Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор індексації орендної плати Нова версія

Розрахувати індексацію орендної плати

Сума орендної плати, яка підлягає індексаціїL'importo dell'affitto da indicizzare

Базовий місяць орендної платиMese base di affitto

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Ultimo mese di calcolo (compreso)

Оприлюдені індекси інфляції (індекси споживчих цін)Indici di inflazione pubblicati (indici dei prezzi al consumo)

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.L'indicizzazione del canone o la sua assenza devono essere annotate nel contratto. Pertanto, dovresti prima controllare i termini di un particolare contratto.

Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.L'importo del canone e la sua indicizzazione sono determinati di comune accordo tra le parti.

Індексація за договором оренди державного майнаIndicizzazione in base al contratto di locazione di demanio

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.Secondo l'articolo 17 della legge dell'Ucraina "Sulla locazione di proprietà statali e municipali", l'affitto è soggetto a un adeguamento per l'indice di inflazione secondo la Metodologia di calcolo dell'affitto. Se il locatario affitta l'immobile senza indire un'asta, il corrispondente adeguamento del canone all'indice di inflazione viene effettuato mensilmente.

З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.Dal 19.06.2021, la Metodologia per il calcolo dell'affitto per il demanio dal 28.04.2021 слід 630 dovrebbe essere applicata al demanio.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.L'importo dell'affitto per ogni mese successivo è determinato adeguando l'importo dell'affitto mensile per il mese precedente all'indice di inflazione del mese in corso.

Індексація за договором оренди земельної ділянкиIndicizzazione in base al contratto di locazione fondiaria

Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.I requisiti dell'art. 21 della legge ucraina "Sulla locazione di terreni" del 06.10.1998 № 161-XIV, l'affitto è calcolato tenendo conto degli indici di inflazione, se non diversamente previsto dalla locazione di terreni. Cioè, il canone è soggetto ad aumento dell'indice di inflazione, se non diversamente specificato nei termini del contratto.

Розраховується за формулою: Calcolato dalla formula

[Орендна плата з урахуванням індексів інфляції] = [Орендна плата] × [Індекс інфляції (%)] / 100% [Affitto tenendo conto degli indici di inflazione] = [Affitto] × [Indice di inflazione (%)] / 100%

Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. Dove:
[Affitto] - l'importo dell'affitto da aumentare dell'indice di inflazione.
[Indice di inflazione (%)] - il prodotto degli indici mensili per il periodo.

Дивіться також:
коефіцієнт індексації для орендної плати землі нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантин як розрахувати індексацію орендної плати калькулятор індексації орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час карантину калькулятор індексації заробітної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час дії карантину індексація орендної плати калькулятор індексації з плати калькулятор індексації орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid19 нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid коефіцієнт індексації для орендної плати землі невиробничі приміщення нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати sars-cov-2 індексація орендної плати за землю індексація орендної плати нерухомого майна розрахунок орендної плати з урахуванням індексу інфляції індексація орендної плати приміщення індекс інфляції для розрахунку орендної плати за землю індекс інфляції для розрахунку орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid-19 калькулятор розрахунку орендної плати калькулятор розрахунку орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодіфікатор списку статей

Прецедент