Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.עצות כלים קופצות מופיעות כאשר אתה מרחף מעל הסמל. במסכי המגע כדי לקרוא לרמז, בצע הקשה אחת על הסמל המתאים.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.כדי להציע את התרגום שלך, לחץ פעמיים / הקש על הסמל המתאים, או Ctrl + לחץ.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.אם התרגום מוצג בטקסט של הדף, על מנת להציע גרסה משלך של התרגום, לחץ פעמיים / הקש על בלוק התרגום המתאים, או Ctrl + לחץ.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:סכום ההכנסה שממנה משולמים מזונות (אם יש), לרבות

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівמועד חישוב מזונות

Кількість дітей віком до 6-ти роківמספר ילדים מתחת לגיל 6

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиמספר ילדים בגילאי 6 עד 18, או עד 23, אם הילד הבוגר ממשיך בלימודיו וזקוק לסיוע כלכלי

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.על פי סעיף 182 לקוד המשפחה של אוקראינה, סכום המזונות המינימלי המובטח לילד אחד לא יכול להיות פחות מ-50 אחוז מרמת הקיום לילד בגיל המתאים.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:על פי סעיף 183 לחוק המשפחה של אוקראינה, נקבע סכום המזונות בחלק הרווחים (ההכנסה) של האם, אבי הילד.

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяפרטי התקשרות

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиדואר אליו תישלח תוצאת החישוב וכן יצברו בונוסים

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:ביקורות אחרונות

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.באחריות ההורים לשמור על הילד עד שהגיע לגיל הבגרות. ובהסכמה בין הורי הילד, אחד מהם שחי בנפרד מהילד רשאי להשתתף במזונותיו במזומן ו(או) בעין (חלק 2 של סעיף 181 של קוד המשפחה של אוקראינה). אולם אם אחד ההורים מסרב לשלם מזונות, אופן גביית המזונות קובע את החלטת בית המשפט לבקשת ההורה השני של הילד. לכן ישנן שתי דרכים לשלם מזונות: מרצון או בכפייה.

Добровільна сплата аліментівתשלום מזונות מרצון

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.זה מתבצע על בסיס בקשה של אחד ההורים לנכות מזונות ילדים ממשכורתו, פנסיה, מלגה (חלק 1 של סעיף 187 של קוד המשפחה של אוקראינה). סכום ותקופת גביית המזונות יצוינו בבקשה, הניתנת למשיכה בכל עת. הוא מוגש על ידי האב (האם) במקום העבודה, הלימודים, גוף PFU, המבצע תשלומים, מהם ינוכו מזונות.

Примусове стягнення аліментівגביית מזונות כפויה

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.מזונות חובה מנוכים מההשתכרות (ההכנסה) של אחד ההורים לפי מסמכי בית משפט ומסמכים של מנהלי עזבון ציבוריים או פרטיים. לשם כך, אחד ההורים, עמו מתגורר הילד, מגיש תביעה, מקבל החלטת בית משפט חיובית וכתב הוצאה לפועל.

Розміри аліментівסכומי מזונות

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).מזונות לילד ניתנים כחלק מההכנסה של אמה, אביה או בסכום קבוע לפי בחירה של ההורים או נציגים משפטיים אחרים של הילד עמו מתגורר הילד (חלק 3 של סעיף 181 למשפחה הקוד של אוקראינה).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).חלק הרווחים (ההכנסה) של האם, האב, שייגבה כמזונות ילדים, נקבע על ידי בית המשפט (חלק 1 של סעיף 183 של קוד המשפחה של אוקראינה).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).עם זאת, כאמור, הזכות להורה או לנציג משפטי אחר של הילד עמו מתגורר הילד לפנות לבית המשפט בבקשה לצו שיפוטי לגביית מזונות בסך: ילד אחד - 1/4, שני ילדים - 1/3, לשלושה ילדים או יותר - 1/2 מהרווחים (ההכנסה) של משלם המזונות, אך לא יותר מ-10 מינימום קיום לילד בגיל המתאים לכל ילד (חלק 5 של סעיף 183 לחוק המשפחה של אוקראינה).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.לבקשת המקבל, בית המשפט רשאי לקבוע את גובה המזונות בסכום קבוע (חלק 1 של סעיף 184 לחוק המשפחה של אוקראינה). עם זאת, סכום מזונות זה יצולם מדי שנה בהתאם לחוק, אלא אם כן הסכימו אחרת המשלם ומקבל המזונות.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.במקביל, חלק 2 של אמנות. 182 של קוד המשפחה של אוקראינה קובע כי סכום המזונות חייב להיות הכרחי ומספיק כדי להבטיח התפתחות הרמונית של הילד.

Тому встановлені:לכן מותקן

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівהצמדת מזונות למדד

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).גובה המזונות שנקבע על ידי בית משפט או הסכם בין ההורים בסכום כסף קבוע צמוד מדי שנה בהתאם לחוק, אלא אם כן הסכימו אחרת המשלם ומקבל המזונות. על פי בקשתו של מקבל המזונות, ניתן לבצע הצמדה למדד על ידי בית המשפט לתקופה נוספת (חלק 2 של סעיף 184 לחוק המשפחה של אוקראינה).

З яких доходів утримують аліментиמאיזו הכנסה נמנעים מזונות

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.רשימת סוגי ההכנסה הנלקחת בחשבון בעת ​​קביעת גובה המזונות לאחד מבני הזוג, ילדים, הורים, אנשים אחרים, שנקבעה בהחלטת קבינט השרים מיום 26.02.1993 מס' 146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:מזונות נמנעים מכל סוגי ההשתכרות ותגמול נוסף, הן עבור העבודה העיקרית והן עבור עבודה חלקית לרבות.

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Індексація аліментів Інтервал часу Число прописом Стаж роботи
Дивіться також:
розмір аліментів на двох дітей розмір аліментів на 1 дитину калькулятор розрахунку аліментів нарахування аліментів пеня за несплату аліментів індексація аліментів калькулятор калькулятор аліментів розмір аліментів добровільна сплата аліментів розрахунок аліментів онлайн калькулятор індексації аліментів розрахунок аліментів приклад індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор аліментів онлайн індексація аліментів в україні розрахунок заборгованості зі сплати аліментів калькулятор по сплаті аліментів 1/3 частина аліментів це скільки розрахувати суму індексації аліментів розрахунок аліментів індексація аліментів індексація аліментів приклад розрахунок аліментів від зарплати в україні порядок індексації аліментів на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент