Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Wyskakujące podpowiedzi pojawiają się po najechaniu na ikonę. Na ekranach dotykowych, aby wywołać podpowiedź, wykonaj jedno dotknięcie odpowiedniej ikony.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Aby zasugerować tłumaczenie, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiednią ikonę lub Ctrl + kliknięcie.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Jeśli tłumaczenie jest wyświetlane w tekście strony, aby zaoferować własną wersję tłumaczenia, kliknij dwukrotnie / naciśnij odpowiedni blok tłumaczenia lub Ctrl + kliknięcie.

Запитання й відповідіPytania i odpowiedzi

Найчастіше задавані питання

Індексація додається до твердої суми аліментів, чи як?

А чи враховує Вам розрахунок правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 04.06.2019 у справі №916/190/18, відповідно до якої нарахування інфляційних втрат за наступний період з урахуванням збільшення суми боргу на індекс інфля

В мене двоє дітей бивший чоловік зараз військовий скільки він зобов'язаний сплачувати аліментів і в нього ще є борг в сто тисяч

Відповідно до судового наказу нараховані аліменти 50% прожиткового мінімуму, якщо чоловік рік вже цей мінімум не сплачує, як буде нараховуватись борг, все ті ж 50% чи + пеня буде до суми? дякую.

Дата початку розрахунку пені 25.11.2021, але калькулятор починає рахувати з 10.01.2022. Чому?

Дуже класний калькулятор. А можна дізнатися формулу?

З кого стягуються відсотки, які отримує виконавча служба?

З кого стягуються судові витрати?Komu obciążane są koszty sądowe?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Według jakiej formuły należy obliczyć karę za brak lub zwłokę w zapłacie alimentów?

За якою формулою розраховуються 3% річних?Według jakiej formuły oblicza się 3% rocznie?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Jaka jest formuła obliczania odsetek za każdy dzień?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Jaka jest formuła obliczania odsetek za rok?

Ким проводиться індексація аліментів?Kto indeksuje alimenty?

Мінімальна заробітна плата цеTo jest płaca minimalna

Пеня нараховується на суму з ПДВ чи без?

Підкажіть,а якщо чоловік працює сам на себе,але зарплата ніде не фіксується,як вирахувати аліменти,бо заробляє він немало

Рахує добре.А як виділить ПДВ з суми. Якщо 20% ділили на 6- а якщо 14% на скільки ділить...

Скажіть будь ласка як правильно порахувати суму аліментів, якщо призначано 1/4 від всього доходу але не менше 50% від прожиткового мінімуму?

Скажіть будь ласка якщо мій чоловік уже є елеменщиком від попереднього шлюбу двоє дітей з 4 ,10 років присудили 33відсотки , я хочу подати також дитині 3 міс і я в декреті що зміниться для попереднього шлюбу і які виплати будуть мені

Скажіть будьласка, якщо я подала на чоловіка на аліменти на трьох дітей, але він вже є аліменшіком іншої дитини. Чи повліяє це на аліменти які він має виплачувати мені?

Скільки буде од чотириста тисяч гривень три процента годових

У мене чоловік сплачує аліменти на 4 дітей віком від 9 до 15 років. Яка сума аліментів повинна бути згідно закону? Працює офіційно на мінімальну заробітну плату. Останній раз отримала 238.28

Ціна позову цеCena pozwu jest taka

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?Czy wysokość kary może przekroczyć podwójną stopę dyskontową Narodowego Banku Ukrainy?

Чи може суд зменшити штраф?Czy sąd może obniżyć grzywnę?

Чи можете роз'яснити наступну ситуацію. Ми підприємство, отримали Наказ від виконавця про стягнення аліментів з працівника на 2-х дітей віком від 8 до 15 років, де зазначено стягнення 1/3 заробітку. Провели утримання 33%. Зараз отримали з виконавчої претен

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?Czy można nałożyć grzywnę i karę za nieterminowe wykonanie zobowiązania?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Czy warunki umowy mogą wyłączać odpowiedzialność za umyślne naruszenie zobowiązania?

Чи підлягає індексації сума аліментів?Czy kwota alimentów podlega indeksacji?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Czy istnieje odpowiedzialność za niepłacenie alimentów?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?Czy kara za każdy dzień zwłoki jest legalna?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Jaka jest wypłata odsetek za korzystanie z pieniędzy innych osób?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Jaka jest kara za wysokość długu podatkowego?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Jaka jest kalkulacja strat inflacyjnych?

Що таке облікова ставка Національного банку?Jaka jest stopa dyskontowa Narodowego Banku?

Що таке процесуальні строки?Jakie są terminy proceduralne?

Що таке інфляція?Czym jest inflacja?

Я отримую аванс и зарплатню! З яких коштів вираховуються аліменти?

Як визначається розмір аліментів?Jak ustalana jest kwota alimentów?

Як визначається ціна позову?Jak ustalana jest cena roszczenia?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Jak rozstrzygnąć spór o wysokość zaległości alimentacyjnych?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?W jaki sposób uwzględnia się deflację przy obliczaniu strat inflacyjnych?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Jak ustalana jest płaca minimalna?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Jak zrekompensować szkody spowodowane nieprzestrzeganiem warunków umowy?

Як порахувати інфляцію, коли взяв у забудівника квартиру у розтермінування. З 7 місяця вони почнуть рахувати інфляцію

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Jak obliczyć łączną wysokość kary za niepłacenie lub opóźnioną płatność alimentów?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Jak obliczyć karę alimentacyjną?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Jak obliczyć karę w wysokości podwójnej stawki NBU?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Jak obliczyć karę według stopy dyskontowej NBU?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Jak obliczyć zagregowany wskaźnik inflacji?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Jaka jest odpowiedzialność za opóźnienia w płatnościach za zużyte media?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Jaka jest formuła kary procentowej za każdy dzień?

Яка формула пені у відсотках річних?Jaka jest formuła kary w procentach w skali roku?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Jaka jest formuła obliczania kary od kwoty długu podatkowego?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Jaka jest formuła obliczania strat inflacyjnych?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Jaka jest procedura naliczania odsetek od alimentów?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Jaka jest wysokość odsetek od kwoty zadłużenia podatkowego?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Jaki jest okres przedawnienia wystąpienia do sądu o odzyskanie długów za media?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Jaki jest przedawnienie wystąpienia do sądu o pobranie kary za media?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Jaki dokument normatywny reguluje ustanowienie sankcji w umowie?

Якщо ми визначаємо індексацію орендної плати в розмірі 1000 грн за 5 років. Підкажіть, орендна плати з урахуванням індексації розраховується шляхом: - Множення сталої орендної плати на індекс інфляції щороку, тобто 1000*1,02, наступний пі

Якщо у мене чоловік колишній інвалід 3 групи ,по суду 1/3 скільки повинен платити на двох дітей

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Jakie są koszty postępowania sądowego?

Які правові підстави виникнення неустойки?Jakie są podstawy prawne nałożenia kary?

Які підстави нарахування 3% річних?Jakie są podstawy do pobierania 3% rocznie?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Jakie są kary za zwłokę w wypełnieniu obowiązków przewidzianych prawem?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Jakie sankcje przewidziane są w stosunkach gospodarczych?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Jakie sankcje przewidziane są w prawie cywilnym?

розмір відрахувань із зарплати боржника обчислюють із суми, яка залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ, із суми заробітку "до виплати" так?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Kalkulator prawny to przydatne narzędzie do uproszczenia i optymalizacji wykonania obliczeń prawnych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i nie tylko.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. W zależności od potrzeb możesz skorzystać z osobnego lub skonsolidowanego kalkulatora.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Ogólnie możliwości poszczególnych kalkulatorów zaspokoją większość potrzeb, ale dla profesjonalnego prawnika istnieje profesjonalne rozwiązanie. Profesjonalny kalkulator zapewnia skonsolidowaną kalkulację, pozwala obliczyć zadłużenie na liście dokumentów pierwotnych z uwzględnieniem wymogów prawa, określać poszczególne terminy, ustawiać indywidualne parametry oraz pozwala zapisać kalkulację do dalszej edycji i przeliczenia na bieżąco. Profesjonalny kalkulator pozwoli bez większego wysiłku wykonać nawet skomplikowane obliczenia, pobrać dokument w wygodnym formacie, dokonać niezbędnych zmian i dołączyć do paczki dokumentów prawnych.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Obsługiwane są następujące typy obliczeń (lista stale się powiększa)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;obliczenie kwoty zadłużenia dla jednego lub więcej zobowiązań;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;naliczanie inflacji od kwoty długu;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;naliczanie 3% rocznie za zwłokę w wykonaniu zobowiązań;
 • нарахування процентів за користування коштами ;naliczanie odsetek za wykorzystanie środków;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;naliczanie odsetek za spóźnione wykonanie zobowiązań pieniężnych w formie odsetek lub stawek NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;naliczanie odsetek w wysokości dwukrotności stopy dyskontowej NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;naliczanie odsetek w wysokości 120% stopy dyskontowej NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;naliczanie odsetek za media w wysokości 0,01% za każdy dzień;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .naliczanie odsetek za zwłokę w spłacie alimentów.
 • та інші ...i inne ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Obliczenia wykonywane są z uwzględnieniem aktualnych danych, w tym:

 • індекси інфляції ,wskaźniki inflacji,
 • облікові ставки НБУ ,stopy dyskontowe NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,ogólne i szczególne przedawnienia,
 • норми законодавства.normy prawne.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Wyniki obliczeń w postaci dokumentu tekstowego obejmują:

 • підсумок розрахунку;wynik obliczeń;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabele z wykazem dokumentów i kalkulacją zadłużenia;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;uzasadnienie normatywne stosowanych terminów i naliczonych sankcji;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;formuły stosowane w obliczeniach;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabele z wyliczeniami sankcji na podstawie danych użytkowników i oficjalnych indeksów;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Załączniki: oficjalne dane dotyczące wskaźnika inflacji NBU i/lub stopy dyskontowej za wymagany okres.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент