Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.עצות כלים קופצות מופיעות כאשר אתה מרחף מעל הסמל. במסכי המגע כדי לקרוא לרמז, בצע הקשה אחת על הסמל המתאים.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.כדי להציע את התרגום שלך, לחץ פעמיים / הקש על הסמל המתאים, או Ctrl + לחץ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.אם התרגום מוצג בטקסט של הדף, על מנת להציע גרסה משלך של התרגום, לחץ פעמיים / הקש על בלוק התרגום המתאים, או Ctrl + לחץ.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняהסכום עליו נצבר הקנס

Дата початку періодуתאריך תחילת תקופה

Дата кінця періодуתאריך סיום תקופה

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0.01% מסכום החוב עבור כל יום, ללא החלת א. 232 של הקוד האזרחי של אוקראינה

Контактна інформаціяפרטי התקשרות

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиדואר אליו תישלח תוצאת החישוב וכן יצברו בונוסים

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:ביקורות אחרונות

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!אַזהָרָה!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:השתמש במחשבונים הבאים כדי לקחת בחשבון את המוזרויות של חישוב חוק ההתיישנות במהלך תקופת ההסגר שנקבעה על ידי קבינט השרים של אוקראינה.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. קנס על דיור ושירותים קהילתיים הוא קנס על אי עמידה בתנאי התשלום עבור שירותים ציבוריים. זה נצבר על סכום החוב עבור כל יום של עיכוב בתשלום דיור ושירותים קהילתיים.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. בהתאם לדרישות האמנות. סעיף 26 לחוק "דיור ושירותים קהילתיים", במקרה של איחור בתשלומים עבור דיור ושירותים קהילתיים, הצרכן חייב בתשלום קנס בסכום הנקוב בחוזה, אך לא יותר מ-0.01 אחוז מהחוב עבור כל אחד מהם. יום עיכוב. סכום הריבית הכולל ששולמה לא יעלה על 100 אחוז מסכום החוב הכולל.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. צבירת הריבית מתחילה ביום העבודה הראשון שלאחר היום האחרון של המועד האחרון לתשלום דיור ושירותים קהילתיים.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. הקנס אינו נצבר אם המדינה חייבת עבור הטבות וסבסוד דיור שניתנו לאוכלוסייה ו/או לצרכן יש פיגור בשכר, שאושר כדין.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. על פי דרישות האמנות. 547 של הקוד האזרחי של אוקראינה עסקאות כדי להבטיח את מילוי ההתחייבויות נעשה בכתב.
על פי סעיף 549 לחוק האזרחי של אוקראינה, קנס (קנס) הוא סכום כסף או רכוש אחר שעל החייב להעביר לנושה במקרה של הפרת התחייבות על ידי החייב. קנס הוא קנס המחושב כאחוז מסכום ההתחייבות הכספית שאחריה בגין כל יום איחור.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. בגין הפרת תנאי ההתחייבות הכספית, לנושה הזכות להחיל עיצומים כספיים, בפרט לצבור קנס בסכום הנקוב בחוזה.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. קנס הוא קנס המחושב כאחוז מסכום ההתחייבות הכספית שאחריה בגין כל יום איחור. לא נצברת ריבית על הריבית. תשלום הקנס אינו פוטר את החייב מחובתו בעין.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: קנס של 0.01% מסכום החוב עבור כל יום מחושב לפי הנוסחה

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [קנס] = [סכום החוב] × 0.01% / 100% × [מספר ימים]
איפה:
[סכום החוב] - סכום החוב לפיגור.
[מספר ימים] - מספר ימי האיחור.

Корисні калькулятори:

Юридичний ЖКП Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Інтервал часу Позовна давність
Дивіться також:
розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 калькулятор пільг на комунальні послуги пеня за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості як розрахувати 3 річних від суми боргу розрахувати комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції пеня за комунальні послуги під час дії карантину розмір пені за кожен день прострочки розрахунків розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 борг за комунальні послуги санкції за комунальні послуги карантин розрахунок пені за кожен день прострочення covid як розрахувати пільги на комунальні послуги санкції за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення карантин розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок пені за кожен день прострочення комунальні послуги" розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 санкції за комунальні послуги під час карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент