна ставка НБУ Інфляція, проценти, пеня Позовна давність Юридичний Калькулятор інфляції
Дивіться також:
розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 санкції за комунальні послуги ковід санкції за комунальні послуги covid19 розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення ковід санкції за комунальні послуги санкції за комунальні послуги sars-cov-2 калькулятор пільг на комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення розмір пені за кожен день прострочки розрахунків санкції за комунальні послуги covid-19 розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину розрахувати комунальні послуги пеня за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції розрахунок пені за кожен день прострочення карантин як розрахувати 3 річних від суми боргу розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 розрахунок пені за кожен день прострочення covid розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 борг за комунальні послуги комунальні послуги"

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент