Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.アイコンにカーソルを合わせると、ポップアップツールチップが表示されます。ヒントを呼び出すタッチスクリーンで、対応するアイコンを1回タップします。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.翻訳を提案するには、適切なアイコンをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.翻訳がページのテキストに表示されている場合、独自のバージョンの翻訳を提供するには、対応する翻訳ブロックをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяインフレが発生する金額

Дата початку періоду期間開始日

Дата кінця періоду期間終了日

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК Україниアートによると、インフレ損失。ウクライナ民法の625

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргу総インフレ指数は、債務が存在する期間の月次指数を乗算することによって計算されます

Контактна інформація連絡先

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонуси計算結果の送信先メールとボーナスが発生します

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新のレビュー

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!警告!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:以下の計算機を使用して、ウクライナ内閣が定めた検疫期間中の時効の計算の特殊性を考慮に入れてください。

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. ウクライナ民法第625条第2部によると、債権者の要請により、金銭的義務を延期した債務者は、全期間の確立されたインフレ指数を考慮して、債務額を支払う義務があります。遅れ。

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. インフレ指数を考慮した債務額は、ある期間にインフレ指数が1未満であったかどうか(つまり、インフレではなくデフレがあったかどうか)に関係なく、遅延の各月(年)のインフレ指数に基づいて計算する必要があります。 [2011年4月5日からのウクライナ最高経済裁判所の決定№23/ 466および1997年4月3日からのウクライナ最高裁判所の書簡「訴訟にインフレ指数を適用するための手続きに関する勧告」№62-97]。

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). インフレ損失は、債務額に延滞期間の総インフレ指数を掛けて計算されます。この場合、その月の1日から15日までに発生した債務額は、今月を考慮して指数化され、その月の16日から31日までに発生した債務額は、翌月から計算が開始されます。同様に、債務が月の1日から15日まで返済される場合、インフレ損失は今月を考慮せずに計算され、月の16日から31日までの場合、インフレ損失は今月を考慮して計算されます(ウクライナ最高商事裁判所の慣行は、実体法の規範を2012年7月17日から分離しています。№01-06/ 928/2012)。

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. インフレ指数を考慮した債権者の債務返済を要求する法定権利は、債権者の財産権と利益を保護する方法であり、その本質は、インフレによる資金の減価償却から債権者の重大な損失を補償することです。したがって、インフレの増加は債務の額に基づいて発生し、金銭的義務の不誠実な履行における損失に対する一種の補償です。

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). 義務は適切な履行により終了します(ウクライナ民法第599条)。同時に、現在の法律は、金銭的義務の終了を、確立されたインフレ指数またはそのような決定を執行するための執行手続の開始を考慮した債権回収に関する裁判所の決定の存在と結び付けていません(最高裁判所を参照) 2011年7月4日付けのウクライナ№13/ 210/10および2011年9月12日付けの№6/ 433-42 / 183および2011年3月16日付けのウクライナ最高経済裁判所の判決№11/ 109)。

Розраховується за формулою: 式によって計算されます

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [インフレ費用] = [債務額]×[インフレ指数(%)] / 100%-[債務額]
どこ:
[債務額]-延滞債務の金額。
[インフレ指数(%)]-その期間の月次指数の積。

Як розрахувати?計算方法は?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
розрахунок інфляційних втрат калькулятор інфляційних та 3 процентів річних калькулятор інфляційних втрат та 3 річних калькулятор розрахунку інфляційних втрат калькулятор нарахування інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних розрахунок інфляційних та 3 річних розрахунок інфляційних втрат формула інфляційних збитків калькулятор інфляційних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн калькулятор інфляційних втрат розрахунок 3 річних та інфляційних втрат розрахунок інфляційних витрат розрахунок інфляційних втрат та 3 річних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн розрахунок інфляційних збитків розрахунок 3 річних та інфляційних стягнення 3 річних та інфляційних нарахування інфляційних втрат формула розрахунку інфляційних втрат розрахунок інфляційних онлайн розрахунок інфляційних нарахувань калькулятор інфляційних збитків

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент