Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСსასამართლო დავის ტიპი რეგულირდება CPC, CPC ან CAS-ით

Судова інстанція, яка розглядає справуსაქმის განმხილველი სასამართლო

Судове провадженняსამართალწარმოება

Процесуальний строкპროცედურული ვადა

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!გაფრთხილება!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მიერ დადგენილი საკარანტინო პერიოდის განმავლობაში, ხანდაზმულობის ვადა გამოითვლება ეპიდემიების, კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის (COVID-19) გაჩენის, გავრცელებისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების გათვალისწინებით, უკრაინის კანონის შესაბამისად. ცვლილებები უკრაინის ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში, რათა უზრუნველყოს დამატებითი სოციალური და ეკონომიკური გარანტიები კოროვირუსული დაავადების გავრცელებასთან დაკავშირებით (COVID-19) "№ 540-IX 30.03.2020, შესწორებული უკრაინის კანონით" გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ უკრაინის აქტები მოქმედებაში პროცედურული ვადების შესახებ "კარანტინი, რომელიც დაწესებულია უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მიერ კოროვირუსული დაავადების (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით" № 731-IX 18.06.2020წ.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მიერ კოროვირუსული დაავადების (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული კარანტინის პერიოდში სასამართლო მხარეთა და იმ პირთა მოთხოვნით, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ საქმეში, თუ სასამართლომ გადაწყვიტა მათი უფლებები, ინტერესები და (ან) ვალდებულებები (თუ მათ აქვთ უფლება განახორციელონ ამ კოდექსით გათვალისწინებული შესაბამისი საპროცესო მოქმედებები), განაახლონ ამ კოდექსის ნორმებით დადგენილი საპროცესო ვადები, თუ მართებულად ცნობს მათი გამოტოვების მიზეზებს და კარანტინთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების გამო. სასამართლოს შეუძლია განაახლოს შესაბამისი ვადა როგორც მის გასვლამდე, ასევე მის გასვლამდე.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.სასამართლო, პირის მოთხოვნით, აგრძელებს სასამართლოს მიერ დადგენილ საპროცესო ვადას, თუ დადგენილ ვადაში შესაბამისი საპროცესო მოქმედების შეუძლებლობა განპირობებულია კარანტინთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვით.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. სასამართლოს ამოცანაა საქმეების სწორად და დროულად განხილვა. მართლმსაჯულების ეფექტურობის განმსაზღვრელი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია საქმეში მონაწილე პირთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დროული დაცვა. მართლმსაჯულების წინაშე დასახული ამოცანების განსახორციელებლად საპროცესო კანონი ითვალისწინებს საპროცესო ვადების ინსტიტუტს.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. საპროცესო ვადა არის გარკვეული ვადა, რომელიც დადგენილია კანონით ან დანიშნული სასამართლოს მიერ გარკვეული საპროცესო პროცედურების შესასრულებლად.

Види судочинств სამართალწარმოების სახეები

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. სამოქალაქო სამართალწარმოება არის სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ფორმა, რომლის დროსაც წყდება სამოქალაქო, საოჯახო და ზოგიერთი სხვა სამართლებრივი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი სამართლებრივი კონფლიქტები. სამოქალაქო სამართალწარმოებას აწარმოებენ საერთო იურისდიქციის სასამართლოები. ეს პროცედურა რეგულირდება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. კომერციული სამართალწარმოება არის სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ფორმა, რომლის დროსაც წყდება ეკონომიკური ურთიერთობების სფეროში წარმოშობილი სამართლებრივი კონფლიქტები. კომერციულ სამართალწარმოებას აწარმოებენ სპეციალიზებული კომერციული სასამართლოები, რომლებიც შედიან საერთო იურისდიქციის სასამართლოების სისტემის შემადგენლობაში. მისი პროცედურა რეგულირდება კომერციული საპროცესო კოდექსით.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. ადმინისტრაციული სამართალწარმოება არის სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ფორმა, რომლის დროსაც წყდება სამართლებრივად მნიშვნელოვანი საქმეები, რომლებიც წარმოიქმნება ადმინისტრაციული ურთიერთობების სფეროში საჯარო ინტერესის არსებობისას. ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებას ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით აწარმოებენ სპეციალიზებული ადმინისტრაციული სასამართლოები, რომლებიც შედიან საერთო იურისდიქციის სასამართლოების სისტემის შემადგენლობაში.

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Подвійна ставка НБУ Кількість днів Калькулятор інфляції Тривалість відпустки
Дивіться також:
калькулятор строків covid калькулятор процесуальних строків калькулятор строків карантинні особливості калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор строків під час карантину калькулятор строків під час дії карантину поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор строків карантин калькулятор строків у період карантину калькулятор строків covid-19 калькулятор строків між датами калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків covid19 калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор строків калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика розрахунок процесуальних строків калькулятор строків ковід валютный калькулятор калькулятор валют поновлення процесуальних строків

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент