Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)დაწყების თარიღი (მათ შორის)

Кінцева дата (включно)დასრულების თარიღი (მათ შორის)

Додаткові параметри დამატებითი პარამეტრები

Точність, знаки після комиსიზუსტე, ათობითი ადგილები

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. ინფლაცია - ფულის და უნაღდო სახსრების გაუფასურება, რასაც თან ახლავს საქონლისა და მომსახურების ფასების ზრდა. ინფლაციის ინდექსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს ინფლაციის მაჩვენებელს. ინფლაციის ინდექსი (სამომხმარებლო ფასების ინდექსი) არის ინდიკატორი, რომელიც ახასიათებს მოსახლეობისთვის საქონლისა და მომსახურების ფასების ზოგადი დონის ცვლილებას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ინფლაციის ინდექსი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს ინფლაციის მაჩვენებელს.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. უკრაინაში ინფლაციის ინდექსი 1991 წლიდან იანგარიშება. გაანგარიშება ხდება უკრაინის სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურის ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ ქვეყნის რეგიონებსა და ქალაქებში სამომხმარებლო ბაზარზე ფასებისა და საქონლის ყოველთვიური რეგისტრაციით მიღებული ფასების ცვლილების შესახებ მონაცემების საფუძველზე. წარმომადგენლობითი საქონლის სამომხმარებლო კომპლექტი, რომლის საფუძველზეც გამოითვლება სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, მოიცავს 335 ერთეულ საქონელს (მომსახურებას), მათ შორის 136 ერთეულ საკვებ პროდუქტს, 147 ერთეულს არასასურსათო პროდუქტს და 52 სახის მომსახურებას.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. ინფლაციის ინდექსი გამოიყენება ფასების პროცესების გასაანალიზებლად და პროგნოზირებისთვის, კერძოდ: ფულადი შემოსავლის გადახედვა, იჯარის გადაანგარიშება, სასამართლო გადაწყვეტილებების შესაბამისად დავალიანების თანხის გადაანგარიშება, ფულადი შემოსავლის ინდექსაცია, ნომინალური ხელფასის გადაანგარიშება რეალურ და სხვა ინდიკატორებში.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. კრედიტორის უფლება, მოითხოვოს ვალის გადახდა, ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით, არის მისი ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის საშუალება, რომლის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ კრედიტორის მატერიალური ზარალი ანაზღაურდეს ფულადი სახსრების გაუფასურებიდან. ამრიგად, ინფლაციის მატება ერიცხება დავალიანების ოდენობას და წარმოადგენს ფულადი ვალდებულებების არაკეთილსინდისიერ შესრულების ზარალის კომპენსაციის სახეს.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. უკრაინის სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, მოვალე, რომელსაც ვადაგადაცილებული აქვს ფულადი ვალდებულება, კრედიტორის მოთხოვნით, ვალდებულია გადაიხადოს დავალიანების ოდენობა, დადგენილი ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით მთელი პერიოდის განმავლობაში. დაგვიანებით.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. დავალიანების ოდენობა, ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით, უნდა გამოითვალოს ინფლაციის ინდექსის მიხედვით ყოველი დაგვიანების თვის (წლის), მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა რომელიმე პერიოდში ინფლაციის ინდექსი ერთზე ნაკლები (ანუ იყო არა ინფლაცია, არამედ დეფლაცია). [უკრაინის უზენაესი ეკონომიკური სასამართლოს გადაწყვეტილება 05.04.2011 № 23/466 და უკრაინის უზენაესი სასამართლოს წერილი "რეკომენდაციები სასამართლო საქმეებში ინფლაციის მაჩვენებლების გამოყენების პროცედურის შესახებ" 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). ინფლაციური ზარალი გამოითვლება ვადაგადაცილებული პერიოდისთვის დავალიანების ოდენობის საერთო ინფლაციის ინდექსზე გამრავლებით. ამ შემთხვევაში ვალის ოდენობა, რომელიც წარმოიშვა თვის 1-დან 15 დღემდე, ინდექსირებულია ამ თვის გათვალისწინებით, ხოლო თუ დავალიანების ოდენობა წარმოიშვა თვის 16-დან 31 დღემდე, გამოთვლა იწყება მომდევნო თვიდან. ანალოგიურად, თუ დავალიანება დაფარულია თვის 1-დან 15 დღემდე, ინფლაციური ზარალი გამოითვლება ამ თვის გათვალისწინების გარეშე, ხოლო თუ თვის 16-დან 31-ე დღემდე, ინფლაციური ზარალი გამოითვლება ამის გათვალისწინებით. თვე.მატერიალური სამართლის ცალკეული ნორმები 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: მთლიანი ინფლაციის ინდექსი გამოითვლება ფორმულით

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [კუმულაციური ინფლაციის ინდექსი] = [ინდექსი 1 (%)] x [ინდექსი 2 (%)] x [ინდექსი 3 (%)] x ... x [ინდექსი N (%)]
სად:
[Aggregate Inflation index] - მთლიანი ინფლაციის ინდექსი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.
[ინდექსი 1 (%)] - ინფლაციის ინდექსი პერიოდის პირველი თვისთვის.
[ინდექსი 2 (%)] - ინფლაციის ინდექსი პერიოდის მეორე თვისთვის.
[ინდექსი 3 (%)] - ინფლაციის ინდექსი პერიოდის მესამე თვისთვის.
[ინდექსი N (%)] - ინფლაციის ინდექსი პერიოდის ბოლო თვისთვის.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Кількість днів Калькулятор пені

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент