Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Нова версія

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняთანხა, რომელზეც ერიცხება ჯარიმა

Дата початку періодуპერიოდის დაწყების თარიღი

Дата кінця періодуპერიოდის დასრულების თარიღი

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК Україниვალის ოდენობის 0,01% ყოველ დღეზე, ხელოვნების გამოყენების გარეშე. უკრაინის სამოქალაქო კოდექსის 232

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!გაფრთხილება!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:გამოიყენეთ შემდეგი კალკულატორები უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მიერ დადგენილ საკარანტინო პერიოდში ხანდაზმულობის ვადის გაანგარიშების თავისებურებების გასათვალისწინებლად.

Позовна давність Юридичний Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. საბინაო და კომუნალურ მომსახურებაზე ჯარიმა არის ჯარიმა კომუნალური მომსახურების გადახდის პირობების შეუსრულებლობისთვის. იგი ერიცხება დავალიანების ოდენობას საბინაო და კომუნალური მომსახურების გადახდის ყოველი დაგვიანების დღეზე.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. ხელოვნების მოთხოვნების შესაბამისად. „საბინაო და კომუნალური მომსახურების შესახებ“ კანონის 26, საბინაო და კომუნალური მომსახურების დაგვიანების შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია გადაიხადოს ჯარიმა ხელშეკრულებით განსაზღვრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს თითოეულზე დავალიანების 0,01 პროცენტისა. დაგვიანების დღე. გადახდილი პროცენტის ჯამური ოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს დავალიანების მთლიანი ოდენობის 100 პროცენტს.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. პროცენტის დარიცხვა იწყება საბინაო და კომუნალური მომსახურების გადახდის ვადის ბოლო დღის მომდევნო პირველ სამუშაო დღეს.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. ჯარიმა არ ერიცხება, თუ სახელმწიფოს აქვს დავალიანება მოსახლეობისთვის გაცემული შეღავათებისა და საბინაო სუბსიდიებისთვის ან/და მომხმარებელს აქვს სათანადოდ დადასტურებული ხელფასის დავალიანება.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. ხელოვნების მოთხოვნების მიხედვით. უკრაინის სამოქალაქო კოდექსის 547 ოპერაციები ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ხდება წერილობით.
უკრაინის სამოქალაქო კოდექსის 549-ე მუხლის მიხედვით, პირგასამტეხლო (ჯარიმა) არის თანხა ან სხვა ქონება, რომელიც მოვალემ უნდა გადასცეს კრედიტორს მოვალის მიერ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში. ჯარიმა არის ჯარიმა, რომელიც გამოითვლება ვადაგადაცილებული ფულადი ვალდებულების ოდენობის პროცენტულად ყოველი დაგვიანების დღისთვის.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. ფულადი ვალდებულების პირობების დარღვევისთვის კრედიტორს უფლება აქვს გამოიყენოს ფინანსური სანქციები, კერძოდ დაერიცხოს ჯარიმა ხელშეკრულებით განსაზღვრული ოდენობით.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. ჯარიმა არის ჯარიმა, რომელიც გამოითვლება ვადაგადაცილებული ფულადი ვალდებულების ოდენობის პროცენტულად ყოველი დაგვიანების დღისთვის. პროცენტზე პროცენტი არ არის დარიცხული. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მოვალეს ნატურით მოვალეობისგან.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: ფორმულით გამოითვლება ჯარიმა ვალის ოდენობის 0,01%-ის ოდენობით ყოველ დღეზე

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [ჯარიმა] = [ვალის ოდენობა] × 0,01% / 100% × [დღეების რაოდენობა]
სად:
[ვალის თანხა] – ვადაგადაცილებული ვალის ოდენობა.
[დღეების რაოდენობა] - ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა.

Дивіться також:
калькулятор пільг на комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 пеня за комунальні послуги ковід розрахунок пені за кожен день прострочення розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції пеня за комунальні послуги covid19 розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину борг за комунальні послуги пеня за комунальні послуги пеня за комунальні послуги covid розрахунок пені за кожен день прострочення карантин розрахувати комунальні послуги облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 як розрахувати 3 річних від суми боргу розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 пеня за комунальні послуги карантин розрахунок пені за кожен день прострочення covid розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину комунальні послуги" пеня за комунальні послуги під час карантину санкції за комунальні послуги

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент