Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.עצות כלים קופצות מופיעות כאשר אתה מרחף מעל הסמל. במסכי המגע כדי לקרוא לרמז, בצע הקשה אחת על הסמל המתאים.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.כדי להציע את התרגום שלך, לחץ פעמיים / הקש על הסמל המתאים, או Ctrl + לחץ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.אם התרגום מוצג בטקסט של הדף, על מנת להציע גרסה משלך של התרגום, לחץ פעמיים / הקש על בלוק התרגום המתאים, או Ctrl + לחץ.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміשם משפחה, שם פרטי, אבות העובד בכל צורה שהיא

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіתאריך תחילת עבודה ותאריך סיום לחישוב תקופת העבודה

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяאם תקופות העבודה חופפות חלקית, המחשבון לא יכלול את התקופה החופפת

Включити перевірку дублюванняאפשר בדיקת כפילות

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяפרטי התקשרות

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиדואר אליו תישלח תוצאת החישוב וכן יצברו בונוסים

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:ביקורות אחרונות

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.מחשבת משך ותק לקצבת ותק, לתשלום נכות זמנית, לקצבה.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.משך השירות הוא משך העבודה ושאר סוגי הפעילות בהם נקשרות זכויות האדם, בעיקר בתחום ההפרשה הפנסיונית, עם זאת, יש לציין כי משך השירות הביטוחי משפיע על חישוב הפנסיה. המסמך העיקרי המאשר את משך השירות הוא ספר העבודה, בהיעדרו או רישומים רלוונטיים בו, משך השירות נקבע על סמך מסמכים אחרים שהונפקו על ידי מקום העבודה, השירות, ההכשרה וכן מוסדות ארכיון.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.יש הבחנה בין ניסיון עבודה כללי לבין ניסיון עבודה של עבודה ספציפית. מספר השלכות משפטיות תלויות בסוג ניסיון העבודה: מתן חופשות בסיסיות ונוספות, מינוי וגובה הפנסיה וכו'. המסמך העיקרי המאשר ניסיון בעבודה הוא ספר העבודה.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.שנות שירות היא תקופת הפעילות בעבודה, המחושבת בשנים ובתנאים מסוימים מעניקה זכות לקצבה והטבות מתאימות (חופשות נוספות, תשלומים במזומן וכדומה). החקיקה קובעת כמה קטגוריות של עובדים ומשרתים צבאיים המוענקות בדרך כלל פנסיה עבור שנות שירות, ללא קשר לגיל וכושר עבודה.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуההבדל בין ניסיון בעבודה לניסיון בביטוח

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;משך השירות (כללי) הוא תקופות של פעילות עבודה רשמית המאושרת על ידי רישומים בספר העבודה. ניסיון בעבודה יכול לכלול מושגים כמו ניסיון עבודה כללי, מועדף ומיוחד. בחוק אוקראינה "על הפרשה לפנסיה", מושג משך השירות הכולל משמש בעיקר כדי להבדיל בינו לבין משך השירות, המקנה את הזכות להטבות פנסיוניות;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;מיוחד הוא משך הזמן הכולל של פעילות עבודה מסוימת בסוגי העבודה המקבילים, המקנה את הזכות למינוי מוקדם של קצבת עבודה;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;תקופת חסד היא תקופה של פעילות עבודה בתנאים מזיקים, מסוכנים או ספציפיים במהלך יום עבודה שלם. רשימת הענפים, העבודות, המקצועות, התפקידים והאינדיקטורים, לפיהם ניתן לייחס את תקופת פעילות העבודה לשירות מועדף, שאושרה על ידי החלטות של קבינט השרים של אוקראינה;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").ביטוח (פנסיה) הוא פרק זמן שבמהלכו אדם היה כפוף לביטוח פנסיוני ממלכתי חובה ועבורו שולמו הפרשות חודשיות בסכום שלא יפחת מדרמת הביטוח המינימלית (סעיף 24 לחוק אוקראינה "על פנסיה ממלכתית חובה". ביטוח").

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.המושג "משך שירות ביטוחי" הוצג ב-1 בינואר 2004 על ידי חוק אוקראינה "על ביטוח פנסיה חובה ממלכתי". החידוש העיקרי במונח זה הוא שנוכחות הוותק קשורה ישירות לתשלום דמי ביטוח עבור ביטוח חובה לפנסיה ממלכתי, כלומר החל מיום 1 בינואר 2004 כלולות בביטוח רק אותן תקופות שבהן שולמו דמי ביטוח. ותק, ובסכומים ששולמו באופן יחסי תרומות.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.כל ניסיון העבודה שנרכש לפני 1 בינואר 2004 נכלל בניסיון הביטוחי בתנאי החקיקה החלה בעבר.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.ניסיון ביטוחי שנרכש לפני 1 בינואר 2004 מאושר בספר התעסוקה.

Нормативні документиתַקָנוֹן

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Тривалість відпустки Число прописом
Дивіться також:
як розрахувати трудовий стаж україна калькулятор загального стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор трудового стажу порахувати трудовий стаж онлайн калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно розрахунок стажу роботи калькулятор розрахунку трудового стажу калькулятор стаж роботи як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці калькулятор стажу роботи україна калькулятор трудового стажу онлайн україна калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор трудового стажу україна стаж роботи калькулятор обчислення стажу роботи розрахунок стажу роботи онлайн онлайн калькулятор стажу роботи загальний стаж роботи калькулятор трудовий стаж калькулятор калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн розрахунок стажу роботи калькулятор калькулятор стажу роботи онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент