Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.アイコンにカーソルを合わせると、ポップアップツールチップが表示されます。ヒントを呼び出すタッチスクリーンで、対応するアイコンを1回タップします。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.翻訳を提案するには、適切なアイコンをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.翻訳がページのテキストに表示されている場合、独自のバージョンの翻訳を提供するには、対応する翻訳ブロックをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСCPC、CPC、またはCASによって規制されている訴訟の種類

Судова інстанція, яка розглядає справу事件を審理する裁判所

Судове провадження訴訟

Процесуальний строк手続き用語

Контактна інформація連絡先

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси計算結果の送信先メールとボーナスが発生します

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新のレビュー

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!警告!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.ウクライナ内閣によって確立された検疫中に、制限法は、ウクライナの法律「Onコロナウイルス病の蔓延に関連して追加の社会的および経済的保証を提供するためのウクライナの特定の立法法の改正(COVID-19)「ウクライナの法律によって改正された2020年3月30日の№540-IX」特定の立法の改正について行動の手続き的期限に関するウクライナの法律「コロナウイルス病の蔓延を防ぐためにウクライナ内閣によって確立された検疫(COVID-19)」2020年6月18日の№731-IX。

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.コロナウイルス病の蔓延を防ぐためにウクライナ内閣が定めた検疫(COVID-19)の期間中、裁判所は、当事者および事件に参加しなかった者の要請に応じて、裁判所が権利を決定した場合、利益および(または)義務は(本規範に規定されている関連する手続き上の措置を講じる権利を有する場合)、その省略の理由が有効であると認める場合、本規範の規範によって定められた手続きの期限を更新するものとします。検疫に関連して課せられた制限のため。裁判所は、満了前と満了後の両方で関連する期間を更新することができます。

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.裁判所は、検疫に関連して課せられた制限により、指定された期間内に関連する手続き上の措置を実行できない場合、裁判所が定めた手続き期間を延長します。

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. 司法の任務は、事件を正しくタイムリーに検討することです。正義の有効性を決定する最も重要な要素は、事件に関与する人々の権利と正当な利益の適時の保護です。司法の前に設定されたタスクを実行するために、手続き法は手続き期限の設定を規定しています。

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. 手続きの制限時間は、法律によって定められた、または特定の手続き手続きを実行するために裁判所によって任命された特定の期間です。

Види судочинств 訴訟の種類

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. 民事訴訟は、司法権を行使する形態であり、その過程で、民事、家族、およびその他のいくつかの法的関係から生じる法的紛争が解決されます。民事訴訟は、一般的な管轄の裁判所によって行われます。この手続きは、民事訴訟法によって規制されています。

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. 商事訴訟は司法権を行使する形態であり、その過程で経済関係の分野で生じた法的紛争が解決されます。商事訴訟は、一般管轄裁判所のシステムの一部である専門の商事裁判所によって実施されます。その手順は、商事手順コードによって規制されています。

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. 行政訴訟は司法権の行使の一形態であり、その過程で、公益の存在下で行政関係の分野で発生する法的に重要な事件が解決されます。行政手続は、行政手続法により定められた手続に従い、一般管轄裁判所制度の一部である専門行政裁判所により行われる。

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Стаж роботи Дата прописом
Дивіться також:
калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор строків covid калькулятор строків карантинні особливості калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор строків калькулятор строків під час дії карантину калькулятор строків карантин калькулятор процесуальних строків калькулятор строків у період карантину розрахунок процесуальних строків калькулятор строків під час карантину калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків covid19 калькулятор стажа онлайн калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків ковід калькулятор строків між датами поновлення процесуальних строків калькулятор строків covid-19 калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент