Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.ამომხტარი ინსტრუმენტების რჩევები გამოჩნდება ხატულაზე გადასვლისას. სენსორულ ეკრანებზე მინიშნების გამოსაძახებლად, ერთი შეხებით გააკეთეთ შესაბამისი ხატულა.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.თქვენი თარგმანის შემოთავაზებისთვის, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის ხატულას, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.თუ თარგმანი ნაჩვენებია გვერდის ტექსტში, იმისათვის, რომ შემოგთავაზოთ თარგმანის საკუთარი ვერსია, ორჯერ დააწკაპუნეთ / შეეხეთ შესაბამის თარგმანის ბლოკს, ან Ctrl + დააწკაპუნეთ.

Запитання й відповідіᲙითხვები და პასუხები

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?ვის ეკისრება სასამართლო ხარჯები?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?რომელი ფორმულით უნდა გამოითვალოს ალიმენტის გადაუხდელობის ან დაგვიანებით გადახდის ჯარიმა?

За якою формулою розраховуються 3% річних?რომელი ფორმულით გამოითვლება 3% წელიწადში?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?როგორია ყოველი დღის პროცენტის გამოთვლის ფორმულა?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?როგორია წლის პროცენტის გამოთვლის ფორმულა?

Ким проводиться індексація аліментів?ვინ ახდენს ალიმენტის ინდექსირებას?

Мінімальна заробітна плата цеეს არის მინიმალური ხელფასი

Ціна позову цеსარჩელის ფასი ასეთია

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?შეიძლება თუ არა პირგასამტეხლოს ოდენობა უკრაინის ეროვნული ბანკის ორმაგ დისკონტირებას?

Чи може суд зменшити штраф?შეუძლია თუ არა სასამართლოს ჯარიმის შემცირება?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?შესაძლებელია თუ არა ვალდებულების დაგვიანებით შესრულებისთვის ჯარიმის და ჯარიმის დაკისრება?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?შეიძლება თუ არა ხელშეკრულების პირობების გამორიცხვა ვალდებულების განზრახ დარღვევისთვის?

Чи підлягає індексації сума аліментів?ექვემდებარება თუ არა ინდექსირებას ალიმენტის ოდენობა?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?არის თუ არა ვალდებულება ალიმენტის გადაუხდელობაზე?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?არის თუ არა ჯარიმა დაგვიანების ყოველი დღისთვის კანონიერი?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?რა არის პროცენტის გადახდა სხვისი ფულით სარგებლობისთვის?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?რა არის ჯარიმა საგადასახადო დავალიანების ოდენობაზე?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?როგორია ინფლაციის დანაკარგების გაანგარიშება?

Що таке облікова ставка Національного банку?რა არის ეროვნული ბანკის დისკონტის განაკვეთი?

Що таке процесуальні строки?რა არის პროცედურული ვადები?

Що таке інфляція?რა არის ინფლაცია?

Як визначається розмір аліментів?როგორ დგინდება ალიმენტის ოდენობა?

Як визначається ціна позову?როგორ დგინდება სარჩელის ფასი?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?როგორ მოვაგვაროთ დავა ალიმენტის დავალიანების ოდენობაზე?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?როგორ ხდება დეფლაცია გათვალისწინებული ინფლაციის დანაკარგების გამოთვლისას?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?როგორ არის დადგენილი მინიმალური ხელფასი?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?როგორ ანაზღაურდეს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის გამო მიყენებული ზიანი?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?როგორ გამოვთვალოთ ჯამური ჯარიმის ოდენობა ალიმენტის გადაუხდელობის ან დაგვიანებით გადახდისთვის?

Як розрахувати неустойку на аліменти?როგორ გამოვთვალოთ ალიმენტის ჯარიმა?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?როგორ გამოვთვალოთ ჯარიმა NBU-ის ორმაგი განაკვეთით?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?როგორ გამოვთვალოთ ჯარიმა NBU-ს ფასდაკლებით?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?როგორ გამოვთვალოთ მთლიანი ინფლაციის ინდექსი?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?რა პასუხისმგებლობა ეკისრება მოხმარებული კომუნალური გადასახადის დაგვიანებას?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?რა არის პროცენტული ჯარიმის ფორმულა ყოველი დღისთვის?

Яка формула пені у відсотках річних?რა არის ჯარიმის ფორმულა წლიური პროცენტის სახით?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?როგორია საგადასახადო დავალიანების ოდენობის ჯარიმის გამოთვლის ფორმულა?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?როგორია ინფლაციის დანაკარგების გამოთვლის ფორმულა?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?როგორია ალიმენტზე პროცენტის დარიცხვის პროცედურა?

Який розмір пені на суму податкового боргу?რამდენია საგადასახადო დავალიანების ოდენობის პროცენტი?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?როგორია კომუნალური გადასახადების ვალების ამოღების მიზნით სასამართლოსთვის მიმართვის ხანდაზმულობის ვადა?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?როგორია ხანდაზმულობის ვადა კომუნალური გადასახადებისთვის ჯარიმის ასაღებად სასამართლოსთვის მიმართვისთვის?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?რა ნორმატიული დოკუმენტი არეგულირებს ხელშეკრულებაში სანქციების დაწესებას?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?რა არის სასამართლო პროცესის ხარჯები?

Які правові підстави виникнення неустойки?რა არის ჯარიმების სამართლებრივი საფუძველი?

Які підстави нарахування 3% річних?რა არის წლიური 3%-ის დარიცხვის საფუძველი?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?რა სანქციებია კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულებაზე?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?რა სანქციებია გათვალისწინებული ეკონომიკურ ურთიერთობებში?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?რა სანქციებია გათვალისწინებული სამოქალაქო სამართალში?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. იურიდიული კალკულატორი არის სასარგებლო ინსტრუმენტი უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მის ფარგლებს გარეთ სამართლებრივი გათვლების განხორციელების გამარტივებისა და ოპტიმიზაციისთვის.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცალკე ან კონსოლიდირებული კალკულატორი.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. ზოგადად, ინდივიდუალური კალკულატორების შესაძლებლობები დააკმაყოფილებს უმეტეს საჭიროებებს, მაგრამ პროფესიონალი იურისტისთვის არის პროფესიონალური გადაწყვეტა. პროფესიონალური კალკულატორი უზრუნველყოფს კონსოლიდირებულ გაანგარიშებას, საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ დავალიანება პირველადი დოკუმენტების სიაში, კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით, მიუთითოთ ინდივიდუალური ვადები, დააყენოთ ინდივიდუალური პარამეტრები და საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ გაანგარიშება შემდგომი რედაქტირებისთვის და დღემდე. პროფესიონალური კალკულატორი საშუალებას მოგცემთ მარტივად შეასრულოთ თუნდაც რთული გამოთვლები, გადმოწეროთ დოკუმენტი მოსახერხებელ ფორმატში, განახორციელოთ საჭირო ცვლილებები და დაურთოთ იურიდიული დოკუმენტების პაკეტს დიდი ძალისხმევის გარეშე.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): მხარდაჭერილია შემდეგი ტიპის გამოთვლები (სიტი მუდმივად ფართოვდება)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;ვალის ოდენობის გამოთვლა ერთ ან რამდენიმე ვალდებულებაზე;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;ინფლაციის დარიცხვა ვალის ოდენობაზე;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;ვალდებულებების შესრულების დაგვიანებისთვის წლიური 3%-ის დარიცხვა;
 • нарахування процентів за користування коштами ;სახსრების გამოყენებისათვის პროცენტის დარიცხვა;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;ფულადი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულებისთვის პროცენტის დარიცხვა პროცენტის ან NBU განაკვეთების სახით;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;პროცენტის დარიცხვა NBU-ის ფასდაკლების განაკვეთის ორმაგი ოდენობით;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;პროცენტის დარიცხვა NBU-ის დისკონტირების განაკვეთის 120%-ის ოდენობით;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;კომუნალური მომსახურების პროცენტის დარიცხვა 0,01%-ის ოდენობით ყოველი დღისთვის;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .ალიმენტის დაგვიანებით გადახდაზე პროცენტის დარიცხვა.
 • та інші ...და სხვა ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: გამოთვლები ხორციელდება მიმდინარე მონაცემების გათვალისწინებით, მათ შორის

 • індекси інфляції ,ინფლაციის ინდექსები,
 • облікові ставки НБУ ,NBU ფასდაკლების განაკვეთები,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,ხანდაზმულობის ზოგადი და სპეციალური ვადები,
 • норми законодавства.კანონმდებლობის ნორმები.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: ტექსტური დოკუმენტის სახით გაანგარიშების შედეგები მოიცავს

 • підсумок розрахунку;გაანგარიშების შედეგი;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;ცხრილები საბუთების ნუსხით და დავალიანების გაანგარიშებით;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;გამოყენებული პირობებისა და დარიცხული სანქციების ნორმატიული დასაბუთება;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;გამოთვლაში გამოყენებული ფორმულები;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;ცხრილები სანქციების გამოთვლებით მომხმარებლის მონაცემებისა და ოფიციალური ინდექსების საფუძველზე;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.დანართები: ოფიციალური მონაცემები NBU ინფლაციის ინდექსის და/ან დისკონტის განაკვეთის შესახებ საჭირო პერიოდისთვის.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент