Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Felugró elemleírások jelennek meg, amikor az egérmutatót az ikon fölé viszi. Az érintőképernyőkön a tipp hívásához érintse meg egyszer a megfelelő ikont.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Fordítás javasolásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő ikonra, vagy nyomja meg a Ctrl + kattintást.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ha a fordítás megjelenik az oldal szövegében, a fordítás saját verziójának felajánlásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő fordítási blokkra, vagy Ctrl + kattintás.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСA CPC, CPC vagy CAS által szabályozott per típusa

Судова інстанція, яка розглядає справуAz ügyben eljáró bíróság

Судове провадженняPereskedés

Процесуальний строкEljárási kifejezés

Контактна інформаціяElérhetőség

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиLevelek, amelyekre a számítási eredményt elküldik, valamint a bónuszok felhalmozódnak

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Legfrissebb értékelések

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Figyelem!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Az ukrán miniszteri kabinet által megállapított karantén ideje alatt az elévülést a járványok, a koronavírus (COVID-19) világjárványok kialakulásának, terjedésének és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések figyelembevételével számítják ki, az Ukrajna törvénye értelmében. Ukrajna egyes jogalkotási aktusainak módosítása a koronavírus-betegség (COVID-19) terjedésével kapcsolatban további társadalmi és gazdasági garanciák biztosítása érdekében „№ 540-IX, 2020. március 30., az ukrán törvénnyel módosított” egyes jogszabályok módosításáról Ukrajna törvényei az eljárási határidőkre vonatkozóan "az ukrán miniszteri kabinet által a koronavírus-betegség (COVID-19) terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett karantén" 731-IX, 2020.06.18.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.A koronavírus-járvány (COVID-19) terjedésének megakadályozása érdekében az Ukrajna Minisztertanácsa által meghatározott karantén ideje alatt a bíróság az ügyben részt vevő felek és személyek kérelmére, ha a bíróság döntött jogaikról, az érdekek és (vagy) kötelezettségek (amennyiben jogosultak az e kódexben meghatározott eljárási cselekmények megtételére) megújítják az e kódex normái által megállapított eljárási határidőket, ha azok elmulasztásának indokait megalapozottnak ismeri el, és karanténnal kapcsolatos korlátozások miatt. A bíróság a vonatkozó határidőt annak lejárta előtt és után is megújíthatja.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.A bíróság az érintett kérelmére meghosszabbítja a bíróság által megállapított eljárási határidőt, ha az eljárási cselekmény meghatározott határidőn belüli végrehajtásának ellehetetlenülése a karanténnal összefüggésben elrendelt korlátozások miatt következik be.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Az igazságszolgáltatás feladata az ügyek helyes és időben történő elbírálása. Az igazságszolgáltatás hatékonyságát meghatározó legfontosabb tényező az ügyben érintettek jogainak és jogos érdekeinek kellő időben történő védelme. Az igazságszolgáltatás elé állított feladatok végrehajtása érdekében az eljárásjog rendelkezik az eljárási határidő intézményéről.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Az eljárási határidő egy bizonyos időtartam, amelyet törvény állapít meg, vagy amelyet a bíróság jelöl ki bizonyos eljárási eljárások végrehajtására.

Види судочинств A peres eljárások fajtái

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. A polgári peres eljárás a bírói hatalom gyakorlásának egyik formája, amelynek során a polgári, családi és egyes egyéb jogviszonyokból eredő jogi összeütközések feloldására kerül sor. A polgári eljárásokat általános hatáskörű bíróságok folytatják le. Ezt az eljárást a polgári perrendtartás szabályozza.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. A kereskedelmi per a bírói hatalom gyakorlásának egyik formája, amelynek során a gazdasági kapcsolatok területén felmerülő jogi konfliktusokat rendezik. A kereskedelmi pereket szakosodott kereskedelmi bíróságok folytatják, amelyek az általános joghatósági bíróságok rendszerébe tartoznak. Eljárását a Kereskedelmi perrendtartás szabályozza.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. A közigazgatási per a bírói jogkör gyakorlásának egyik formája, amelynek során a közigazgatási jogviszonyok területén közérdek fennállása mellett felmerülő, jogilag jelentős ügyek rendeződnek. A közigazgatási eljárást az általános illetékességű bíróságok rendszerébe tartozó, szakosodott közigazgatási bíróságok folytatják le, a közigazgatási perrendtartási törvényben meghatározott eljárás szerint.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Інфляція та проценти
Дивіться також:
калькулятор строків між датами калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор строків під час карантину калькулятор строків ковід калькулятор процесуальних строків калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор стажа онлайн калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор строків covid калькулятор строків covid19 калькулятор строків у період карантину калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать розрахунок процесуальних строків калькулятор строків карантинні особливості калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор строків калькулятор строків карантин калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків covid-19 калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор поновлення процесуальних строків калькулятор строків під час дії карантину калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент