Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.アイコンにカーソルを合わせると、ポップアップツールチップが表示されます。ヒントを呼び出すタッチスクリーンで、対応するアイコンを1回タップします。

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.翻訳を提案するには、適切なアイコンをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.翻訳がページのテキストに表示されている場合、独自のバージョンの翻訳を提供するには、対応する翻訳ブロックをダブルクリック/タップするか、Ctrlキーを押しながらクリックします。

Інформація для рекламодавця広告主のための情報

Інформація для рекламодавця

Більше реклами хорошої й різної

Вигода реклами на сайті базується на якісній цільовій аудиторії та конкурентних розцінках.

Для розміщення реклами залиште своє повідомлення на сайті, або напишіть на пошту calculator.ua@gmail.com або зателефонуйте за номером (066) 714-60-65 для уточнення деталей.

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. 法定計算機は、ウクライナおよびそれ以降の現在の法律に従って、法定計算の実装を簡素化および最適化するための便利なツールです。

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. 必要に応じて、別の計算機または統合された計算機を使用できます。

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. 一般に、個々の計算機の機能はほとんどのニーズを満たしますが、専門の弁護士には専門的な解決策があります。専門の計算機は統合された計算を提供し、法律の要件を考慮して一次資料のリストで債務を計算し、個々の期限を指定し、個々のパラメータを設定し、現在までのさらなる編集と再計算のために計算を保存することができます。プロフェッショナルな計算機を使用すると、複雑な計算でも簡単に実行でき、便利な形式でドキュメントをダウンロードし、必要な変更を加えて、法的文書のパッケージに簡単に添付できます。

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): 次のタイプの計算がサポートされています(リストは常に拡大しています)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;1つまたは複数の義務の債務額の計算。
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;債務額に対するインフレの発生。
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;義務の履行の遅延に対する年間3%の発生。
 • нарахування процентів за користування коштами ;資金の使用に対する利息の発生。
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;利息またはNBUレートの形での金銭的義務の遅延履行に対する利息の発生。
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;NBUの割引率の2倍の利息の発生。
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;NBUの割引率の120%の利息の発生。
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;1日あたり0.01%のユーティリティの利息の発生。
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .扶養手当の支払い遅延に対する利息の発生。
 • та інші ...およびその他..。

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: 計算は、以下を含む現在のデータを考慮して実行されます。

 • індекси інфляції ,インフレ指数、
 • облікові ставки НБУ ,NBU割引率、
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,一般的および特別な時効、
 • норми законодавства.立法の規範。

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: テキスト文書の形式での計算結果には、次のものが含まれます。

 • підсумок розрахунку;計算結果;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;文書と債務計算のリストを含む表。
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;適用された条件と発生した制裁の規範的な実証。
 • формули, що застосовуються у розрахунку;計算に使用される式。
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;ユーザーデータと公式インデックスに基づいて制裁を計算した表。
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.付録:必要な期間のNBUインフレ指数および/または割引率に関する公式データ。

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент