Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняKwota, od której naliczana jest kara

грн.

Дата початку періодуData rozpoczęcia okresu

Дата кінця періодуData zakończenia okresu

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу УкраїниZgodnie z art. 196 Kodeksu rodzinnego Ukrainy

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості1% kwoty niezapłaconych alimentów za każdy dzień zwłoki od dnia zwłoki w zapłacie alimentów do dnia ich pełnej spłaty lub do dnia postanowienia sądu o nałożeniu kary, nie więcej jednak niż 100% kwoty dług

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. Zgodnie z art. 196 Kodeksu rodzinnego Ukrainy, w przypadku zaległości należnych osobie, która jest zobowiązana do zapłaty alimentów na mocy orzeczenia sądu lub porozumienia między rodzicami, odbiorca alimentów ma prawo do kary (kary) w wysokości jednego procenta niezapłacone alimenty za każdy dzień zwłoki od dnia zwłoki w zapłacie alimentów do dnia ich pełnej spłaty lub do dnia orzeczenia sądu o nałożeniu kary, nie więcej jednak niż 100 procent długu.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. Zasada ściągania kary (kary) w wysokości jednego procenta kwoty niezapłaconych alimentów za każdy dzień zwłoki oznacza, że ​​przy obliczaniu łącznej kwoty kary za zwłokę w alimentach, kwotę niezapłaconych alimentów oraz liczbę dni zaległości są brane pod uwagę. Ponieważ alimenty są naliczane co miesiąc, okres tego zobowiązania będzie inny, więc liczba dni zaległości będzie również różna w zależności od liczby dni w miesiącu. Oznacza to, że kara za zwłokę w zapłacie alimentów musi być naliczana od całej kwoty niezapłaconych alimentów za każdy dzień zwłoki w jej zapłacie, a jej naliczanie nie jest ograniczone do miesiąca, w którym nie dokonano windykacji.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: W związku z tym łączną wysokość kary za brak zapłaty lub opóźnienia w zapłacie alimentów należy obliczyć według wzoru

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (A1 x 1% x Q1) + (A2 x 1% x Q2) + (. (An x 1% x Qn),
gdzie:
p - łączną kwotę kary za brak zapłaty lub opóźnienia w zapłacie alimentów, obliczoną przez powoda w momencie wniesienia pozwu;
A1 - kwota alimentów za pierwszy miesiąc;
Q1 - liczba dni zalegania z alimentami za pierwszy miesiąc;
A2 - naliczona kwota alimentów za drugi miesiąc;
Q2 - liczba dni zalegania z alimentami za drugi miesiąc;
An - kwota alimentów za ostatni miesiąc przed złożeniem pozwu;
Qn - liczba dni zalegania z alimentami za ostatni miesiąc.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. Kara za zwłokę w alimentach naliczana jest od całej kwoty niezapłaconych alimentów za każdy dzień zwłoki w jej zapłacie, a jej naliczenie nie jest ograniczone do miesiąca, w którym nie dokonano windykacji.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. W związku z tym obowiązek płacenia alimentów ma charakter okresowy i musi być wykonywany co miesiąc, więc rozpatrując spory o windykację z art. tych okresowych wpłat, ustalić termin, w którym każde z tych zobowiązań ma być wykonane, a uwzględniając ustalone - obliczyć wysokość odsetek na podstawie kwoty niezapłaconych alimentów za każdy miesiąc odrębnie od dnia naruszenia alimenty przez płatnika do czasu podjęcia przez sąd decyzji o pobraniu odsetek, sumując wysokość naliczonych odsetek od każdej z zaległych płatności i określając ich łączną wysokość.

Як розрахувати?Jak obliczyć?
Дивіться також:
розрахунок аліментів калькулятор аліментів стягнення пені по аліментам калькулятор пені по аліментам калькулятор заборгованості по аліментам приклад розрахунку пені по аліментам калькулятор індексації аліментів сумма заборгованості по аліментам пеня за несплату аліментів індексація аліментів розрахунок пені по аліментам онлайн як дізнатись суму заборгованості по аліментам як розрахувати пеню по аліментам калькулятор розрахунку пені по аліментам калькулятор розрахунку аліментів калькулятор по сплаті аліментів онлайн розрахунок пені по аліментам індексація аліментів онлайн калькулятор розрахунок пені по аліментам пеня по аліментам розмір аліментів нарахування аліментів на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина калькулятор аліментів онлайн індексація аліментів калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент