Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор податку на додану вартість (ПДВ) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати податок на додану вартість (ПДВ)

В залежності від бажаного результату: сума з ПДВ, або сума без ПДВ, або сума ПДВსასურველი შედეგიდან გამომდინარე: თანხა დღგ-ით, ან დღგ-ს გარეშე თანხა, ან დღგ-ს ოდენობა

грн.

Ставка податку на додану вартість у процентахდამატებული ღირებულების გადასახადის განაკვეთი პროცენტებში

Додаткові параметри დამატებითი პარამეტრები

Точність, знаки після комиსიზუსტე, ათობითი ადგილები

Результат розрахунку суми числом та прописом:თანხის გამოთვლის შედეგი რიცხვებითა და სიტყვებით

 • нарахування ПДВ на введену суму;შეყვანილ თანხაზე დღგ-ის დარიცხვა;
 • виділення ПДВ з введеної суми;შეტანილი თანხიდან დღგ-ის გამოყოფა;
 • розрахунок сум із суми ПДВ.თანხების გაანგარიშება დღგ-ს თანხიდან.

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).დამატებული ღირებულების გადასახადი (შემდგომში – დღგ) არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც შედის საქონლის (სამუშაოს, მომსახურების) ფასში და იხდის მყიდველს, მაგრამ მის აღრიცხვას და სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვას ახორციელებს გამყიდველი (საგადასახადო აგენტი). .

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку таких компонентів:დღგ-ის აღრიცხვა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებულ საწარმოში შედგება ასეთი კომპონენტების აღრიცხვისგან

 • Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання за звітний період (сума ПДВ сплачена таким підприємством у складі вартості товарів, робіт, послуг, придбаних в іншого платника ПДВ, або сплачена на кордоні митним органам).საგადასახადო კრედიტი არის თანხა, რომლითაც დამატებული ღირებულების გადამხდელს უფლება აქვს შეამციროს საგადასახადო ვალდებულება საანგარიშო პერიოდისთვის (ასეთი საწარმოს მიერ გადახდილი დღგ-ის ოდენობა, როგორც სხვა დღგ-ს გადამხდელისგან შეძენილი საქონლის, სამუშაოების, მომსახურების ღირებულების ნაწილი. ან გადახდილი საბაჟოზე) ).
 • Податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).საგადასახადო ვალდებულება - თანხების ოდენობა, რომელიც გადასახადის გადამხდელმა, მათ შორის საგადასახადო აგენტმა, უნდა გადაიხადოს ბიუჯეტში გადასახადის ან მოსაკრებლის სახით, საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით და ვადით (მათ შორის, გადასახადის გადამხდელის მიერ გადასახადში განსაზღვრული ოდენობა. თამასუქები და არ არის გადახდილი კანონით დადგენილ ვადაში).

До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.გადამხდელი ბიუჯეტში რიცხავს დღგ-ს ოდენობას, რაც წარმოადგენს სხვაობას საგადასახადო ვალდებულებასა და საგადასახადო კრედიტს შორის.

Об'єкт оподаткуванняდაბეგვრის ობიექტი

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:დაბეგვრის ობიექტს წარმოადგენს გადასახადის გადამხდელთა ოპერაციები

 1. постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;საქონლის მიწოდება, რომლის მიწოდების ადგილი მდებარეობს უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე, უკრაინის საგადასახადო კოდექსის 186-ე მუხლის შესაბამისად, მათ შორის უსასყიდლო გადაცემისა და უზრუნველყოფის საკუთრებაში გადაცემის ოპერაციები მსესხებელზე (კრედიტორზე), საქონელზე. გადაცემულია სასაქონლო კრედიტის პირობებით, აგრეთვე ფინანსური ლიზინგის ობიექტის სარგებლობაში გადაცემა მოიჯარის/მოიჯარის მიერ;
 2. постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України;მომსახურების მიწოდება, რომლის მიწოდების ადგილი მდებარეობს უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე, უკრაინის საგადასახადო კოდექსის 186-ე მუხლის შესაბამისად;
 3. ввезення товарів на митну територію України;საქონლის იმპორტი უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე;
 4. вивезення товарів за межі митної території України;საქონლის ექსპორტი უკრაინის საბაჟო ტერიტორიის გარეთ;
 5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.სარკინიგზო, საავტომობილო, საზღვაო და სამდინარო და საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრთა და ბარგისა და ტვირთის საერთაშორისო გადაზიდვის მომსახურების გაწევა.

Розміри ставок податкуსაგადასახადო განაკვეთების ზომა

Відповідно до статті 193 Податкового кодексу України ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:უკრაინის საგადასახადო კოდექსის 193-ე მუხლის თანახმად, გადასახადის განაკვეთები დგინდება საგადასახადო ბაზიდან შემდეგი ოდენობით.

 • 20 відсотків;20 პროცენტი;
 • 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Податкового кодексу України.14 პროცენტი უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე მიწოდებაზე და უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტისთვის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, რომლებიც კლასიფიცირებულია შემდეგი კოდების მიხედვით UKT FEA-ს მიხედვით: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (სრული რძისთვის), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, გარდა ოპერაციებისა უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტის საქონლისა, რომელიც მითითებულია 17-ე მუხლის 17-ე მუხლის 18-ე პუნქტში.
 • 0 відсотків;0 პროცენტი;
 • 7 відсотків по операціях з:ტრანზაქციებზე 7 პროცენტი
 1. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე მიწოდება და უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტი უკრაინაში წარმოებისთვის და გამოყენებისთვის ნებადართული და მედიკამენტების სახელმწიფო რეესტრში შეტანილი მედიკამენტების, აგრეთვე სამედიცინო აღჭურვილობისა და სამედიცინო ხელსაწყოების სახელმწიფო რეესტრში შეტანილი სამედიცინო მოწყობილობების მიწოდება და უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტი. აკმაყოფილებდეს შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს, რომლებიც დადასტურებულია შესაბამისობის დოკუმენტით და დაშვებულია უკრაინაში ბაზარზე განთავსების ან/და ამოქმედებისა და გამოყენებისათვის;
 2. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე მიწოდება და უკრაინის საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტი მედიკამენტების, სამედიცინო ხელსაწყოების ან/და სამედიცინო აღჭურვილობისთვის, რომლებიც დამტკიცებულია კლინიკურ კვლევებში, რომლებიც უფლებამოსილია ცენტრალური აღმასრულებელი ორგანოს მიერ, რაც უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებას. ზრუნვა 'მე;
 3. постачання послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових та інших вистав, постановок, виступів професійних мистецьких колективів, артистичних груп, акторів та артистів (виконавців), кінематографічних прем’єр, культурно-мистецьких заходів;თეატრალური, ოპერის, ბალეტის, მუსიკის, კონცერტის, ქორეოგრაფიული, თოჯინების, ცირკის, ხმის, სინათლის და სხვა სპექტაკლების ჩვენების (დირიჟორობის) მომსახურების გაწევა, პროფესიონალური ხელოვნების ჯგუფების, მხატვრული ჯგუფების, მსახიობებისა და შემსრულებლების წარმოდგენების, კინემატოგრაფიული ჯილდოები. კულტურულ-მხატვრული ღონისძიებები;
 4. постачання послуг із показу оригіналів музичних творів, демонстрації виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках, відвідування їх територій та об’єктів відвідувачами;ორიგინალური მუსიკალური ნაწარმოებების ჩვენების, საგამოფენო პროექტების დემონსტრირების, ჯგუფებისა და ინდივიდუალური ვიზიტორებისთვის მუზეუმების, ზოოპარკებისა და ნაკრძალების ექსკურსიების ჩატარება, მათი ტერიტორიებისა და ობიექტების მონახულება ვიზიტორების მიერ;
 5. постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та осіб з порушеннями слуху;კანონმდებლობის შესაბამისად ადაპტირებული ფილმების დისტრიბუციის, დემონსტრირების, საჯარო გამოცხადების და საჯარო ჩვენების სერვისის მიწოდება მხედველობის დაქვეითებულთა და სმენადაქვეითებულთა უკრაინულ ვერსიებში;
 6. постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010).სასტუმროებისა და მსგავსი დროებითი განსახლების ობიექტების მიერ მოწოდებული დროებითი განთავსების სერვისების (განსახლების) უზრუნველყოფა (კლასი 55.10 ჯგუფი 55 NACE DK 009: 2010).

Розраховується за формулою: გამოითვლება ფორმულით

[ПДВ] = [Вартість] × [Ставка ПДВ (%)] / 100%

Де:
[Вартість] – вартість операції платника податку, що є об'єктом оподаткування.
[Ставка ПДВ (%)] – розмір ставки податку від бази оподаткування. [დღგ] = [ღირებულება] × [დღგ-ის განაკვეთი (%)] / 100%
სად:
[ღირებულება] – გადასახადის გადამხდელის ტრანზაქციის ღირებულება, რომელიც დაბეგვრას ექვემდებარება.
[დღგ-ს განაკვეთი (%)] - გადასახადის განაკვეთის ზომა საგადასახადო ბაზიდან.

Нормативна базаმარეგულირებელი ჩარჩო

Корисні калькулятори:

Розрахунок 14% ПДВ Розрахунок 20% ПДВ Калькулятор пені Калькулятор інфляції Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
акт калькулятор калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор ин калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор 14 пдв штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку калькулятор податку калькулятор пдв податок на додаткову вартість товарів єсв калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор пдф калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор калькулятор валют калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор як нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку калькулятор ндс калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор по як розрахувати пеню за несплату податку розрахунок земельного податку калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор дат

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент