Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняL'importo su cui è maturata la penale

Дата початку періодуData di inizio del periodo

Дата кінця періодуData di fine periodo

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ L'importo degli interessi può essere una percentuale annuo / al giorno o un multiplo delle tariffe NBU

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avvertimento!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilizzare i seguenti calcolatori per tenere conto delle peculiarità del calcolo della prescrizione durante il periodo di quarantena stabilito dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Secondo i requisiti dell'art. 547 del codice civile dell'Ucraina, le transazioni per garantire l'adempimento degli obblighi vengono effettuate per iscritto.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Secondo l'articolo 549 del codice civile ucraino, una sanzione (pena) è una somma di denaro o altro bene che il debitore deve trasferire al creditore in caso di violazione dell'obbligazione da parte del debitore. La sanzione è una sanzione calcolata in percentuale dell'importo dell'obbligazione pecuniaria scaduta per ogni giorno di ritardo.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Per la violazione dei termini dell'obbligazione pecuniaria, il creditore ha il diritto di applicare sanzioni pecuniarie, in particolare di maturare una penale nella misura indicata nel contratto.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La sanzione è una sanzione calcolata in percentuale dell'importo dell'obbligazione pecuniaria scaduta per ogni giorno di ritardo. Non maturano interessi su interessi. Il pagamento della sanzione non esonera il debitore dal suo dovere in natura.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Il tasso di sconto della Banca nazionale è uno degli strumenti monetari utilizzati dalla Banca nazionale per fissare un parametro di riferimento per gli operatori del mercato monetario sul valore dei fondi presi in prestito e collocati per il periodo in questione ed è il tasso di interesse principale che dipende dai processi macroeconomici. , aree di bilancio e mercato monetario.

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: A seconda dei termini del contratto, la penale viene calcolata secondo una delle formule

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Tasso di interesse percentuale per ogni giorno:
[Penalità] = [Importo del debito] × [Tasso di penalità al giorno (%)] / 100% × [Numero di giorni]
o tasso di interesse in percentuale annuo:
[Penalità] = [Importo del debito] × [Tasso di interesse all'anno (%)] / 100% / [Numero di giorni all'anno] × [Numero di giorni]
oppure il tasso di interesse è un multiplo dei tassi NBU:
[Penalità] = [Importo del debito] × [Rapporto] × [Tasso NBU] / 100% / [Numero di giorni all'anno] × [Numero di giorni]
Dove:
[Importo del debito] - l'importo del debito scaduto.
[Tasso di interesse al giorno (%)] - tasso di interesse stimato al giorno
[Tasso di interesse all'anno (%)] - tasso di interesse stimato in percentuale annuo
[Coefficiente] - il coefficiente per cui viene moltiplicato lo stack NBU
[Tasso NBU] è il tasso di sconto della Banca nazionale ucraina
[Numero di giorni all'anno] - numero di giorni all'anno
[Numero di giorni] - il numero di giorni scaduti.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Професійний
Дивіться також:
нарахування пені за договором карантин нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину нарахування пені за договором sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 нарахування пені за договором covid-19 порядок нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду нарахування пені за договором під час карантину порядок нарахування пені за договором нарахування пені за договором covid19 порядок нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду covid порядок нарахування пені за договором covid-19 нарахування пені за договором порядок нарахування пені за договором covid19 нарахування пені за договором під час дії карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент