Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Quando si passa il mouse sopra l'icona vengono visualizzati suggerimenti a comparsa. Sui touch screen per richiamare il suggerimento, tocca l'icona corrispondente con un solo tocco.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerire la tua traduzione, fai doppio clic / tocca l'icona appropriata o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Se la traduzione è visualizzata nel testo della pagina, per offrire la propria versione della traduzione, fare doppio clic/toccare sul blocco di traduzione corrispondente, oppure Ctrl+clic.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняL'importo su cui è maturata la penale

Дата початку періодуData di inizio del periodo

Дата кінця періодуData di fine periodo

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахунку120% della tariffa NBU, la maggiore tra le tariffe in vigore alla data di inizio o alla data di fine del calcolo

Контактна інформаціяInformazioni sui contatti

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail a cui verrà inviato il risultato del calcolo, così come verranno maturati i bonus

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Ultime Recensioni

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avvertimento!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilizzare i seguenti calcolatori per tenere conto delle peculiarità del calcolo della prescrizione durante il periodo di quarantena stabilito dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Ai sensi del comma 129.1.1 dell'articolo 129.1 dell'articolo 129 del Codice Tributario, una penale è maturata sull'importo del debito d'imposta dopo la scadenza dei termini di rimborso dell'obbligazione pecuniaria pattuita stabiliti dal Codice.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Ai sensi del comma 129.4 dell'articolo 129 del Codice, la sanzione di cui al comma 129.1.1 del comma 129.1 del presente articolo è maturata sull'ammontare del debito d'imposta (comprensivo dell'importo delle eventuali sanzioni ed escluso l'importo degli interessi) in 120 percentuale del tasso di sconto annuale della Banca nazionale ucraina il giorno in cui si è verificato tale debito fiscale o il giorno del suo (parte sua) rimborso, a seconda di quale dei valori di tali tassi è più alto, per ciascun calendario giorno di ritardo nel suo pagamento.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. La penale matura il giorno dell'effettivo rimborso del debito d'imposta (parte del debito d'imposta) per ogni giorno solare di ritardo nel pagamento, compreso il giorno di tale rimborso.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Il tasso di sconto della Banca nazionale è uno degli strumenti monetari utilizzati dalla Banca nazionale per fissare un parametro di riferimento per gli operatori del mercato monetario sul valore dei fondi presi in prestito e collocati per il periodo in questione ed è il tasso di interesse principale che dipende dai processi macroeconomici. , aree di bilancio e mercato monetario.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: La penale del 120% della tariffa NBU è calcolata dalla formula

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ rimborso del debito] × [Giorni] / 100% × [UNBU] × 1,2 / [R]
Dove:
[Y] - l'importo della penale maturata sull'importo del debito d'imposta effettivamente rimborsato (sempre arrotondato al secondo decimale)
[∑ rimborso del debito] - l'importo del debito fiscale
[UNBU] - il più alto dei tassi di sconto della Banca nazionale ucraina, in vigore alla data del debito fiscale o il giorno del suo (parziale) rimborso
1.2 - coefficiente che consente di calcolare il 120% delle tariffe NBU annuali
[Giorni] - il numero di giorni di ritardo nel pagamento dell'imposta dovuta
[R] - numero di giorni in un anno solare.

Корисні калькулятори:

Калькулятор пені Калькулятор інфляції
Дивіться також:
у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості калькулятор облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент