Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняKwota, od której naliczana jest kara

Дата початку періодуData rozpoczęcia okresu

Дата кінця періодуData zakończenia okresu

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Wysokość odsetek może być procentem w skali roku / na dzień lub wielokrotnością stawek NBU

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Ostrzeżenie!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Skorzystaj z poniższych kalkulatorów, aby uwzględnić specyfikę obliczania przedawnienia w okresie kwarantanny ustanowionym przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Zgodnie z wymogami art. 547 Kodeksu Cywilnego Ukrainy transakcji w celu zapewnienia wykonania zobowiązań dokonuje się w formie pisemnej.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Zgodnie z art. 549 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, kara (kara) to suma pieniędzy lub innego mienia, które dłużnik musi przekazać wierzycielowi w przypadku naruszenia zobowiązania przez dłużnika. Kara to kara liczona jako procent kwoty zaległego zobowiązania pieniężnego za każdy dzień zwłoki.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Za naruszenie warunków zobowiązania pieniężnego wierzycielowi przysługuje prawo do zastosowania sankcji finansowych, w szczególności do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w umowie.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Kara to kara liczona jako procent kwoty zaległego zobowiązania pieniężnego za każdy dzień zwłoki. Odsetki od odsetek nie są naliczane. Zapłata kary nie zwalnia dłużnika z obowiązku w naturze.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Stopa dyskontowa Narodowego Banku jest jednym z instrumentów monetarnych wykorzystywanych przez Narodowy Bank do wyznaczania dla uczestników rynku pieniężnego wartości odniesienia dla wartości pożyczonych i lokowanych środków na dany okres i jest główną stopą procentową, która zależy od procesów makroekonomicznych. , obszary budżetowe i rynek pieniężny.

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: W zależności od warunków umowy kara naliczana jest według jednej z formuł

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Oprocentowanie procentowe na każdy dzień:
[Kara] = [Kwota zadłużenia] × [Stawka kary na dzień (%)] / 100% × [Liczba dni]
lub stopa procentowa w skali roku:
[Kara] = [Kwota zadłużenia] × [Roczna stopa procentowa (%)] / 100% / [Liczba dni w roku] × [Liczba dni]
lub oprocentowanie jest wielokrotnością stawek NBU:
[Kara] = [Kwota zadłużenia] × [Wskaźnik] × [Stawka NBU] / 100% / [Liczba dni w roku] × [Liczba dni]
Gdzie:
[Kwota zadłużenia] - kwota przeterminowanego zadłużenia.
[Oprocentowanie na dzień (%)] - szacunkowa stawka procentowa na dzień
[Oprocentowanie w skali roku (%)] - szacunkowa stopa procentowa w procentach w skali roku
[Współczynnik] - współczynnik, przez który mnożony jest stos NBU
[Stawka NBU] to stopa dyskontowa Narodowego Banku Ukrainy
[Liczba dni w roku] - liczba dni w roku
[Liczba dni] - liczba dni przeterminowanych.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Юридичний Кількість днів
Дивіться також:
нарахування пені за договором sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину нарахування пені за договором під час карантину порядок нарахування пені за договором covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину нарахування пені за договором covid19 порядок нарахування пені за договором covid нарахування пені за договором карантин порядок нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду нарахування пені за договором covid-19 нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину нарахування пені за договором ковід нарахування пені за договором під час дії карантину порядок нарахування пені за договором калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 нарахування пені за договором калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості порядок нарахування пені за договором covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент