Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Юридичний калькулятор онлайн розрахунокCalcolo online del calcolatore legale

Юридичний калькулятор - це легко та зручно

Тут Ви отримаєте Точний, Якісний, Зрозумілий, Обґрунтований результат в Зручному форматі, Що збереже ваш час і Суттєво полегшить процес Підготовки документів Необхідних для вашої роботи, У тому числі для ґрунтовного Відстоювання цивільних прав, Як це вже зробили 283075 користувачів, Які починаючи з 2011 року, Виконали 1449234 розрахунок За допомогою онлайн калькулятора Юридичний калькулятор санкцій

Так виглядає професійний розрахунок

Окремі розрахунки індексації, процентів, днів та інше

Швидкий старт
Мінімум необхідних даних
Безкоштовний розгорнутий розрахунок
Безкоштовне завантаження .PDF документаAvvio rapido
Dati minimi richiesti
Calcolo dettagliato gratuito
Download gratuito del documento .PDF
Окремі санкції:Alcune sanzioni
Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Пеня з ЖКП
Орендна плата:Affitto
Індексація оренди
Податки:Le tasse
Розрахунок ПДВ Пеня 120% НБУ
Трудові відносини:Rapporti di lavoro
Стаж роботи Лікарняні
Аліменти:Alimenti
Розмір аліментів Індексація аліментів Пеня по аліментах
Обмін валют:Cambio di valuta
Курс валют НБУ Найкращий курс
Дні та дати:Giorni e date
Кількість днів Плюс кількість днів Калькулятор днів Конвертер днів
Супутні розрахунки:Calcoli correlati
Позовна давність Процесуальні строки Сукупна інфляція Мінімальна зарплата Число та сума прописом Кодіфікатор статей Прецедент

Зведені розрахунки санкцій

Повний розрахунок всіх санкцій
Гнучкі строки розрахунку
Алгоритмічний аналіз взаєморозрахунків
Безкоштовний підсумок розрахунку
Збереження даних та результатів
Завантаження результату в зручному форматі .PDF або .DOC Calcolo completo di tutte le sanzioni
Termini di pagamento flessibili
Analisi algoritmica degli insediamenti reciproci
Risultato di calcolo gratuito
Salvataggio di dati e risultati
Scarica il risultato in un comodo formato .PDF o .DOC
Зведені санкції:Sanzioni consolidate
Професійний Юридичний

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Il calcolatore legale è uno strumento utile per semplificare e ottimizzare l'implementazione dei calcoli legali in conformità con la legislazione vigente in Ucraina e oltre.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. A seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare un calcolatore separato o consolidato.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. In generale, le capacità dei singoli calcolatori soddisferanno la maggior parte delle esigenze, ma per un avvocato professionista esiste una soluzione professionale. Il calcolatore professionale fornisce un calcolo consolidato, consente di calcolare il debito nell'elenco dei documenti primari, tenendo conto dei requisiti di legge, specificare scadenze individuali, impostare parametri individuali e consente di salvare il calcolo per ulteriori modifiche e ricalcoli fino ad oggi. Il calcolatore professionale ti consentirà di eseguire facilmente anche calcoli complessi, scaricare il documento in un formato conveniente, apportare le modifiche necessarie e allegare al pacchetto di documenti legali senza troppi sforzi.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Sono supportati i seguenti tipi di calcoli (l'elenco è in continua espansione)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;calcolo dell'importo del debito per una o più obbligazioni;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;inflazione maturata sull'importo del debito;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;accantonamento del 3% annuo per ritardo nell'adempimento degli obblighi;
 • нарахування процентів за користування коштами ;maturazione di interessi per l'utilizzo di fondi;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;maturazione di interessi per adempimento tardivo di obbligazioni monetarie sotto forma di interessi o tassi NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;maturazione di interessi per un importo pari al doppio del tasso di sconto della NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;maturazione di interessi pari al 120% del tasso di sconto della NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;maturazione di interessi per utenze nella misura dello 0,01% per ogni giorno;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .maturazione di interessi per ritardato pagamento degli alimenti.
 • та інші ...e altro ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: I calcoli vengono eseguiti tenendo conto dei dati correnti, inclusi

 • індекси інфляції ,indici di inflazione,
 • облікові ставки НБУ ,Tassi di sconto NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,clausole generali e speciali di prescrizione,
 • норми законодавства.norme legislative.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: I risultati del calcolo sotto forma di documento di testo includono

 • підсумок розрахунку;il risultato del calcolo;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabelle con elenco documenti e calcolo debiti;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;giustificazione normativa dei termini applicati e delle sanzioni maturate;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;formule utilizzate nel calcolo;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabelle con calcolo delle sanzioni sulla base dei dati degli utenti e degli indici ufficiali;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Allegati: dati ufficiali sull'indice di inflazione NBU e/o tasso di attualizzazione per il periodo richiesto.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент