Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміWysokość alimentów ustalona przez sąd w ustalonej wysokości

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівMiesiąc bazowy do ustalenia alimentów

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Ostatni miesiąc obliczeń (włącznie)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Obliczenie wskaźnika cen konsumpcyjnych dla waloryzacji kwoty alimentów ustalonej przez sąd w stałej kwocie pieniężnej przeprowadza się od miesiąca, w którym alimenty są przyznawane.

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).Indeksacja dochodów pieniężnych ludności jest mechanizmem zwiększania dochodów pieniężnych ludności ustanowionym ustawami i innymi normatywnymi aktami prawnymi Ukrainy, który umożliwia częściowe lub całkowite zrekompensowanie wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych (art. 1 ustawy o Ukraina „O indeksacji dochodów pieniężnych”).

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Zgodnie z art. 184 Kodeksu rodzinnego Ukrainy wysokość alimentów ustalona przez sąd lub porozumienie między rodzicami w stałej wysokości podlega corocznej waloryzacji zgodnie z prawem, chyba że płatnik i odbiorca alimentów postanowili inaczej. Na wniosek beneficjenta alimentów indeksację może przeprowadzić sąd na kolejny okres.

Умови проведення індексаціїWarunki indeksowania

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Paragraf 104 Procedury indeksacji dochodów pieniężnych ludności, zatwierdzonej przez Gabinet Ministrów Ukrainy z dnia 17 lipca 2003 r. № 1078 (dalej - Procedura) stanowi, że obliczanie wskaźnika cen konsumpcyjnych dla indeksacji alimentów ustalonej przez sąd w ustalonej wysokości, w której przydzielane są alimenty.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.W przypadku alimentów ustalonych przez sąd w stałej kwocie pieniężnej, która została przydzielona przed czerwcem 2016 r., obliczanie wskaźnika cen konsumpcyjnych do indeksacji przeprowadza się od dnia wejścia w życie Ustawy Ukrainy z dnia 17 maja 2016 r. Nie 1368-VIII „O zmianie niektórych ustaw Ukrainy dotyczących indeksacji kwoty alimentów ustalonej przez sąd w stałej kwocie pieniężnej”, czyli od czerwca 2016 r.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.W takim przypadku wysokość alimentów ustalona przez sąd w stałej wysokości wraz z kwotą waloryzacji nie powinna przekraczać 50% dochodu pieniężnego płatnika alimentów.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).Indeksacja dochodów pieniężnych ludności jest przeprowadzana, gdy wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przekracza próg indeksacji, ustalony na poziomie 103% (ust. 11 akapit drugi Procedury).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Alimenty podlegają indeksacji w ramach minimum socjalnego ustalonego dla dziecka w odpowiednim wieku.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Zgodnie z § 6 Procedury waloryzacji ustalonej przez sąd kwoty alimentów w zryczałtowanej wysokości dokonują przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, osoby fizyczne – przedsiębiorcy, którzy dokonują odpowiednich potrąceń alimentów od dochodu ich płatnika.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Indeksacja takich alimentów odbywa się na koszt płatnika alimentów.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.Indeksacji kwoty alimentów, ustalonej w stałej wysokości, dokonuje się, chyba że dokument wykonawczy lub umowa między rodzicami w sprawie wypłaty alimentów na dziecko stanowią inaczej, w trybie określonym przez Gabinet Ministrów Ukraina. Indeksacja alimentów przeprowadzana jest corocznie, począwszy od drugiego roku po ustaleniu wysokości alimentów.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.W przypadku waloryzacji kwoty alimentów ustalonej przez sąd w ustalonej kwocie pieniężnej przez wykonawcę państwowego lub prywatnego, obliczenie wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich przeprowadza się na podstawie sumy skumulowanej, począwszy od następnego roku od miesiąca odpowiadającego do miesiąca ustalenia wysokości alimentów.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Jeżeli wierzyciel prześle dokument egzekucyjny bezpośrednio do przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, osoby fizycznej - przedsiębiorcy lub osoby fizycznej określonej w pierwszej części artykułu 7 Ustawy Ukrainy "O postępowaniu egzekucyjnym", indeksacja kwoty alimentów w ustalonej wysokości jest przeprowadzana, chyba że dokument wykonawczy lub umowa między rodzicami dotycząca wypłaty alimentów na dziecko nie stanowią inaczej, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O indeksacji dochodów pieniężnych ludności”.

Проведення індексації за минулий часPrzeprowadzam indeksowanie z przeszłości

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Sąd może przyznać alimenty za przeszłość, ale nie więcej niż dziesięć lat (część druga art. 191 Kodeksu rodzinnego Ukrainy). Jednocześnie pieniądze zebrane za miniony czas również muszą zostać zindeksowane. Płatności będą indeksowane osobno dla każdego okresu, w zależności od tego, jak zmieniał się poziom utrzymania w każdym kwartale.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Калькулятор інфляції Кількість днів Стаж роботи Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
калькулятор аліментів онлайн порядок індексації аліментів калькулятор індексації з плати калькулятор індексації зарплати розрахувати суму індексації аліментів калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації нормативної грошової оцінки індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації пенсії калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації заробітної плати калькулятор індексації орендної плати калькулятор індексації боргу калькулятор по сплаті аліментів індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор аліментів калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор нарахування індексації

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент