Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.עצות כלים קופצות מופיעות כאשר אתה מרחף מעל הסמל. במסכי המגע כדי לקרוא לרמז, בצע הקשה אחת על הסמל המתאים.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.כדי להציע את התרגום שלך, לחץ פעמיים / הקש על הסמל המתאים, או Ctrl + לחץ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.אם התרגום מוצג בטקסט של הדף, על מנת להציע גרסה משלך של התרגום, לחץ פעמיים / הקש על בלוק התרגום המתאים, או Ctrl + לחץ.

Професійний юридичний калькулятор

Угода користувача

Юридичний калькулятор - надає інформаційно-довідкові послуги і призначений для спрощення та оптимізації процесу юридичних розрахунків. מחשבון משפטי - מספק שירותי מידע והתייחסות ונועד לפשט ולייעל את תהליך החישובים המשפטיים.

Інформаційно-довідкові послуги вважаються наданими в момент отримання Користувачем, не підлягають поверненню та витрати Користувача не підлягають відшкодуванню. שירותי מידע והתייחסות נחשבים מסופקים במועד קבלתם על ידי המשתמש, אינם ניתנים להחזר ועלויות המשתמש אינן ניתנות להחזר.

Користувач отримує інформаційні послуги “як є”, що не гарантує відповідність отриманої інформації цілям і очікуванням Користувача, а також безперебійну й безпомилкову роботу. Користувач приймає на себе всю відповідальність і зобов'язання по перевірці отриманої інформації та її відповідності конкретним запитам і потребам. המשתמש מקבל שירותי מידע "כפי שהוא", אשר אינו מבטיח את עמידתו של המידע המתקבל במטרותיו וציפיותיו של המשתמש וכן פעולה רציפה וללא שגיאות. המשתמש נוטל על עצמו את כל האחריות והחובה לוודא את המידע שהתקבל ואת התאמתו לבקשות ולצרכים ספציפיים.

Дана Угода є публічною офертою. Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди без будь-яких обмежень та застережень. З метою поліпшення послуг і сервісів, Користувач надає згоду на обробку й аналіз персональних даних. הסכם זה הוא הצעה לציבור. המשתמש נחשב כאילו הצטרף להסכם זה ללא כל הגבלה או הסתייגות. על מנת לשפר את השירותים והשירותים, המשתמש מסכים לעיבוד וניתוח הנתונים האישיים.

До даної Угоди й відносинам, що виникають у зв’язку з отриманням інформаційних послуг, застосовується законодавство України. החקיקה של אוקראינה תחול על הסכם זה ועל היחסים הנובעים בקשר עם קבלת שירותי מידע.

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. מחשבון משפטי הוא כלי שימושי לפישוט וייעול היישום של חישובים משפטיים בהתאם לחקיקה הנוכחית של אוקראינה ומחוצה לה.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. בהתאם לצרכים שלך, אתה יכול להשתמש במחשבון נפרד או מאוחד.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. ככלל, היכולות של מחשבונים בודדים יענו על רוב הצרכים, אך לעורך דין מקצועי יש פתרון מקצועי. מחשבון מקצועי מספק חישוב מאוחד, מאפשר לחשב את החוב ברשימת המסמכים העיקריים, תוך התחשבות בדרישות החוק, לציין מועדים פרטניים, לקבוע פרמטרים בודדים ומאפשר לשמור את החישוב להמשך עריכה וחישוב מחדש עד היום. מחשבון מקצועי יאפשר לכם לבצע בקלות גם חישובים מורכבים, להוריד את המסמך בפורמט נוח, לבצע את השינויים הנדרשים ולצרף לחבילת המסמכים המשפטיים ללא מאמץ רב.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): סוגי החישובים הבאים נתמכים (הרשימה מתרחבת כל הזמן)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;חישוב סכום החוב עבור התחייבות אחת או יותר;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;צבירת אינפלציה על סכום החוב;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;צבירה של 3% לשנה בגין איחור במילוי התחייבויות;
 • нарахування процентів за користування коштами ;צבירת ריבית בגין שימוש בכספים;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;צבירת ריבית בגין מילוי מאוחר של התחייבויות כספיות בצורה של ריבית או שיעורי NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;צבירת ריבית בסכום כפול משיעור ההיוון של ה-NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;צבירת ריבית בגובה 120% משיעור ההיוון של ה-NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;צבירת ריבית עבור שירותים בסך 0.01% לכל יום;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .צבירת ריבית בגין איחור בתשלום מזונות.
 • та інші ...ואחר ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: החישובים מתבצעים תוך התחשבות בנתונים שוטפים, לרבות

 • індекси інфляції ,מדדי אינפלציה,
 • облікові ставки НБУ ,שיעורי הנחה של NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,דיני התיישנות כלליים ומיוחדים,
 • норми законодавства.נורמות חקיקה.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: תוצאות החישוב בצורה של מסמך טקסט כוללות

 • підсумок розрахунку;תוצאת החישוב;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;טבלאות עם רשימת מסמכים וחישוב חוב;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;ביסוס נורמטיבי של תנאים מיושמים וסנקציות שנצברו;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;נוסחאות המשמשות בחישוב;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;טבלאות עם חישובי סנקציות על בסיס נתוני משתמשים ואינדקסים רשמיים;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.נספחים: נתונים רשמיים על מדד האינפלציה של NBU ו/או שיעור היוון לתקופה הנדרשת.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент