Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.עצות כלים קופצות מופיעות כאשר אתה מרחף מעל הסמל. במסכי המגע כדי לקרוא לרמז, בצע הקשה אחת על הסמל המתאים.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.כדי להציע את התרגום שלך, לחץ פעמיים / הקש על הסמל המתאים, או Ctrl + לחץ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.אם התרגום מוצג בטקסט של הדף, על מנת להציע גרסה משלך של התרגום, לחץ פעמיים / הקש על בלוק התרגום המתאים, או Ctrl + לחץ.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСסוג ההתדיינות המוסדר על ידי ה-CPC, CPC או CAS

Судова інстанція, яка розглядає справуבית המשפט הדן בתיק

Судове провадженняליטיגציה

Процесуальний строкמונח פרוצדורלי

Контактна інформаціяפרטי התקשרות

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиדואר אליו תישלח תוצאת החישוב וכן יצברו בונוסים

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:ביקורות אחרונות

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!אַזהָרָה!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.במהלך ההסגר שנקבע על ידי קבינט השרים של אוקראינה, חוק ההתיישנות מחושב תוך התחשבות באמצעים למניעת הופעה, התפשטות והתפשטות של מגיפות, מגפות נגיף הקורונה (COVID-19) בהתאם לחוק אוקראינה "ביום תיקונים לחוקי חקיקה מסוימים של אוקראינה כדי לספק ערבויות חברתיות וכלכליות נוספות בקשר עם התפשטות מחלת הקורונה (COVID-19) "№ 540-IX מיום 30.03.2020, כפי שתוקן על ידי חוק אוקראינה" על תיקונים לחקיקה מסויימת פעולות אוקראינה בנוגע למגבלות הזמן הפרוצדורליות בפעולה "הסגר שהוקם על ידי קבינט השרים של אוקראינה על מנת למנוע את התפשטות מחלת הקורונה (COVID-19)" № 731-IX מיום 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.במהלך ההסגר שקבע קבינט השרים של אוקראינה למניעת התפשטות מחלת הקורונה (COVID-19), בית המשפט לבקשת הצדדים ואנשים שלא השתתפו בתיק, אם בית המשפט החליט על זכויותיהם, אינטרסים ו(או) חובות (אם יש להם את הזכות לנקוט בפעולות הפרוצדורליות הרלוונטיות המפורטות בקוד זה), יחדשו את מגבלות הזמן הפרוצדורליות שנקבעו על ידי הנורמות של קוד זה, אם היא מכירה בסיבות להחמצתם כתקפות. עקב הגבלות שהוטלו בקשר להסגר. בית המשפט רשאי לחדש את הקדנציה הרלוונטית הן לפני פקיעתה והן לאחריה.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.בית המשפט, לבקשת האדם, מאריך את תקופת הפרוצדורה שקבע בית המשפט, אם חוסר האפשרות לבצע את הפעולה הפרוצדורלית הרלוונטית בתוך התקופה הנקובת נובעת מהגבלות שהוטלו בקשר להסגר.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. משימות הרשות השופטת הן שיקול נכון ובזמן של תיקים. הגורם החשוב ביותר הקובע את יעילות הצדק הוא ההגנה בזמן על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של המעורבים בתיק. על מנת ליישם את המשימות המוצבות בפני המשפט, קובע הדין הפרוצדורלי קביעת מועדים פרוצדורליים.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. הגבלת זמן פרוצדורלית היא פרק זמן מסוים, אשר נקבע בחוק או ממונה על ידי בית המשפט לביצוע הליכים פרוצדורליים מסוימים.

Види судочинств סוגי ליטיגציה

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. ליטיגציה אזרחית היא סוג של הפעלת סמכות שיפוטית, במסגרתה נפתרים סכסוכים משפטיים הנובעים מיחסים משפטיים אזרחיים, משפחתיים ועוד. הליכים אזרחיים מתנהלים על ידי בתי משפט בעלי סמכות שיפוט כללית. הליך זה מוסדר בחוק סדר הדין האזרחי.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. ליטיגציה מסחרית היא סוג של הפעלת סמכות שיפוטית, במסגרתה נפתרים סכסוכים משפטיים המתעוררים בתחום היחסים הכלכליים. ליטיגציה מסחרית מתנהלת על ידי בתי משפט מסחריים מיוחדים המהווים חלק ממערכת בתי המשפט בסמכות השיפוט הכללית. ההליך שלה מוסדר בקוד הפרוצדורה המסחרית.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. ליטיגציה מינהלית היא סוג של הפעלת סמכות שיפוטית, במסגרתה נפתרים מקרים בעלי משמעות משפטית המתעוררים בתחום היחסים המינהליים בנוכחות אינטרס ציבורי. הליכים מינהליים מתנהלים על ידי בתי משפט מינהליים מיוחדים המהווים חלק ממערך בתי המשפט בסמכות השיפוט הכללית, בהתאם לנוהל שנקבע בקוד סדר הדין המנהלי.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Інфляція та проценти
Дивіться також:
калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн розрахунок процесуальних строків калькулятор строків covid-19 калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор строків калькулятор строків ковід калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика валютный калькулятор калькулятор валют поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор строків під час дії карантину калькулятор строків карантинні особливості калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків covid поновлення процесуальних строків калькулятор строків карантин калькулятор строків під час карантину калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор процесуальних строків калькулятор строків у період карантину калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор строків covid19 калькулятор строків між датами

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент