Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміდასაქმებულის გვარი, სახელი, პატრონიმი ნებისმიერი ფორმით

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіსამუშაოს დაწყების თარიღი და დასრულების თარიღი დასაქმების პერიოდის გამოსათვლელად

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяთუ სამუშაო პერიოდები ნაწილობრივ ემთხვევა, კალკულატორი გამორიცხავს გადახურვის პერიოდს

Включити перевірку дублюванняდუბლიკატი შემოწმების ჩართვა

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.ითვლის სტაჟის ხანგრძლივობის შემწეობას, დროებით ინვალიდობის ანაზღაურებას, პენსიას.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.სტაჟი არის მუშაობის ხანგრძლივობა და სხვა სახის საქმიანობა, რომელთანაც ასოცირდება ადამიანის უფლებები, ძირითადად საპენსიო უზრუნველყოფის სფეროში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სადაზღვევო სტაჟი გავლენას ახდენს პენსიის გაანგარიშებაზე. სტაჟის დამადასტურებელი ძირითადი დოკუმენტია სამუშაო წიგნი, რომლის ან მასში შესაბამისი ჩანაწერების არარსებობის შემთხვევაში, სტაჟი დგინდება სამუშაოს ადგილის, სამსახურის, სწავლების, აგრეთვე სხვა დოკუმენტების საფუძველზე. საარქივო დაწესებულებები.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.არსებობს განსხვავება ზოგად სამუშაო გამოცდილებასა და კონკრეტულ სამუშაოზე სამუშაო გამოცდილებას შორის. სამუშაო გამოცდილების სახეობაზეა დამოკიდებული მთელი რიგი სამართლებრივი შედეგები: ძირითადი და დამატებითი შვებულების მინიჭება, პენსიის დანიშვნა და ოდენობა და ა.შ. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი ძირითადი დოკუმენტი არის სამუშაო წიგნი.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.სტაჟის წლები არის სამუშაო საქმიანობის პერიოდი, რომელიც გამოითვლება წლების მიხედვით და გარკვეულ პირობებში იძლევა პენსიისა და შესაბამისი შეღავათების (დამატებითი შვებულება, ნაღდი ანგარიშსწორება და ა.შ.) უფლებას. კანონმდებლობა ადგენს მოსამსახურეთა და სამხედრო მოსამსახურეთა ზოგიერთ კატეგორიას, რომლებსაც, როგორც წესი, ეძლევათ პენსია სტაჟირების წლების განმავლობაში, ასაკისა და შრომისუნარიანობის მიუხედავად.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуგანსხვავება სამუშაო გამოცდილებასა და დაზღვევის გამოცდილებას შორის

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;სტაჟი (ზოგადი) არის ოფიციალური სამუშაო საქმიანობის პერიოდები, რომლებიც დადასტურებულია სამუშაო წიგნში ჩანაწერებით. სამუშაო გამოცდილება შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ცნებებს, როგორიცაა ზოგადი, შეღავათიანი და სპეციალური სამუშაო გამოცდილება. უკრაინის კანონში „საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ“ სტაჟისაგან განასხვავებლად ძირითადად გამოიყენება სტაჟის მთლიანი სტაჟის ცნება, რომელიც იძლევა საპენსიო შეღავათების უფლებას;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;განსაკუთრებულია გარკვეული შრომითი საქმიანობის ჯამური ხანგრძლივობა სამუშაოს შესაბამის სახეობებში, რაც იძლევა შრომითი პენსიის ვადამდე დანიშვნის უფლებას;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;საშეღავათო პერიოდი არის შრომითი საქმიანობის პერიოდი მავნე, სახიფათო ან სპეციფიკურ პირობებში მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში. უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებით დამტკიცებული დარგების, სამუშაოების, პროფესიების, თანამდებობებისა და ინდიკატორების სია, რომლის მიხედვითაც შრომითი საქმიანობის პერიოდი შეიძლება მიეკუთვნოს შეღავათიან სამსახურს;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").დაზღვევა (პენსია) არის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც პირი ექვემდებარებოდა სავალდებულო სახელმწიფო საპენსიო დაზღვევას და რომლისთვისაც ყოველთვიური შენატანები გადაიხადეს მინიმალური სადაზღვევო შენატანის ოდენობით (უკრაინის კანონის 24-ე მუხლი "სავალდებულო სახელმწიფო პენსიის შესახებ". დაზღვევა").

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.ცნება „დაზღვევის სტაჟის“ 2004 წლის 1 იანვარს შემოიღეს უკრაინის კანონი „სავალდებულო სახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის შესახებ“. ამ ტერმინის მთავარი სიახლე არის ის, რომ ხანდაზმულობის არსებობა პირდაპირ კავშირშია სავალდებულო სახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის სადაზღვევო შენატანების გადახდასთან, ანუ 2004 წლის 1 იანვრიდან დაზღვევაში შედის მხოლოდ ის პერიოდები, რომლებშიც გადახდილი იყო სადაზღვევო შენატანები. ხანდაზმულობა და პროპორციულად გადახდილი შენატანების ოდენობით.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.2004 წლის 1 იანვრამდე შეძენილი ყველა სამუშაო გამოცდილება შედის სადაზღვევო გამოცდილებაში მანამდე მოქმედი კანონმდებლობის პირობებში.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.2004 წლის 1 იანვრამდე შეძენილი სადაზღვევო გამოცდილება დასტურდება შრომითი წიგნით.

Нормативні документиრეგულაციები

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Тривалість відпустки Калькулятор часу Число прописом
Дивіться також:
як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці обчислення стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор розрахунку трудового стажу розрахунок стажу роботи калькулятор стажу роботи калькулятор стажу роботи україна стаж роботи онлайн калькулятор порахувати трудовий стаж онлайн калькулятор трудового стажу онлайн україна калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн трудовий стаж калькулятор калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор трудового стажу калькулятор стажу роботи онлайн онлайн калькулятор стажу роботи онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно розрахунок стажу роботи калькулятор загальний стаж роботи калькулятор калькулятор трудового стажу україна розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор загального стажу роботи як розрахувати трудовий стаж україна стаж роботи калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент