Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.עצות כלים קופצות מופיעות כאשר אתה מרחף מעל הסמל. במסכי המגע כדי לקרוא לרמז, בצע הקשה אחת על הסמל המתאים.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.כדי להציע את התרגום שלך, לחץ פעמיים / הקש על הסמל המתאים, או Ctrl + לחץ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.אם התרגום מוצג בטקסט של הדף, על מנת להציע גרסה משלך של התרגום, לחץ פעמיים / הקש על בלוק התרגום המתאים, או Ctrl + לחץ.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)תאריך התחלה (כולל)

Кінцева дата (включно)תאריך סיום (כולל)

Додаткові параметри פרמטרים נוספים

Точність, знаки після комиדיוק, מקומות עשרוניים

Контактна інформаціяפרטי התקשרות

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиדואר אליו תישלח תוצאת החישוב וכן יצברו בונוסים

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:ביקורות אחרונות

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. אינפלציה - פיחות בכסף ובכספים שאינם מזומנים, המלווה בעליית מחירי סחורות ושירותים. מדד האינפלציה הוא המדד החשוב ביותר המאפיין את שיעור האינפלציה. מדד האינפלציה (מדד המחירים לצרכן) הוא מדד המאפיין את השינוי ברמת המחירים הכללית של סחורות ושירותים לאוכלוסייה לאורך תקופה. מדד האינפלציה הוא המדד החשוב ביותר המאפיין את שיעור האינפלציה.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. באוקראינה, מדד האינפלציה מחושב מאז 1991. החישוב נעשה על בסיס נתונים על שינויים במחירים המתקבלים על ידי רישום חודשי של מחירים וסחורות בשוק הצרכנים באזורים וערי המדינה על ידי המחלקה לסטטיסטיקת מחירים של שירות הסטטיסטיקה הממלכתי של אוקראינה. מערך הסחורות המייצגות הצרכני, שעל בסיסו מחושב מדד המחירים לצרכן, כולל 335 פריטי סחורה (שירותים), בהם 136 פריטי מוצרי מזון, 147 פריטי מוצרים שאינם מזון ו-52 סוגי שירותים.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. מדד האינפלציה משמש לניתוח וחיזוי תהליכי מחיר, דהיינו: עדכון הכנסה כספית, חישוב מחדש של שכר דירה, חישוב מחדש של סכומי החוב בהתאם להחלטות שיפוטיות, הצמדת הכנסה כספית, חישוב מחדש של השכר הנומינלי במדדים ריאליים ואחרים.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. זכותו של הנושה לדרוש את תשלום החוב, בהתחשב במדד האינפלציה, מהווה דרך להגנה על זכויותיו הקנייניות והאינטרסים, אשר עיקרה השבת הפסדים מהותיים של הנושה מפחת של כספים כספיים. לפיכך, עליית האינפלציה נצברת על סכום החוב ומהווה סוג של פיצוי על הפסדים בחוסר תום לב של התחייבויות כספיות.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. על פי החלק השני של סעיף 625 לחוק האזרחי של אוקראינה, החייב שפירג את ההתחייבות הכספית, לבקשת הנושה, מחויב לשלם את סכום החוב, תוך התחשבות במדד האינפלציה שנקבע עבור כל התקופה של לְעַכֵּב.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. יש לחשב את סכום החוב, תוך התחשבות במדד האינפלציה על סמך מדד האינפלציה עבור כל חודש (שנה) של איחור, ללא קשר אם בתקופה מסוימת מדד האינפלציה היה נמוך מאחד (כלומר לא הייתה אינפלציה אלא דפלציה). [החלטת בית המשפט הכלכלי העליון של אוקראינה מיום 05.04.2011 מס' 23/466 ומכתב בית המשפט העליון של אוקראינה "המלצות על הליך החלת מדדי אינפלציה בתיקי משפט" מיום 03.04.1997 מס' 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). הפסדי אינפלציה מחושבים על ידי הכפלת סכום החוב במדד האינפלציה המצרפי לתקופת הפיגור. במקרה זה, סכום החוב שנוצר מ-1 עד 15 ימים בחודש צמוד בהתחשב בחודש זה, ואם גובה החוב נוצר מ-16 עד 31 ימים בחודש, החישוב מתחיל בחודש שלאחר מכן. באופן דומה, אם החוב נפרע מהיום ה-1 עד ה-15 בחודש, מחושבים הפסדי האינפלציה ללא התחשבות בחודש זה, ואם מהיום ה-16 עד ה-31 בחודש, מחושבים הפסדי האינפלציה תוך התחשבות בכך. חודש. נורמות נפרדות של הדין המהותי מיום 17.07.2012 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: מדד האינפלציה המצרפי מחושב לפי הנוסחה

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [מדד אינפלציה מצטבר] = [אינדקס 1 (%)] x [אינדקס 2 (%)] x [אינדקס 3 (%)] x ... x [אינדקס N (%)]
איפה:
[מדד אינפלציה מצרפי] - מדד האינפלציה המצרפי לתקופה מסוימת.
[מדד 1 (%)] - מדד אינפלציה לחודש הראשון של התקופה.
[מדד 2 (%)] - מדד האינפלציה לחודש השני של התקופה.
[מדד 3 (%)] - מדד אינפלציה לחודש השלישי של התקופה.
[מדד N (%)] - מדד אינפלציה לחודש האחרון של התקופה.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Стаж роботи Калькулятор пені

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент