Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.アイコンにカーソルを合わせると、ポップアップツールチップが表示されます。ヒントを呼び出すタッチスクリーンで、対応するアイコンを1回タップします。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.翻訳を提案するには、適切なアイコンをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.翻訳がページのテキストに表示されている場合、独自のバージョンの翻訳を提供するには、対応する翻訳ブロックをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміあらゆる形態の義務の当事者

Взаєморозрахунки:相互和解

Назва та дата зобов'язання у довільній формі任意の形式の義務の名前と日付

Сума на яку нараховуються санкції制裁が課される金額

Дата з якої виникла заборгованість債務が発生した日付

Дата подачі позовної заяви до суду 訴訟の日付

Встановити іншу дату закінчення розрахунку 計算に別の終了日を設定する

Дата, по яку будуть нараховані санкції 制裁が課される日付

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)一般的な時効は3年です
検疫期間の停止を考慮して(COVID-19)

Змінити 変化する

Строк позовної давності у роках 年単位の制限期間

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантину検疫期間の停止を考慮

Санкції:制裁

Розрахувати інфляційні втратиインフレ損失を計算する

Розрахувати суму процентів利息の額を計算する

Ставка може бути у процентах річних/в день レートは、年間/日あたりのパーセントで表すことができます

Розрахувати суму пеніペナルティの金額を計算する

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ 利息の額は、年間/日あたりのパーセンテージ、またはNBUレートの倍数である可能性があります

Контактна інформація連絡先

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси計算結果の送信先メールとボーナスが発生します

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新のレビュー

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)電卓は隔離時間を考慮します(オプション)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.ウクライナ内閣によって確立された検疫の間に、制限法は、ウクライナの法律「Onコロナウイルス病(COVID-19)の蔓延に関連して追加の社会的および経済的保証を提供するためのウクライナの特定の立法法の改正「2020年3月30日の№540-IX。

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давності制限期間

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). アートのパート1によると、一般的な時効は3年です。ウクライナの民法の257。法律で定められた時効は、当事者の合意により引き上げられる場合があります。時効の延長に関する合意は書面で締結されます(ウクライナ民法第259条第1部)。

Інфляційні нарахуванняインフレ料金

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. ウクライナ民法第625条によると、延滞している債務者は、債権者の要請により、遅延期間全体にわたって確立されたインフレ指数を考慮して、債務額を支払う義務があります。

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. 関連する指数は、1991年8月から毎月開始されるウクライナ国家統計委員会(旧ウクライナ統計省)によって計算され、特に新聞「GovernmentalCourier」に掲載されています。ウクライナ国家統計委員会を参照して印刷媒体で公開されたこれらの指標は、ウクライナ法「情報について」の第19条、第21条、および第22条に従って公式に定められています。

Розраховується за формулою: 式によって計算されます

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [インフレ費用] = [債務額]×[インフレ指数(%)] / 100%-[債務額]
どこ:
[債務額]-延滞債務の金額。
[インフレ指数(%)]-その期間の月次指数の積。

Три проценти річних від простроченої суми延滞額の年間3パーセント

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. ウクライナ民法第625条によると、延滞している債務者は、契約または法律で別段の定めがない限り、債権者の要請により、延滞額の年間3パーセントを支払う義務があります。

Розраховується за формулою: 式によって計算されます

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [利息] = [負債額]×[1日あたりの利率(%)] / 100%×[日数]
また:
[利息] = [債務額]×[1年あたりの利率(%)] / 100%×[日数] / [1年あたりの日数]
どこ:
[債務額]-延滞債務額。
[利率(%)]-1日/年あたりの利率。
[日数]-計算の終了日と計算の開始日の差。
[1年の日数] -1暦年の日数。

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань金銭的義務の履行が遅れた場合の罰則

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. ウクライナ民法第547条の要件に従い、義務の履行を確保するための取引は書面で行われます。

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. ウクライナ民法第549条によると、ペナルティ(ペナルティ)は、債務者による義務違反の場合に債務者が債権者に譲渡しなければならない金銭またはその他の財産の合計です。ペナルティは、遅延の各日に対する延滞金銭的義務の金額のパーセンテージとして計算されるペナルティです。

Строк спеціальної позовної давності 時効

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). 1年の時効は、特に、罰金(罰金、罰金)の徴収の要件に適用されます(ウクライナ民法第258条第2部第1項)。

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). 法律によって確立された時効は、当事者の合意によって強化される場合があります(ウクライナ民法第259条第1部)。

Строк, через який припиняється нарахування пені 利息の発生が終了する期間

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). 法律または契約により別段の定めがない限り、義務の履行が遅れた場合の罰則の発生は、義務が履行された日から6か月で終了するものとします(ウクライナ民法第232条第6部)。

Обмеження розміру пені ペナルティ制限

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). ペナルティは、延滞金の金額から計算され、ペナルティが支払われた期間中に施行されたウクライナ国立銀行の割引率の2倍を超えることはできません(ウクライナ法第3条「遅いパフォーマンス」)。

Розраховується за формулою: 式によって計算されます

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. 毎日の利率:
[ペナルティ] = [債務額]×[1日あたりのペナルティ率(%)] / 100%×[日数]
または年率としての利率:
[ペナルティ] = [負債額]×[1年あたりの利率(%)] / 100%/ [1年あたりの日数]×[日数]
または、金利がNBUレートの倍数である場合:
[ペナルティ] = [債務額]×[比率]×[NBU率] / 100%/ [年間日数]×[日数]
どこ:
[債務額]-延滞債務の金額。
[1日あたりの利率(%)]-1日あたりの推定利率
[年間の利率(%)]-年間のパーセンテージとしての推定利率
[係数] -NBUスタックに乗算される係数
【NBUレート】はウクライナ国立銀行の割引率です
[1年あたりの日数]-1年あたりの日数
[日数]-延滞日数。

Як розрахувати?計算方法は?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Юридичний Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід інфляційні втрати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент