Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.עצות כלים קופצות מופיעות כאשר אתה מרחף מעל הסמל. במסכי המגע כדי לקרוא לרמז, בצע הקשה אחת על הסמל המתאים.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.כדי להציע את התרגום שלך, לחץ פעמיים / הקש על הסמל המתאים, או Ctrl + לחץ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.אם התרגום מוצג בטקסט של הדף, על מנת להציע גרסה משלך של התרגום, לחץ פעמיים / הקש על בלוק התרגום המתאים, או Ctrl + לחץ.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяהסכום עליו נצברת אינפלציה

Дата початку періодуתאריך תחילת תקופה

Дата кінця періодуתאריך סיום תקופה

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК Україниהפסדים אינפלציוניים, על פי אמנות. 625 של הקוד האזרחי של אוקראינה

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуמדד האינפלציה המצטבר מחושב על ידי הכפלת מדדים חודשיים לתקופת קיומו של החוב

Контактна інформаціяפרטי התקשרות

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиדואר אליו תישלח תוצאת החישוב וכן יצברו בונוסים

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:ביקורות אחרונות

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!אַזהָרָה!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:השתמש במחשבונים הבאים כדי לקחת בחשבון את המוזרויות של חישוב חוק ההתיישנות במהלך תקופת ההסגר שנקבעה על ידי קבינט השרים של אוקראינה.

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. על פי החלק השני של סעיף 625 לחוק האזרחי של אוקראינה, החייב שפירג את ההתחייבות הכספית, לבקשת הנושה, מחויב לשלם את סכום החוב, תוך התחשבות במדד האינפלציה שנקבע עבור כל התקופה של לְעַכֵּב.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. יש לחשב את סכום החוב, תוך התחשבות במדד האינפלציה על סמך מדד האינפלציה עבור כל חודש (שנה) של איחור, ללא קשר אם בתקופה מסוימת מדד האינפלציה היה נמוך מאחד (כלומר לא הייתה אינפלציה אלא דפלציה). [החלטת בית המשפט הכלכלי העליון של אוקראינה מיום 05.04.2011 מס' 23/466 ומכתב בית המשפט העליון של אוקראינה "המלצות על הליך החלת מדדי אינפלציה בתיקי משפט" מיום 03.04.1997 מס' 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). הפסדי אינפלציה מחושבים על ידי הכפלת סכום החוב במדד האינפלציה המצרפי לתקופת הפיגור. סכום החוב שנוצר מ-1 עד 15 ימים בחודש צמוד למדד בהתחשב בחודש זה, ואם גובה החוב נוצר מ-16 עד 31 ימים בחודש, החישוב מתחיל בחודש שלאחר מכן. באופן דומה, אם החוב נפרע מ-1 עד 15 ימים בחודש, מחושבים הפסדי אינפלציה ללא התחשבות בחודש זה, ואם מ-16 עד 31 ימים בחודש, מחושבים הפסדי אינפלציה בהתחשב בחודש זה (ב- פרקטיקה של בית המשפט למסחר העליון של אוקראינה נורמות נפרדות של המשפט המהותי מתאריך 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. זכותו הסטטוטורית של הנושה לדרוש את תשלום החוב, בהתחשב במדד האינפלציה, הן דרכים להגן על זכויותיו הקנייניות והאינטרסים, אשר עיקרן פיצוי ההפסדים המהותיים של הנושה מפחת הכספים עקב אינפלציה. לפיכך, עליית האינפלציה נצברת על סכום החוב ומהווה סוג של פיצוי על הפסדים בחוסר תום לב של התחייבויות כספיות.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). ההתחייבות מסתיימת על ידי ביצוע נאות (סעיף 599 של הקוד האזרחי של אוקראינה). יחד עם זאת, החקיקה הנוכחית אינה קושרת בין הפסקת התחייבות כספית לקיומה של החלטת בית המשפט לגבי גביית חובות בהתחשב במדד האינפלציה שנקבע או פתיחת הליכי הוצאה לפועל לאכיפת החלטה כזו (ראה בית המשפט העליון של אוקראינה מיום 04.07.2011 מס' 13/210 / 10 ומתאריך 12.09.2011 מס' 6 / 433-42 / 183 והחלטת בית המשפט הכלכלי העליון של אוקראינה מיום 16.03.2011 מס' 11/109).

Розраховується за формулою: מחושב לפי הנוסחה

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [חיובי אינפלציה] = [סכום החוב] × [מדד האינפלציה (%)] / 100% - [סכום החוב]
איפה:
[סכום החוב] - סכום החוב לפיגור.
[מדד אינפלציה (%)] - מכפלת המדדים החודשיים לתקופה.

Як розрахувати?איך לחשב?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
стягнення 3 річних та інфляційних розрахунок 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних нарахувань калькулятор інфляційних та 3 процентів річних порядок нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат та 3 річних калькулятор розрахунку інфляційних втрат розрахунок інфляційних збитків інфляційних збитків калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних витрат розрахунок інфляційних та 3 річних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн калькулятор нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат приклад розрахунок інфляційних калькулятор інфляційних збитків нарахування інфляційних втрат калькулятор інфляційних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн калькулятор інфляційних втрат калькулятор 3 річних та інфляційних втрат розрахунок 3 річних та інфляційних онлайн розрахунок інфляційних онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент