Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Облікові ставки НБУ станом на 2022 рікTassi di sconto NBU a partire dal 2022

Облікові ставки НБУ

Облікові ставки Національного Банку України за останні три роки.Tassi di sconto della Banca nazionale ucraina negli ultimi tre anni.

ДатаОблікова ставка НБУДжерело інформації
19.07.201917,00%Рішення НБУ від 18.07.2019 р. № 493-рш
06.09.201916,50%Рішення НБУ від 05.09.2019 р. № 645-рш
25.10.201915,50%Рішення НБУ від 24.10.2019 р. № 797-рш
13.12.201913,50%Рішення НБУ від 12.12.2019 р. № 925-рш
31.01.202011,00%Рішення НБУ від 30.01.2020 р. № 76-рш
13.03.202010,00%Рішення НБУ від 12.03.2020 р. № 172-рш
24.04.20208,00%Рішення НБУ від 23.04.2020 р. № 289-рш
12.06.20206,00%Рішення НБУ від 11.06.2020 р. № 397-рш
05.03.20216,50%Рішення НБУ від 04.03.2021 р. № 84-рш
16.04.20217,50%Рішення НБУ від 15.04.2021 р. № 142-рш
23.07.20218,00%Рішення НБУ від 22.07.2021 р. № 342-рш
10.09.20218,50%Рішення НБУ від 09.09.2021 р. № 461-рш
10.12.20219,00%Рішення НБУ від 09.12.2021 р. № 608-рш
21.01.202210,00%Рішення НБУ від 20.01.2022 р. № 24-рш
04.03.202210,00%
03.06.202225,00%Рішення НБУ від 02.06.2022 р. № 262-рш

Нормативно-правове обґрунтування

Облікова ставка Національного банку України, за визначенням ст. 1 Закону України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.99 року — це один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб`єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів. Il tasso di sconto della Banca nazionale ucraina, come definito nell'art. 1 della legge dell'Ucraina "Sulla Banca nazionale dell'Ucraina" № 679-XIV del 20.05.99 è uno degli strumenti monetari con cui la Banca nazionale dell'Ucraina stabilisce un punto di riferimento per le banche e altri soggetti del mercato monetario sul valore di fondi monetari presi in prestito e collocati.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб`єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку (Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 18.08.2004 р. № 389). Il tasso di sconto della Banca nazionale è uno degli strumenti monetari utilizzati dalla Banca nazionale per fissare un punto di riferimento per i partecipanti al mercato monetario sul valore dei fondi attratti e collocati per il periodo in questione ed è il tasso di interesse principale, che dipende dai processi macroeconomici ., le sfere di bilancio e il mercato monetario e creditizio (Regolamento sulla politica dei tassi di interesse della Banca nazionale ucraina, approvato con delibera del Consiglio della NBU del 18.08.2004 № 389).

Визначення рівня та характеру змін облікової ставки Національного банку залежить від тенденцій загального економічного розвитку, макроекономічних та бюджетних процесів, стану грошово-кредитного ринку. La determinazione del livello e della natura delle variazioni del tasso di sconto della Banca nazionale dipende dall'andamento dello sviluppo economico generale, dai processi macroeconomici e di bilancio, dallo stato del mercato monetario.

Національний банк здійснює оприлюднення облікової ставки, затвердженої постановою Правління Національного банку, через засоби масової інформації. Розмір облікової ставки НБУ може доводитись до відома користувачів відповідними листами. La Banca nazionale pubblica attraverso i mass media il tasso di sconto approvato con delibera del Consiglio della Banca nazionale. L'importo del tasso di sconto NBU può essere comunicato agli utenti con apposite lettere.

Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу розмір подвійної облікової ставки нбу online ставки розрахунок подвійної облікової ставки нбу ставки online онлайн ставки пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 калькулятор подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу расчет ставки рефинансирования калькулятор у розмірі подвійної облікової ставки нбу ставки онлайн интернет ставки пеня в размере двойной учетной ставки нбу розмір подвійної облікової ставки нбу в день ставки интернет калькулятор облікової ставки нбу калькулятор подвійної ставки нбу розрахунок подвійної ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 розрахунок облікової ставки нбу подвійної облікової ставки нбу расчет двойной учетной ставки нбу розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс строк у днях

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент