Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняL'importo su cui è maturata la penale

Дата початку періодуData di inizio del periodo

Дата кінця періодуData di fine periodo

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0,01% dell'importo del debito per ogni giorno, senza l'applicazione dell'art. 232 del codice civile dell'Ucraina

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avvertimento!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilizzare i seguenti calcolatori per tenere conto delle peculiarità del calcolo della prescrizione durante il periodo di quarantena stabilito dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina.

Позовна давність Юридичний ЖКП Штрафні санкції ЖКП Pro Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня Pro Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. La sanzione per i servizi abitativi e comunali è una sanzione per il mancato rispetto dei termini di pagamento dei servizi comunali. Viene maturato sull'importo del debito per ogni giorno di ritardo nel pagamento degli alloggi e dei servizi comunali.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Conformemente a quanto richiesto dall'art. 26 della Legge "Sugli alloggi e sui servizi comunali", in caso di ritardato pagamento degli alloggi e dei servizi comunali, il consumatore è tenuto al pagamento di una penale nella misura indicata nel contratto, ma non superiore allo 0,01 per cento del debito per ciascuna giorno di ritardo. L'importo totale degli interessi pagati non può superare il 100 per cento del debito totale.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. La maturazione degli interessi decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di scadenza per il pagamento degli alloggi e dei servizi comunali.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. La sanzione non matura se sussiste un debito dello Stato per benefici e sussidi abitativi erogati alla popolazione e/o se il consumatore ha arretrati di stipendio, debitamente accertati.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Secondo i requisiti dell'art. 547 del codice civile dell'Ucraina, le transazioni per garantire l'adempimento degli obblighi vengono effettuate per iscritto.
Secondo l'articolo 549 del codice civile ucraino, una sanzione (pena) è una somma di denaro o altro bene che il debitore deve trasferire al creditore in caso di violazione dell'obbligazione da parte del debitore. La sanzione è una sanzione calcolata in percentuale dell'importo dell'obbligazione pecuniaria scaduta per ogni giorno di ritardo.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Per la violazione dei termini dell'obbligazione pecuniaria, il creditore ha il diritto di applicare sanzioni pecuniarie, in particolare di maturare una penale nella misura indicata nel contratto.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La sanzione è una sanzione calcolata in percentuale dell'importo dell'obbligazione pecuniaria scaduta per ogni giorno di ritardo. Non maturano interessi su interessi. Il pagamento della sanzione non esonera il debitore dal suo dovere in natura.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: La penale dello 0,01% dell'importo del debito per ogni giorno è calcolata dalla formula

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Penalità] = [Importo del debito] × 0,01% / 100% × [Numero di giorni]
Dove:
[Importo del debito] - l'importo del debito scaduto.
[Numero di giorni] - il numero di giorni scaduti.

Корисні калькулятори:

Подвійна ставка НБУ Позовна давність Юридичний Калькулятор інфляції
Дивіться також:
санкції за комунальні послуги ковід розрахувати комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення covid розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції комунальні послуги" санкції за комунальні послуги sars-cov-2 розрахунок пені за кожен день прострочення калькулятор пільг на комунальні послуги борг за комунальні послуги розмір пені за кожен день прострочки розрахунків розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 санкції за комунальні послуги covid-19 розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 як розрахувати 3 річних від суми боргу розрахунок пені за кожен день прострочення карантин санкції за комунальні послуги санкції за комунальні послуги covid19 пеня за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент