Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняKwota, od której naliczana jest kara

Дата початку періодуData rozpoczęcia okresu

Дата кінця періодуData zakończenia okresu

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняPodwójna stopa dyskontowa NBU za okres opóźnienia

Контактна інформаціяInformacje kontaktowe

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPoczta, na którą zostanie wysłany wynik obliczenia, a także zostaną naliczone bonusy

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Najnowsze recenzje

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Ostrzeżenie!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Skorzystaj z poniższych kalkulatorów, aby uwzględnić specyfikę obliczania przedawnienia w okresie kwarantanny ustanowionym przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Zgodnie z wymogami art. 547 Kodeksu Cywilnego Ukrainy transakcji w celu zapewnienia wykonania zobowiązań dokonuje się w formie pisemnej.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Zgodnie z art. 549 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, kara (kara) to suma pieniędzy lub innego mienia, które dłużnik musi przekazać wierzycielowi w przypadku naruszenia zobowiązania przez dłużnika. Kara to kara liczona jako procent kwoty zaległego zobowiązania pieniężnego za każdy dzień zwłoki.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Za naruszenie warunków zobowiązania pieniężnego wierzycielowi przysługuje prawo do zastosowania sankcji finansowych, w szczególności do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w umowie.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Kara to kara liczona jako procent kwoty zaległego zobowiązania pieniężnego za każdy dzień zwłoki. Odsetki od odsetek nie są naliczane. Zapłata kary nie zwalnia dłużnika z obowiązku w naturze.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Stopa dyskontowa Narodowego Banku jest jednym z instrumentów monetarnych wykorzystywanych przez Narodowy Bank do wyznaczania dla uczestników rynku pieniężnego wartości odniesienia dla wartości pożyczonych i lokowanych środków na dany okres i jest główną stopą procentową, która zależy od procesów makroekonomicznych. , obszary budżetowe i rynek pieniężny.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. Zgodnie z art. 3 Ustawy Ukrainy „O odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zobowiązań pieniężnych” oraz art. 343 Kodeksu cywilnego Ukrainy, część kary za zwłokę nie może przekroczyć dwukrotności stopy dyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Ukrainy. Jeżeli w umowie zawartej przez strony określono wyższą wysokość kary niż przewidziana w tej normie, stosuje się karę w wysokości wspomnianej podwójnej stopy dyskontowej. Ograniczenie wysokości kary ustanowione w art. 3 wspomnianej ustawy nie ma zastosowania do kary ustanowionej przez inne akty prawne, jak wyjaśniono w paragrafie 2.9 uchwały z 17.12.2013 nr 14.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: Kara w wysokości dwukrotności stawki NBU obliczana jest według wzoru

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Kara] = [Kwota zadłużenia] × 2 × [Stawka NBU] / 100% / [Liczba dni w roku] × [Liczba dni]
Gdzie:
[Kwota zadłużenia] - kwota przeterminowanego zadłużenia.
[Stawka NBU] to stopa dyskontowa Narodowego Banku Ukrainy
[Liczba dni w roku] - liczba dni w roku
[Liczba dni] - liczba dni przeterminowanych.

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Кількість днів Калькулятор пені
Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 калькулятор подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент