Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.アイコンにカーソルを合わせると、ポップアップツールチップが表示されます。ヒントを呼び出すタッチスクリーンで、対応するアイコンを1回タップします。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.翻訳を提案するには、適切なアイコンをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.翻訳がページのテキストに表示されている場合、独自のバージョンの翻訳を提供するには、対応する翻訳ブロックをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняペナルティが発生する金額

Дата початку періоду期間開始日

Дата кінця періоду期間終了日

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ 利息の額は、年間/日あたりのパーセンテージ、またはNBUレートの倍数である可能性があります

Контактна інформація連絡先

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси計算結果の送信先メールとボーナスが発生します

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新のレビュー

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!警告!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:以下の計算機を使用して、ウクライナ内閣が定めた検疫期間中の時効の計算の特殊性を考慮に入れてください。

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. アートの要件によると。義務の履行を確実にするためのウクライナ民法の547件の取引は書面で行われます。

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. ウクライナ民法第549条によると、ペナルティ(ペナルティ)は、債務者による義務違反の場合に債務者が債権者に譲渡しなければならない金銭またはその他の財産の合計です。ペナルティは、遅延の各日に対する延滞金銭的義務の金額のパーセンテージとして計算されるペナルティです。

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. 金銭的義務の条件に違反した場合、債権者は、特に契約で指定された金額のペナルティを発生させるために、経済制裁を適用する権利を有します。

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. ペナルティは、遅延の各日に対する延滞金銭的義務の金額のパーセンテージとして計算されるペナルティです。利息は発生しません。ペナルティの支払いは、債務者を現物での義務から解放するものではありません。

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. 国立銀行の割引率は、金融市場参加者が当該期間の借入および配置された資金の価値に関するベンチマークを設定するために使用する金融商品の1つであり、マクロ経済プロセスに依存する主要な金利です。 、予算領域とマネーマーケット。

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: 契約条件に応じて、ペナルティは次の式のいずれかに従って計算されます

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. 毎日の利率:
[ペナルティ] = [債務額]×[1日あたりのペナルティ率(%)] / 100%×[日数]
または年率としての利率:
[ペナルティ] = [負債額]×[1年あたりの利率(%)] / 100%/ [1年あたりの日数]×[日数]
または、金利がNBUレートの倍数である場合:
[ペナルティ] = [債務額]×[比率]×[NBU率] / 100%/ [年間日数]×[日数]
どこ:
[債務額]-延滞債務の金額。
[1日あたりの利率(%)]-1日あたりの推定利率
[年間の利率(%)]-年間のパーセンテージとしての推定利率
[係数] -NBUスタックに乗算される係数
【NBUレート】はウクライナ国立銀行の割引率です
[1年あたりの日数]-1年あたりの日数
[日数]-延滞日数。

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Професійний
Дивіться також:
порядок нарахування пені за договором калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду covid калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин порядок нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 порядок нарахування пені за договором covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину нарахування пені за договором калькулятор нарахування пені за договором підряду нарахування пені за договором під час дії карантину порядок нарахування пені за договором covid нарахування пені за договором covid-19 нарахування пені за договором під час карантину нарахування пені за договором covid нарахування пені за договором covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину нарахування пені за договором карантин нарахування пені за договором sars-cov-2 порядок нарахування пені за договором covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент