Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняL'importo su cui è maturata la penale

грн.

Дата початку періодуData di inizio del periodo

Дата кінця періодуData di fine periodo

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу УкраїниSecondo l'articolo 196 del codice della famiglia dell'Ucraina

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості1% dell'importo degli alimenti non pagati per ogni giorno di ritardo dalla data di ritardo nel pagamento degli alimenti fino alla data del loro completo rimborso o fino alla data della decisione del tribunale di irrogare una sanzione, ma non oltre il 100% dell'importo debito

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. Secondo l'articolo 196 del Codice della famiglia dell'Ucraina, in caso di arretrati dovuti a una persona che è obbligata a pagare gli alimenti per decisione del tribunale o per accordo tra i genitori, il destinatario degli alimenti ha diritto a una sanzione (penalità) dell'uno per cento di alimenti non pagati per ciascuno il giorno di ritardo dal giorno di ritardo nel pagamento degli alimenti fino al giorno del loro completo rimborso o fino al giorno della decisione del tribunale di irrogare una sanzione, ma non oltre il 100 per cento del debito.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. La regola della riscossione di una penale (pena) dell'uno per cento dell'importo degli alimenti non pagati per ogni giorno di ritardo significa che nel calcolo dell'importo totale della penale per il ritardato pagamento degli alimenti, l'importo degli alimenti non pagati e il numero di giorni di arretrato vengono presi in considerazione. Poiché gli alimenti maturano mensilmente, la durata di tale obbligo sarà diversa, quindi anche il numero di giorni di mora varierà a seconda del numero di giorni del mese. Cioè, la penale per ritardato pagamento degli alimenti deve essere maturata sull'intero importo degli alimenti non pagati per ogni giorno di ritardo nel suo pagamento, e la sua maturazione non è limitata al mese in cui non è stato effettuato il recupero.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: Pertanto, l'importo totale della penale per mancato o ritardato pagamento degli alimenti dovrebbe essere calcolato secondo la formula

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (LA1 x 1% x Q1) + (LA2 ​​x 1% x Q2) + (. (An x 1% x Qn),
dove:
p - l'importo complessivo della sanzione per mancato o ritardato pagamento degli alimenti, calcolato dall'attore al momento della proposizione della querela;
A1 - importo degli alimenti maturati per il primo mese;
Q1 - il numero di giorni in arretrato di alimenti per il primo mese;
A2 - importo degli alimenti maturati per il secondo mese;
Q2 - il numero di giorni in arretrato di alimenti per il secondo mese;
An - importo accumulato di alimenti per l'ultimo mese prima di intentare una causa;
Qn - il numero di giorni in arretrato di alimenti per l'ultimo mese.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. La penale per morosità degli alimenti matura sull'intero importo degli alimenti non corrisposti per ogni giorno di ritardo nel pagamento, e la sua maturazione non è limitata al mese in cui non è stato effettuato alcun recupero.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. Pertanto, l'obbligo di pagare gli alimenti è periodico e deve essere eseguito mensilmente, quindi quando si considerano le controversie sul recupero ai sensi della prima parte dell'articolo 196 della CI dell'Ucraina sanzione degli alimenti non pagati, il tribunale deve determinare l'importo degli alimenti non pagati per ciascun di tali pagamenti periodici, per stabilire il termine entro il quale ciascuno di tali obblighi doveva essere adempiuto, e tenuto conto del stabilito - per calcolare l'importo degli interessi in base all'importo degli alimenti non pagati per ciascun mese separatamente dalla data di inadempimento alimenti da parte del pagatore fino a quando il tribunale non decida la riscossione degli interessi, sommando l'importo degli interessi maturati per ciascuno dei pagamenti scaduti e determinandone l'importo totale.

Як розрахувати?Come calcolare?
Дивіться також:
як дізнатись суму заборгованості по аліментам калькулятор заборгованості по аліментам нарахування аліментів калькулятор пені по аліментам сумма заборгованості по аліментам як розрахувати пеню по аліментам онлайн розрахунок пені по аліментам розмір аліментів калькулятор аліментів калькулятор індексації аліментів калькулятор розрахунку аліментів розрахунок пені по аліментам пеня по аліментам калькулятор розрахунку пені по аліментам на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина індексація аліментів калькулятор стягнення пені по аліментам розрахунок пені по аліментам онлайн пеня за несплату аліментів розрахунок аліментів калькулятор по сплаті аліментів індексація аліментів калькулятор аліментів онлайн приклад розрахунку пені по аліментам індексація аліментів онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент