Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.עצות כלים קופצות מופיעות כאשר אתה מרחף מעל הסמל. במסכי המגע כדי לקרוא לרמז, בצע הקשה אחת על הסמל המתאים.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.כדי להציע את התרגום שלך, לחץ פעמיים / הקש על הסמל המתאים, או Ctrl + לחץ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.אם התרגום מוצג בטקסט של הדף, על מנת להציע גרסה משלך של התרגום, לחץ פעמיים / הקש על בלוק התרגום המתאים, או Ctrl + לחץ.

Запитання й відповідіשאלות ותשובות

Найчастіше задавані питання

Індексація додається до твердої суми аліментів, чи як?

А чи враховує Вам розрахунок правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 04.06.2019 у справі №916/190/18, відповідно до якої нарахування інфляційних втрат за наступний період з урахуванням збільшення суми боргу на індекс інфля

В мене двоє дітей бивший чоловік зараз військовий скільки він зобов'язаний сплачувати аліментів і в нього ще є борг в сто тисяч

Відповідно до судового наказу нараховані аліменти 50% прожиткового мінімуму, якщо чоловік рік вже цей мінімум не сплачує, як буде нараховуватись борг, все ті ж 50% чи + пеня буде до суми? дякую.

Дата початку розрахунку пені 25.11.2021, але калькулятор починає рахувати з 10.01.2022. Чому?

Дуже класний калькулятор. А можна дізнатися формулу?

З кого стягуються відсотки, які отримує виконавча служба?

З кого стягуються судові витрати?מי מחויב בהוצאות משפט?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?לפי איזו נוסחה יש לחשב את הקנס בגין אי תשלום או איחור בתשלום מזונות?

За якою формулою розраховуються 3% річних?לפי איזו נוסחה מחושבים 3% לשנה?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?מהי הנוסחה לחישוב הריבית לכל יום?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?מהי הנוסחה לחישוב הריבית לשנה?

Ким проводиться індексація аліментів?מי מצמיד מזונות?

Мінімальна заробітна плата цеזה שכר המינימום

Пеня нараховується на суму з ПДВ чи без?

Підкажіть,а якщо чоловік працює сам на себе,але зарплата ніде не фіксується,як вирахувати аліменти,бо заробляє він немало

Рахує добре.А як виділить ПДВ з суми. Якщо 20% ділили на 6- а якщо 14% на скільки ділить...

Скажіть будь ласка як правильно порахувати суму аліментів, якщо призначано 1/4 від всього доходу але не менше 50% від прожиткового мінімуму?

Скажіть будь ласка якщо мій чоловік уже є елеменщиком від попереднього шлюбу двоє дітей з 4 ,10 років присудили 33відсотки , я хочу подати також дитині 3 міс і я в декреті що зміниться для попереднього шлюбу і які виплати будуть мені

Скажіть будьласка, якщо я подала на чоловіка на аліменти на трьох дітей, але він вже є аліменшіком іншої дитини. Чи повліяє це на аліменти які він має виплачувати мені?

Скільки буде од чотириста тисяч гривень три процента годових

У мене чоловік сплачує аліменти на 4 дітей віком від 9 до 15 років. Яка сума аліментів повинна бути згідно закону? Працює офіційно на мінімальну заробітну плату. Останній раз отримала 238.28

Ціна позову цеמחיר התביעה הוא זה

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?האם גובה הקנס יכול לעלות על שיעור ההיוון הכפול של הבנק הלאומי של אוקראינה?

Чи може суд зменшити штраф?האם בית המשפט יכול להפחית את הקנס?

Чи можете роз'яснити наступну ситуацію. Ми підприємство, отримали Наказ від виконавця про стягнення аліментів з працівника на 2-х дітей віком від 8 до 15 років, де зазначено стягнення 1/3 заробітку. Провели утримання 33%. Зараз отримали з виконавчої претен

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?האם ניתן להטיל קנס ועונש על איחור במילוי החובה?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?האם תנאי החוזה יכולים לשלול אחריות בגין הפרה מכוונת של התחייבות?

Чи підлягає індексації сума аліментів?האם גובה המזונות חייב בהצמדה?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?האם קיימת חבות בגין אי תשלום מזונות?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?האם העונש על כל יום של איחור חוקי?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?מהו תשלום הריבית על השימוש בכספי אחרים?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?מה העונש על גובה חוב המס?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?מהו החישוב של הפסדי אינפלציה?

Що таке облікова ставка Національного банку?מהו שיעור ההיוון של הבנק הלאומי?

Що таке процесуальні строки?מהם מועדים פרוצדורליים?

Що таке інфляція?מהי אינפלציה?

Я отримую аванс и зарплатню! З яких коштів вираховуються аліменти?

Як визначається розмір аліментів?כיצד נקבע גובה המזונות?

Як визначається ціна позову?כיצד נקבע מחיר התביעה?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?כיצד פותרים מחלוקת על גובה הפיגורים במזונות?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?כיצד נלקחת בחשבון דפלציה בעת חישוב הפסדי אינפלציה?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?כיצד נקבע שכר המינימום?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?כיצד לפצות על נזקים שנגרמו עקב אי עמידה בתנאי החוזה?

Як порахувати інфляцію, коли взяв у забудівника квартиру у розтермінування. З 7 місяця вони почнуть рахувати інфляцію

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?כיצד לחשב את סכום הקנס הכולל בגין אי תשלום או איחור בתשלום מזונות?

Як розрахувати неустойку на аліменти?איך מחשבים את עונש המזונות?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?כיצד לחשב את העונש בשיעור כפול של NBU?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?כיצד לחשב את הקנס בשיעור ההיוון של ה-NBU?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?איך מחשבים את מדד האינפלציה המצרפי?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?מהי האחריות לאיחור בתשלום של כלי עזר שנצרכו?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?מהי נוסחת העונש באחוזים לכל יום?

Яка формула пені у відсотках річних?מהי נוסחת הענישה באחוזים לשנה?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?מהי הנוסחה לחישוב הקנס על גובה חוב המס?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?מהי הנוסחה לחישוב הפסדי אינפלציה?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?מהו הליך צבירת ריבית על מזונות?

Який розмір пені на суму податкового боргу?מה גובה הריבית על גובה חוב המס?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?מהי תקופת ההתיישנות לפנייה לבית המשפט לגבות חובות עבור שירותים?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?מהי תקופת ההתיישנות לפנייה לבית המשפט לגביית קנס על שירותים?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?איזה מסמך נורמטיבי מסדיר את קביעת הסנקציות בחוזה?

Якщо ми визначаємо індексацію орендної плати в розмірі 1000 грн за 5 років. Підкажіть, орендна плати з урахуванням індексації розраховується шляхом: - Множення сталої орендної плати на індекс інфляції щороку, тобто 1000*1,02, наступний пі

Якщо у мене чоловік колишній інвалід 3 групи ,по суду 1/3 скільки повинен платити на двох дітей

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?מהן העלויות של ליטיגציה?

Які правові підстави виникнення неустойки?מהן העילות המשפטיות לעונש?

Які підстави нарахування 3% річних?מהן העילות לחיוב של 3% בשנה?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?מהן הסנקציות על איחור במילוי התחייבויות הקבועות בחוק?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?אילו סנקציות ניתנות ביחסים כלכליים?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?אילו סנקציות נקבעות במשפט האזרחי?

розмір відрахувань із зарплати боржника обчислюють із суми, яка залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ, із суми заробітку "до виплати" так?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. מחשבון משפטי הוא כלי שימושי לפישוט וייעול היישום של חישובים משפטיים בהתאם לחקיקה הנוכחית של אוקראינה ומחוצה לה.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. בהתאם לצרכים שלך, אתה יכול להשתמש במחשבון נפרד או מאוחד.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. ככלל, היכולות של מחשבונים בודדים יענו על רוב הצרכים, אך לעורך דין מקצועי יש פתרון מקצועי. מחשבון מקצועי מספק חישוב מאוחד, מאפשר לחשב את החוב ברשימת המסמכים העיקריים, תוך התחשבות בדרישות החוק, לציין מועדים פרטניים, לקבוע פרמטרים בודדים ומאפשר לשמור את החישוב להמשך עריכה וחישוב מחדש עד היום. מחשבון מקצועי יאפשר לכם לבצע בקלות גם חישובים מורכבים, להוריד את המסמך בפורמט נוח, לבצע את השינויים הנדרשים ולצרף לחבילת המסמכים המשפטיים ללא מאמץ רב.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): סוגי החישובים הבאים נתמכים (הרשימה מתרחבת כל הזמן)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;חישוב סכום החוב עבור התחייבות אחת או יותר;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;צבירת אינפלציה על סכום החוב;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;צבירה של 3% לשנה בגין איחור במילוי התחייבויות;
 • нарахування процентів за користування коштами ;צבירת ריבית בגין שימוש בכספים;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;צבירת ריבית בגין מילוי מאוחר של התחייבויות כספיות בצורה של ריבית או שיעורי NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;צבירת ריבית בסכום כפול משיעור ההיוון של ה-NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;צבירת ריבית בגובה 120% משיעור ההיוון של ה-NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;צבירת ריבית עבור שירותים בסך 0.01% לכל יום;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .צבירת ריבית בגין איחור בתשלום מזונות.
 • та інші ...ואחר ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: החישובים מתבצעים תוך התחשבות בנתונים שוטפים, לרבות

 • індекси інфляції ,מדדי אינפלציה,
 • облікові ставки НБУ ,שיעורי הנחה של NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,דיני התיישנות כלליים ומיוחדים,
 • норми законодавства.נורמות חקיקה.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: תוצאות החישוב בצורה של מסמך טקסט כוללות

 • підсумок розрахунку;תוצאת החישוב;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;טבלאות עם רשימת מסמכים וחישוב חוב;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;ביסוס נורמטיבי של תנאים מיושמים וסנקציות שנצברו;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;נוסחאות המשמשות בחישוב;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;טבלאות עם חישובי סנקציות על בסיס נתוני משתמשים ואינדקסים רשמיים;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.נספחים: נתונים רשמיים על מדד האינפלציה של NBU ו/או שיעור היוון לתקופה הנדרשת.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент