Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняთანხა, რომელზეც ერიცხება ჯარიმა

Дата початку періодуპერიოდის დაწყების თარიღი

Дата кінця періодуპერიოდის დასრულების თარიღი

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахункуNBU განაკვეთის 120%, რაც უფრო მაღალია მოქმედი განაკვეთები დაწყების თარიღზე ან გაანგარიშების დასრულების თარიღზე

Контактна інформаціяᲡაკონტაქტო ინფორმაცია

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиფოსტა, რომელზედაც გაიგზავნება გაანგარიშების შედეგი, ასევე დაერიცხება ბონუსები

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:უახლესი მიმოხილვები

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!გაფრთხილება!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:გამოიყენეთ შემდეგი კალკულატორები უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის მიერ დადგენილ საკარანტინო პერიოდში ხანდაზმულობის ვადის გაანგარიშების თავისებურებების გასათვალისწინებლად.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. საგადასახადო კოდექსის 129-ე მუხლის 129.1 პუნქტის 129.1.1 ქვეპუნქტის შესაბამისად, საგადასახადო დავალიანების ოდენობას ერიცხება ჯარიმა კოდექსით დადგენილი შეთანხმებული ფულადი ვალდებულების დაფარვის ვადების გასვლის შემდეგ.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. კოდექსის 129-ე მუხლის 129.4 პუნქტის მიხედვით, ამ მუხლის 129.1 პუნქტის 129.1.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირგასამტეხლო ერიცხება საგადასახადო დავალიანების ოდენობას (არსებობის შემთხვევაში პირგასამტეხლოს ოდენობის და პროცენტის გარეშე) 120 ოდენობით. უკრაინის ეროვნული ბანკის წლიური დისკონტის განაკვეთის პროცენტი ასეთი საგადასახადო დავალიანების წარმოშობის დღეს ან მისი (მისი ნაწილის) დაფარვის დღეს, იმისდა მიხედვით, თუ რომელია ასეთი განაკვეთების ღირებულება, თითოეული კალენდარისთვის. მისი გადახდის დაგვიანების დღე.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. ჯარიმა ერიცხება საგადასახადო დავალიანების (საგადასახადო დავალიანების ნაწილის) ფაქტიურად დაფარვის დღეს გადახდის დაგვიანების ყოველ კალენდარულ დღეს, ასეთი დაფარვის დღის ჩათვლით.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. ეროვნული ბანკის დისკონტის განაკვეთი წარმოადგენს ერთ-ერთ ფულად ინსტრუმენტს, რომელსაც ეროვნული ბანკი იყენებს ფულადი ბაზრის მონაწილეებისთვის ნასესხები და განთავსებული სახსრების ღირებულების შესაბამისი პერიოდის ეტალონად და წარმოადგენს ძირითად საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც დამოკიდებულია მაკროეკონომიკურ პროცესებზე. , ბიუჯეტის სფეროები და ფულის ბაზარი.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: ჯარიმა NBU განაკვეთის 120% გამოითვლება ფორმულით

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ ვალის დაფარვა] × [დღეები] / 100% × [UNBU] × 1,2 / [R]
სად:
[Y] - საგადასახადო დავალიანების რეალურად დაფარულ თანხაზე დარიცხული ჯარიმის ოდენობა (ყოველთვის დამრგვალებულია მეორე ათწილადამდე)
[∑ ვალის დაფარვა] - საგადასახადო დავალიანების ოდენობა
[UNBU] - უკრაინის ეროვნული ბანკის დისკონტის განაკვეთებიდან ყველაზე მაღალი, ძალაშია საგადასახადო დავალიანების ან მისი (ნაწილობრივი) დაფარვის დღიდან.
1.2 - კოეფიციენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ NBU წლიური განაკვეთების 120%.
[დღეები] - საგადასახადო ვალდებულების გადახდის დაგვიანების დღეების რაოდენობა
[R] - დღეების რაოდენობა კალენდარული წლის განმავლობაში.

Корисні калькулятори:

Калькулятор пені Калькулятор інфляції
Дивіться також:
у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 калькулятор облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент