Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяL'importo su cui è maturata l'inflazione

Дата початку періодуData di inizio del periodo

Дата кінця періодуData di fine periodo

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК УкраїниPerdite inflazionistiche, ai sensi dell'art. 625 del codice civile dell'Ucraina

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуL'indice di inflazione aggregato è calcolato moltiplicando gli indici mensili per il periodo di esistenza del debito

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avvertimento!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilizzare i seguenti calcolatori per tenere conto delle peculiarità del calcolo della prescrizione durante il periodo di quarantena stabilito dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Secondo la seconda parte dell'articolo 625 del codice civile ucraino, il debitore che è in ritardo sull'obbligazione monetaria, su richiesta del creditore, è obbligato a pagare l'importo del debito, tenendo conto dell'indice di inflazione stabilito per l'intero periodo di ritardo.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. L'importo del debito, tenendo conto dell'indice di inflazione, dovrebbe essere calcolato sulla base dell'indice di inflazione per ogni mese (anno) di ritardo, indipendentemente dal fatto che in un determinato periodo l'indice di inflazione fosse inferiore a uno (cioè non c'era inflazione ma deflazione) [decisione della Corte Suprema Economica dell'Ucraina del 05.04.2011 № 23/466 e la lettera della Corte Suprema dell'Ucraina "Raccomandazioni sulla procedura per l'applicazione degli indici di inflazione nelle cause giudiziarie" del 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). Le perdite da inflazione sono calcolate moltiplicando l'importo del debito per l'indice di inflazione aggregato per il periodo di mora. In questo caso, l'importo del debito che è sorto da 1 a 15 giorni del mese viene indicizzato tenendo conto di questo mese e se l'importo del debito è aumentato da 16 a 31 giorni del mese, il calcolo inizia il mese successivo. Allo stesso modo, se il debito viene rimborsato da 1 a 15 giorni del mese, le perdite di inflazione sono calcolate senza tener conto di questo mese, e se da 16 a 31 giorni del mese, le perdite di inflazione sono calcolate tenendo conto di questo mese (Sulla pratica della Corte commerciale suprema dell'Ucraina norme separate di diritto sostanziale dal 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Il diritto legale del creditore di richiedere il pagamento del debito, tenendo conto dell'indice di inflazione, è un modo per proteggere i suoi diritti e interessi di proprietà, la cui essenza è compensare le perdite materiali del creditore dal deprezzamento dei fondi dovuto all'inflazione. Pertanto, l'aumento dell'inflazione è maturato sull'importo del debito ed è una sorta di compensazione per le perdite in malafede esecuzione di obbligazioni monetarie.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). L'obbligo si estingue con la corretta esecuzione (articolo 599 del codice civile dell'Ucraina). Allo stesso tempo, la normativa vigente non collega la cessazione dell'obbligazione pecuniaria con l'esistenza di una decisione del tribunale sul recupero crediti che tenga conto dell'indice di inflazione accertato o dell'apertura di procedimenti esecutivi per dare esecuzione a tale decisione (cfr. Ucraina del 04.07.2011 № 13/210 / 10 e del 12.09.2011 № 6 / 433-42 / 183 e la decisione della Corte economica suprema dell'Ucraina del 16.03.2011 № 11/109).

Розраховується за формулою: Calcolato dalla formula

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Spese di inflazione] = [Importo del debito] × [Indice di inflazione (%)] / 100% - [Importo del debito]
Dove:
[Importo del debito] - l'importo del debito scaduto.
[Indice di inflazione (%)] - il prodotto degli indici mensili per il periodo.

Як розрахувати?Come calcolare?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
стягнення 3 річних та інфляційних калькулятор інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат та 3 річних калькулятор інфляційних та 3 процентів річних розрахунок інфляційних збитків розрахунок інфляційних втрат калькулятор інфляційних збитків розрахунок 3 річних та інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор розрахунок інфляційних онлайн нарахування інфляційних втрат калькулятор інфляційних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн розрахунок інфляційних витрат інфляційних збитків формула розрахунку інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат формула розрахунок 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних розрахунок інфляційних втрат та 3 річних розрахунок інфляційних нарахувань калькулятор нарахування інфляційних втрат онлайн калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних та 3 річних калькулятор розрахунку інфляційних втрат

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент