Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.アイコンにカーソルを合わせると、ポップアップツールチップが表示されます。ヒントを呼び出すタッチスクリーンで、対応するアイコンを1回タップします。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.翻訳を提案するには、適切なアイコンをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.翻訳がページのテキストに表示されている場合、独自のバージョンの翻訳を提供するには、対応する翻訳ブロックをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

Калькулятор індексації аліментів онлайн розрахунок扶養手当指数計算機オンライン計算

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]近日公開[開発中]

Калькулятор знаходиться у розробці.電卓は開発中です。

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.[加速]ボタンをクリックすると、開発者の注意を引き、作業をスピードアップできます。また、メッセージを受信するには、下の適切なフィールドにこれを示してください。

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на пошту開始するには、この計算機にメールを送信してください

Контактна інформація連絡先

Пошта, на яку буде вислане повідомленняメッセージの送信先のメール

** - рекомендоване поле

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:最新のレビュー

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).人口の金銭的収入の索引付けは、ウクライナの法律およびその他の規範的な法的行為によって確立された人口の金銭的収入を増やすメカニズムであり、消費財およびサービスの増加を部分的または完全に補償することを可能にします(ウクライナ「現金所得の索引付けについて」)。

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.ウクライナの家族法第184条によると、裁判所または両親間の一定額の合意によって決定された扶養手当の額は、扶養手当の支払人と受領者が別段の合意をしない限り、法律に従って年次指数の対象となります。扶養手当の受領者の要請により、裁判所は別の期間、扶養手当を行うことができます。

Умови проведення індексації索引付けの条件

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.2003年7月17日付けのウクライナ内閣によって承認された人口の金銭的所得の指数化手順のパラグラフ104(以下-手順)は、扶養手当の指数化のための消費者物価指数の計算が扶養手当が割り当てられている一定額の裁判所。

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".2016年6月以前に任命された一定額の扶養手当については、2016年5月17日のウクライナ法の発効日から指数化のための消費者物価指数の計算が行われます。№1368-VIII "ウクライナの特定の法律の改正について、裁判所が一定額で決定した扶養手当の額の指数付け」。

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.この場合、裁判所が一定額で決定した扶養手当の額は、扶養手当の額と合わせて、扶養手当の支払人の金銭的収入の50%を超えてはなりません。

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).人口の金銭的所得の指数化は、消費者物価指数の値が103%に設定された指数化のしきい値を超えたときに実行されます(手順のパラグラフ11の2番目の段落)。

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.扶養手当は、適切な年齢の子供のために確立された自給自足レベル内のインデックスの対象となります。

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.手続きのパラグラフ6によると、裁判所が一定額で決定した扶養手当の額の索引付けは、企業、機関、組織、個人、つまり支払人の収入から扶養手当の適切な控除を行う起業家によって行われます。

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.そのような扶養手当の索引付けは、扶養手当の支払人の費用で実行されます。

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.執行文書または養育費の支払いに関する親の間の合意に別段の定めがない限り、一定額で決定された扶養手当の額の索引付けが行われる。ウクライナ。扶養手当の指数は、扶養手当の額を決定した後、2年目から毎年実施されます。

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".申立人が執行文書を企業、機関、組織、個人に直接送信する場合-起業家またはウクライナ法「執行手続について」の第7条の第1部で指定された個人、一定額で決定された扶養手当の額の索引付け執行文書または養育費の支払いに関する両親間の合意に別段の定めがない限り、ウクライナの法律「人口の金銭的収入の指数化について」に従って実施されます。

Проведення індексації за минулий час過去のインデックス作成の実行

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.裁判所は過去の扶養手当を授与することができますが、10年以内です(ウクライナの家族法第191条のパート2)。同時に、過去に収集されたお金もインデックスに登録する必要があります。支払いは、各四半期の生存レベルの変化に応じて、期間ごとに個別にインデックス化されます。

Дивіться також:
калькулятор індексації онлайн порядок індексації аліментів калькулятор розрахунку аліментів індексація аліментів калькулятор розрахунок аліментів калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації нормативної грошової оцінки індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор аліментів калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор по сплаті аліментів калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації орендної плати індексація аліментів калькулятор індексації зарплати онлайн калькулятор індексації таблиця індексації калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації заробітної плати калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації боргу калькулятор індексації розрахунок індексації

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент