Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняL'importo su cui è maturata la penale

Дата початку періодуData di inizio del periodo

Дата кінця періодуData di fine periodo

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняDoppio tasso di sconto NBU per il periodo di ritardo

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avvertimento!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilizzare i seguenti calcolatori per tenere conto delle peculiarità del calcolo della prescrizione durante il periodo di quarantena stabilito dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina.

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Secondo i requisiti dell'art. 547 del codice civile dell'Ucraina, le transazioni per garantire l'adempimento degli obblighi vengono effettuate per iscritto.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Secondo l'articolo 549 del codice civile ucraino, una sanzione (pena) è una somma di denaro o altro bene che il debitore deve trasferire al creditore in caso di violazione dell'obbligazione da parte del debitore. La sanzione è una sanzione calcolata in percentuale dell'importo dell'obbligazione pecuniaria scaduta per ogni giorno di ritardo.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Per la violazione dei termini dell'obbligazione pecuniaria, il creditore ha il diritto di applicare sanzioni pecuniarie, in particolare di maturare una penale nella misura indicata nel contratto.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La sanzione è una sanzione calcolata in percentuale dell'importo dell'obbligazione pecuniaria scaduta per ogni giorno di ritardo. Non maturano interessi su interessi. Il pagamento della sanzione non esonera il debitore dal suo dovere in natura.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Il tasso di sconto della Banca nazionale è uno degli strumenti monetari utilizzati dalla Banca nazionale per fissare un parametro di riferimento per gli operatori del mercato monetario sul valore dei fondi presi in prestito e collocati per il periodo in questione ed è il tasso di interesse principale che dipende dai processi macroeconomici. , aree di bilancio e mercato monetario.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. Secondo l'articolo 3 della legge ucraina "Responsabilità per ritardata esecuzione di obbligazioni monetarie" e la seconda parte dell'articolo 343 del codice civile ucraino, l'importo della sanzione per ritardato pagamento non può superare il doppio del tasso di sconto della Banca nazionale dell'Ucraina. Qualora l'accordo concluso tra le parti preveda un importo della penale superiore a quello previsto dalla presente norma, si applica la penale nella misura del citato doppio tasso di sconto. La limitazione dell'importo della sanzione prevista dall'articolo 3 della citata legge non si applica alla sanzione prevista da altri atti legislativi, come esplicitato al paragrafo 2.9 della Delibera del 17.12.2013 № 14.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: La penale per un importo pari al doppio della tariffa NBU è calcolata dalla formula

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Penalità] = [Importo del debito] × 2 × [Tasso NBU] / 100% / [Numero di giorni all'anno] × [Numero di giorni]
Dove:
[Importo del debito] - l'importo del debito scaduto.
[Tasso NBU] è il tasso di sconto della Banca nazionale ucraina
[Numero di giorni all'anno] - numero di giorni all'anno
[Numero di giorni] - il numero di giorni scaduti.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор пені Калькулятор 3% річних Кількість днів Інфляція, проценти, пеня
Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент